Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma 2023

Iisalmen kaupungin luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva ohjausryhmä työskentelee perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon suunnittelun parissa syksyllä 2023. Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran tiistaina 5.9.2023 ja lokakuun loppuun mennessä on tavoitteena synnyttää suunnitelma, jossa esitellään useampi vaihtoehtoinen palveluverkkomalli. Varsinaisen, ohjausryhmän ohjauksessa laadittavan suunnitelman tuottamisesta vastaavat FCG:n johtavat konsultit. 

Tälle sivulle kokoamme ohjausryhmän työskentelystä kertovat tiedotteet ja tilannekuvamateriaalin, joka auttaa kuntalaisia ja muita sidosryhmiä saamaan jo ennakoiden yhteisen, mahdollisimman hyvän ymmärryksen ja tilannekuvan ensin suunnittelun alla ja myöhemmin päätöksenteon kohteena olevista asioista, jotka koskevat kuntalaisille tärkeitä peruspalveluita, kasvatusta ja opetusta.

Ohjausryhmän yhteinen näkemys ja tahtotila on, että synnytettävät palveluverkkosuunnitelman vaihtoehdot tukevat Iisalmen vahvan koulukaupungin profiilia – muutos voi kehittää opetusta ja varhaiskasvatusta entistäkin vahvemmaksi voimavaraksi ja palveluksi.

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveleluverkkosuunnitelman ohjausryhmän tiedotteet
Peltosalmella toimiva Kauppis-Heikin hirsikoulu avautui vuonna 2017..jpg
22.11.2023

Iisalmen kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoa koskeva FCG:n asiantuntijaselvitys esiteltiin maanantaina 20.11.2023 kaupungin luottamushenkilöille. Esittelytilaisuuteen olivat kutsuttuina kaupunginhallituksen ja -valtuuston sekä teknisen lautakunnan sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan edustajat. Valtuutetuille esitelty materiaali on nyt julkaistu myös Iisalmen kaupungin verkkosivuilla, ja ohjausryhmä toivookin avointa keskustelua palveluverkosta. Ohjausryhmä jatkaa työtään alkuvuodesta poliittisilta ryhmiltä kerättyjen lisäselvitystarpeiden parissa, ja esityksiä sekä päätöksiä palveluverkosta tehdään todennäköisesti keväällä 2024. Ohjausryhmän tavoitteena on luoda Iisalmen koulutuksen vahvuuksia säilyttävät ja myös kehittävät palveluverkkosuunnitelmavaihtoehdot perustuen mahdollisimman tarkkaan tilannekuva-analyysiin sekä avoimeen ja rakentavaan poliittiseen keskusteluun.

iisalmi-kuntarekry-paivakodit-ja-koulut-2022-19.jpg
1.11.2023

Iisalmen kaupungin luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva ohjausryhmä kokoontui 1.11.2023 käsittelemään FCG:n laatimaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen selvitystä, joka on synnytetty ohjausryhmän ohjauksessa kuluvan syksyn aikana. Ohjausryhmän tavoitteena on luoda Iisalmen koulutuksen vahvuuksia säilyttävät ja myös kehittävät palveluverkkosuunnitelmavaihtoehdot perustuen mahdollisimman tarkkaan tilannekuva-analyysiin sekä avoimeen ja rakentavaan poliittiseen keskusteluun, joka avataan marras-joulukuussa, kun selvitys toimenpide-ehdotuksineen esitellään valtuutetuille. Esittelyn jälkeen myös kuntalaiset ja muut sidosryhmät saavat selvityksen tutustuttavakseen.

By Iisalmi Kangaslammin koulu-0422.jpg
11.10.2023

Iisalmen kaupungin luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva ohjausryhmä kokoontui 11.10.2023 käsittelemään FCG:n laatimaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen nykytilan kuvausta. Ohjausryhmän tavoitteena on luoda Iisalmen koulutuksen vahvuuksia säilyttävät ja myös kehittävät palveluverkkosuunnitelmavaihtoehdot perustuen mahdollisimman tarkkaan tilannekuva-analyysiin. FCG:n johtavat konsultit Raila Oksanen ja Jussi Sallinen olivat tarkentaneet tilannekuvaa edellisen kokouksen jälkeen niin selkeäksi kokonaisuudeksi, että ohjausryhmä pyysi heiltä seuraavaan, marraskuiseen kokoukseen tilannekuvan pohjalta laadittujen vaihtoehtoisten palveluverkkomuutosten mallinnuksia. Nyt käsitellyn tilannekuvakokonaisuuden keskeiset havainnot julkaistaan myös kuntalaisten ja muiden sidosryhmien saataville.

IMG_7993.jpg
27.9.2023

Iisalmen kaupungin luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva ohjausryhmä kokoontui 26.9.2023 käsittelemään FCG:n laatimaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen nykytilan kuvausta. Ohjausryhmän tavoitteena on luoda Iisalmen koulutuksen vahvuuksia säilyttävät ja myös kehittävät palveluverkkosuunnitelmavaihtoehdot perustuen mahdollisimman tarkkaan tilannekuva-analyysiin. FCG:n johtavat konsultit Raila Oksanen ja Jussi Sallinen saivatkin ohjausryhmältä runsaasti tarkentavia kysymyksiä, joiden viitoittamana tilannekuvan tarkentaminen jatkuu lokakuun aikana.

7.9.2023

Iisalmen kaupungin luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva ohjausryhmä on aloittanut työnsä perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon suunnittelun parissa. Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran tiistaina 5.9.2023 ja lokakuun loppuun mennessä on tavoitteena synnyttää suunnitelma, jossa esitellään useampi vaihtoehtoinen palveluverkkomalli. Varsinaisen, ohjausryhmän ohjauksessa laadittavan suunnitelman tuottamisesta vastaavat FCG:n johtavat konsultit Raila Oksanen ja Jussi Sallinen.

Kaikki uutiset

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman ohjausryhmä on saanut 11.10.2023 FCG:n laatiman tilannekuvan tulevan työskentelynsä taustatiedoksi. Tiivistetty tilannekuva julkaistaan kuntalaisille ja muille sidosryhmille FCG:n laatimana raporttina.

Tutustu tilannekuvaan tästä linkistä (PDF).

Tutustu Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitykseen tästä linkistä (PDF).

Tutustu 20.11.2023 luottamushenkilöille järjestetyn tiedotustilaisuuden esitysmateriaaliin tästä linkistä (PDF).

Iisalmi on merkittävä koulutuskaupunki. Iisalmen kaupungin opetus- ja koulutuspalvelujen tarjonnasta huolehtii 11 peruskoulua, Iisalmen lyseo, Kansalaisopisto sekä Ylä-Savon Musiikkiopisto. Kaupungin ylläpitämien koulujen lisäksi Iisalmessa toimii Snellman kesäyliopiston toimipiste, Savon ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto sekä Savonia-ammattikorkeakoulu. Iisalmen Varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat perhelähtöistä varhaiskasvatusta jokaisen perheen yksilölliset tarpeet huomioiden. Lue lisää kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulta.