Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on kunnan ja sen alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin kunnassa.

Vammaisneuvosto voi toimia aloitteentekijänä vammaisryhmiä koskevissa asioissa. Se voi antaa lausuntoja ja esityksiä vammaispoliittisissa kysymyksissä. Vammaisneuvostolla ei ole itsenäistä päätöksenteko-oikeutta, vaan se toimii asiantuntijaelimenä ja vammaisasioiden äänitorvena kunnan viranomaisiin ja muihin yhteiskunnan toimijoihin päin.

Iisalmessa kunnallinen vammaisneuvosto on toiminut vuodesta 1989 lähtien. Vammaisneuvoston toimintaohjeen mukaan kaupunginhallitus nimeää vammaisjärjestöjen esityksestä vammaisneuvostoon valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi puheenjohtajan ja kuusi varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus valitsee neuvostoon myös oman edustajansa. Vammaisneuvostossa on lisäksi virkamiesedustajat tekniseltä toimialalta ja sivistys- ja hyvinvointitoimialalta.

Vammaisneuvoston toimintaohjeessa on lisää tietoa neuvostosta ja sen toiminnasta. 

Vammaisneuvoston toimintaohje, voimaan 1.1.2022.pdf
Hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.12.2021 § 424

Vammaisneuvoston kokoonpano kaudella 2021-2025

Vammaisneuvosto yhteystietoineen
Yhteystietoja päivitetään ja julkaistaan jäsenten ja varajäsenten toimittamien tietojen mukaisesti.

Kaupunginhallitus on nimennyt kokouksessaan 23.8.2021 § 229 vammaisneuvoston jäsenet.

- kaupunginhallituksen / elinvoima- ja konsernipalvelut toimialan edustajaksi Tiina Karhun ja varalle Teija Itkonen-Brillin
- tekninen toimialan edustajaksi kaavoituspäällikkö Sari Niemen ja varalle Jyrki Köntän.
- sivistys- ja hyvinvointitoimialan edustajaksi rehtori Minna Taipaleen ja varalle varhaiskasvatuksen erityisopettaja Maija Kahelinin.

Vammaisneuvoston sihteeri Hanna Holopainen 
Iisalmen kaupunki
Joukolankatu 15, 74120 Iisalmi
040 6195 795
hanna.holopainen@iisalmi.fi

 
Tiedostot