Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma 2023

Iisalmen kaupungin luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva ohjausryhmä työskentelee perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon suunnittelun parissa syksyllä 2023. Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran tiistaina 5.9.2023 ja lokakuun loppuun mennessä on tavoitteena synnyttää suunnitelma, jossa esitellään useampi vaihtoehtoinen palveluverkkomalli. Varsinaisen, ohjausryhmän ohjauksessa laadittavan suunnitelman tuottamisesta vastaavat FCG:n johtavat konsultit. 

Tälle sivulle kokoamme ohjausryhmän työskentelystä kertovat tiedotteet ja tilannekuvamateriaalin, joka auttaa kuntalaisia ja muita sidosryhmiä saamaan jo ennakoiden yhteisen, mahdollisimman hyvän ymmärryksen ja tilannekuvan ensin suunnittelun alla ja myöhemmin päätöksenteon kohteena olevista asioista, jotka koskevat kuntalaisille tärkeitä peruspalveluita, kasvatusta ja opetusta.

Ohjausryhmän yhteinen näkemys ja tahtotila on, että synnytettävät palveluverkkosuunnitelman vaihtoehdot tukevat Iisalmen vahvan koulukaupungin profiilia – muutos voi kehittää opetusta ja varhaiskasvatusta entistäkin vahvemmaksi voimavaraksi ja palveluksi.

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveleluverkkosuunnitelman ohjausryhmän tiedotteet
Ohjausryhmä esittää laajaa lapsivaikutusten arviointia osana palveluverkkoselvityksen jatkotoimia..jpg
26.1.2024

Loppuvuodesta 2023 julkaistun Iisalmen kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoa koskevan asiantuntijaselvityksen jatkotoimista päätetään osana talouden tasapainottamisohjelmaa keväällä 2024. Palveluverkkoselvityksen ohjausryhmä kokoontui keskiviikkona 24.1.2024 ja totesi, että ensisijaisen tärkeää on selvittää myös lapsivaikutuksia, jotta myöhempi päätöksenteko ei tukeudu vain asiantuntijaselvitykseen. Ohjausryhmä esittääkin Sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle laajan lapsivaikutusten arvioinnin toteuttamista. Lapsivaikutusten arviointi toteutetaan kyselyillä, jotka suunnataan sekä lapsille, huoltajille että koulujen henkilöstölle. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee asiaa 30.1.2024.

Kaikki uutiset

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman ohjausryhmä on saanut 11.10.2023 FCG:n laatiman tilannekuvan tulevan työskentelynsä taustatiedoksi. Tiivistetty tilannekuva julkaistaan kuntalaisille ja muille sidosryhmille FCG:n laatimana raporttina.

Tutustu tilannekuvaan tästä linkistä (PDF).

Tutustu Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitykseen tästä linkistä (PDF).

Tutustu 20.11.2023 luottamushenkilöille järjestetyn tiedotustilaisuuden esitysmateriaaliin tästä linkistä (PDF).

Iisalmi on merkittävä koulutuskaupunki. Iisalmen kaupungin opetus- ja koulutuspalvelujen tarjonnasta huolehtii 11 peruskoulua, Iisalmen lyseo, Kansalaisopisto sekä Ylä-Savon Musiikkiopisto. Kaupungin ylläpitämien koulujen lisäksi Iisalmessa toimii Snellman kesäyliopiston toimipiste, Savon ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto sekä Savonia-ammattikorkeakoulu. Iisalmen Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat perhelähtöistä varhaiskasvatusta jokaisen perheen yksilölliset tarpeet huomioiden. Lue lisää kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulta.