Asemakaavan muutos Linkinniemen alueella

Osa Linkinniemen ranta-alueista on osoitettu Iisalmen keskustaseudun osayleiskaavassa omarantaisen kehittämisen kohdealueina, jossa rantaan rajoittuvia puistoalueita voidaan kehittää tonttiin kuuluvina viheralueina. Asemakaavamuutos laaditaan maanomistajien aloitteesta.

Aloitusvaihe

Kaavoitus käynnistyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 7.6. - 2.7.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 15.6.2021 Lippuniemen seurakuntakodilla.

Alustavia kaavaluonnosvaihtoehtoja esiteltiin 22.9.2021 Lippuniemen seurakuntakodilla.

Luonnosvaihe

Asemakaavamuutoksen luonnosvaihtoehdot pidettiin nähtävillä 11.10.–12.11.2021.

Ehdotusvaihe

Tekninen lautakunta päätti kokouksessa 23.3.2022 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 4.4.–3.5.2022.

Asemakaavaehdotukseen ei tullut palautteen perusteella muutoksia.

Hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 13.6.2022 § 47.

Alueella on voimassa rakennuskielto (MRL 53 §), kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

Voimaantulo

Valtuuston päätös sai lainvoiman 22.7.2022. Kaava tuli voimaan 26.7.2022 julkaistulla kuulutuksella.

Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040 830 4366, sari.niemi(at)iisalmi.fi

Heidi Kyllönen, kaavavalmistelija
heidi.kyllonen(at)iisalmi.fi

Kaavamuutosalueen rajaus.

Viistoilmakuvassa kaava-alue.