Yleistä

Vammaisneuvosto on kunnan ja sen alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin kunnassa.

Vammaisneuvosto voi toimia aloitteentekijänä vammaisryhmiä koskevissa asioissa. Se voi antaa lausuntoja ja esityksiä vammaispoliittisissa kysymyksissä. Vammaisneuvostolla ei ole itsenäistä päätöksenteko-oikeutta, vaan se toimii asiantuntijaelimenä ja vammaisasioiden äänitorvena kunnan viranomaisiin ja muihin yhteiskunnan toimijoihin päin.

Iisalmessa kunnallinen vammaisneuvosto on toiminut vuodesta 1989 lähtien. Vammaisneuvoston toimintaohjeen mukaan kaupunginhallitus nimeää vammaisjärjestöjen esityksestä vammaisneuvostoon valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi puheenjohtajan ja kuusi varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus valitsee neuvostoon myös oman edustajansa. Vammaisneuvostossa on lisäksi virkamiesedustajat tekniseltä toimialalta, sivistys- ja hyvinvointitoimialalta sekä Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymästä.

Vammaisneuvoston kokoonpano 2017-2021

Vammaisneuvoston puheenjohtaja
Osmo Turkki
Iisalmen Autismi- ja Aspergeryhdistys ry
Puh. 044 064 2704
osmo.turkki@gmail.com

Vammaisneuvoston sihteeri
Katja Kärkkäinen Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Meijerikatu 4, 74120 Iisalmi
040 620 7145
katja.karkkainen@ylasavonsote.fi

Jäsen Eila Huusko
eila.huusko@hengitysyhdistys.fi
Iisalmen seudun Hengitysyhdistys ry

Varajäsen Raakel Pihakumpu
rapihakumpu@gmail.com
Pohjois-Savon kilpirauhasyhdistys ry/Iisalmen vertaistukiryhmä

Jäsen Jouni Hätinen
Iisalmi@suomenkipu.fi
Suomen Kipu ry/Ylä-Savon alueryhmää

 

Varajäsen Anna-Liisa Malinen
annaliisa.malinen@luukku.com
Savon Ilco ry/Iisalmen kerho

Jäsen Jani Kukkonen
kukkonen.jani@meili.fi
Iisalmen Mielenterveystuki ry

Varajäsen Liisa Kumpulainen
liisa.helena.kumpulainen@gmail.com
Iisalmen Mielenterveystuki ry

Jäsen Airi Pietikäinen
airi.pietikainen@iisalmi.fi
Iisalmen Invalidit ry

Varajäsen Pertti Laajalahti
papi@meili.fi
Iisalmen Invalidit ry

Jäsen Hanna Rissanen
hanna.rissanen77@gmail.com
Iisalmen Seudun Kuulo ry

Varajäsen Kaarina Räisänen
raisanen.kaarina@gmail.com
Iisalmen Seudun Kuulo ry

Jäsen Tuija Sariola
tuijaana@gmail.com
Kuopion Neuroyhdistys ry/Iisalmen Neurokerho

Varajäsen Kaisu Laajalahti
laajalahti@gmail.com
Iisalmen Reumayhdistys ry

Kaupunginhallituksen edustaja
Elina Siirola
elina.siirola@iisalmi.fi

Varaedustaja
Tiina Karhu
tiina.karhu@iisalmi.fi

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan edustaja

Elina Juntunen, liikuntasuunnittelija

Teknisen toimialan edustaja

Sari Niemi, asumispalvelut

Pirkko Myllynen, tilojen esteettömyys

Ylä-Savon SOTEn edustaja

Ritva Pääkkönen, sosiaalityön päällikkö

Varaedustaja

Seija Kärkkäinen, hyvinvointijohtaja