Resurssiviisauden toimintasuunnitelma

Resurssiviisaus on kykyä käyttää erilaisia resursseja (luonnonvarat, raaka-aineet, energia, tuotteen ja palvelut, tilat, aika ja osaaminen) harkitusti ja hyvinvointia sekä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Kaupunkiorganisaatiossa resurssiviisaus voi tarkoittaa toimia esimerkiksi energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi, lähiruoan tuotannon ja käytön sekä viisaan ja vähähiilisen liikkumisen edistämiseksi.

Iisalmen kaupunginhallitus hyväksyi Iisalmen resurssiviisauden toimintasuunnitelman kesällä 2018. Iisalmen resurssitehokkuustyön tavoitteena on edistää kestävää hyvinvointia hyödyntämällä kiertotalouden ja hiilineutraalin toimintamallin mahdollisuuksia. Toimintasuunnitelma sisältää viisi teemaa, joiden sisällä on määritelty tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2018-2019, 2020-2025, 2030 ja 2050. Teemat ovat energian tuotanto ja kulutus, liikkuminen ja yhdyskuntarakenne, kulutus ja materiaalikierrot, ruuan tuotanto ja kulutus sekä vedenkäyttö ja luonnonvedet. Suunnitelma on laadittu osana KierRe-hanketta ja sen sisältöä ideoitiin teemakohtaisissa asiantuntijaryhmissä sekä erillisissä tapaamisissa ja työpajoissa yhdessä eri sidosryhmien kanssa.

 

Energian tuotanto ja kulutus

resurssiviisaus_energiaCrop.png

Energian tuotanto ja kulutus -teemaan liittyen energiatehokkuutta tullaan parantamaan merkittävästi uusissa ja peruskorjattavissa kaupungin rakennuksissa ja niissä pyritään hyödyntämään laajasti uusiutuvaa energiaa käyttäviä järjestelmiä, kuten esimerkiksi aurinkoenergia- ja maalämpöjärjestelmiä. Lisäksi kaupunki jatkaa rakennustensa valaistuksen sekä katuvalaistuksen uusimista led-valaisimiksi. Savon Voima on sitoutunut tehostamaan energiantuotantoaan entisestään sekä siirtymään yhä enemmän uusiutuviin energiamuotoihin. Petterinkulma Oy ottaa uudiskohteisiinsa maalämmön ensisijaiseksi vaihtoehdoksi ja vähentää kohteidensa lämmönkulutusta mm. lämmöntalteenoton avulla.

 

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne

resurssiviisaus_liikkuminen2Crop.png

Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne -teemassa kaupungin tavoitteina on esimerkiksi tiivistää yhdyskuntarakennetta, edistää puurakentamista hyödyntäen paikallista metsävarantoa sekä lisätä pyöräilyn ja kävelyn kulkuosuuksia tulevina vuosina. Iisalmen torille on asennettu kesän 2018 aikana kolme sähköauton latauslaitetta ja lisäksi kaupunki on hankkinut yhden sähköisen yhteiskäyttöauton kaupungin työntekijöiden käyttöön.

 

Kulutus ja materiaalikierrot
resurssiviisaus_kulutus2Crop.png

Kulutus ja materiaalikierrot -teeman tavoitteina on mm. ehkäistä jätteen syntyä sekä edistää kierrätystä ja kestäviä hankintoja kaupungin toiminnassa. Lähivuosina kaupunki alkaa mm. käyttää sekä betonitehtailta että purettavista rakennuksista tulevaa kierrätysbetonia Soinlahden yritystonttien pohjissa.

Ruuan tuotanto ja kulutus

resurssiviisaus_ruoka2Crop.png

Ruuan tuotanto ja kulutus -teeman alla tavoitteina on mm. vähentää ruokahävikin määrää sekä lisätä lähiruuan määrää niin kotitalouksissa, kuin kouluissa ja päiväkodeissakin. Lisäksi kouluissa ja päiväkodeissa on jo lisätty kasvisten käyttöä ottamalla ruokalistoille yksi kasvisruokapäivä viikossa ja linjastollisissa ruokaloissa on kasvisruokavaihtoehto päivittäin.

Vedenkäyttö ja luonnonvedet
resurssiviisaus_vesiCrop.png

Vedenkäyttö ja luonnonvedet -teemaan liittyen Iisalmen Vesi ja Ylä-Savon Vesi Oy tulevat parantamaan vesihuoltolaitoksiensa energiatehokkuutta. Muita teeman tavoitteita ovat myös vesivastuullisuuden lisääminen (vedenkulutuksen vähentäminen, kuluttajatottumukset, jne.) yhteistyössä eri tahojen kanssa, kaupunki myös kartoittaa hulevesien käsittelyn nykytilaa ja tekee toimia käsittelyn parantamiseksi.