MUKAAN URHEILUAKATEMIAAN?  
                      Akatemian kotisivut

Iisalmen lyseon opiskelijana voit hakea urheiluakatemiaan jos

 1. olet urheiluvalmennuksessa ja sitoutunut valmennukseen.
 2. sinulla on suostumus tähän omalta valmentajalta. Yksilölajeissa ja joukkuelajeissa, joissa ei ole valmennusta akatemian puolesta, valmentaja sitoutuu laatimaan sinulle harjoitteluohjelman, seuraamaan sen toteutumista yhdessä oppilaitoksen yhdyshenkilön kanssa.
 3. sinulla on suositus lyseon opinto-ohjaajalta.
 4. sitoudut savuttomuuteen (tupakka ja nuuska) ja päihteettömyyteen.  

Hakeminen
Hakuaika on sama kuin kevään yhteishakuaika. Ulkopaikkakunnalta opiskelemaan tulevat voivat jättää kuitenkin hakemuksensa vielä syyslukukauden alussa. Palauta hakukaavake opinto-ohjaajalle, joka välittää sen koordinaattorille. Mikäli joukkuelajissa hakijamäärä ylittää maksimaalisen ryhmäkoon, opiskelijavalinta perustuu sovittuun pisteytykseen. Hakiessa tulee tiedostaa, että akatemia rajoittaa hieman koulun muuta valinnaisuutta. Esimerkiksi MAHIS-opiskelijat eivät voi osallistua urheiluakatemiaan ns. vaihtojaksojen aikana. Rajoitukset selviävät parhaiten opinto-ohjauksesta.

Tukimuodot

 • Joustava suhtautuminen valmennusleireistä ja kilpailumatkoista johtuviin poissaoloihin.
 • Valmentautuminen on mahdollista kouluaikana, kaksi kertaa viikossa (tiistaisin ja torstaisin).
 • Valmentautuminen on osa opintoja. Kurssikertymä on 4/5-kurssia per jakso eli lukuvuodessa 4 kurssia.
 • Jääkiekossa ja jalkapallossa on ohjatut harjoitukset valmentajaopettajan johdolla.
 • Yksilölajeissa on omatoimisia harjoituksia henkilökohtaisen ohjelman mukaisesti.
 • Lajikohtaisten harjoitusten lisäksi on kaikille yhteisiä teorialuentoja, vierailuja yms.

Akatemiakortti

Lyseon akatemiaurheilija, joka on akatemiassa vähintään kolme jaksoa, saa veloituksetta käyttöönsä lukuvuoden ajaksi akatemiakortin. Kortilla saa vapaan pääsyn kaupungin uimahalliin ja kuntosaliin.


Käytännön ohjeita

 • Harjoitusajat ovat tiistaisin ja torstaisin klo 8-9.30, jos ei erikseen ole muuta sovittu.
 • Aamuharjoitusta ei ole tarkoitettu iltaharjoituksen korvaajaksi, vaan se mahdollistaa harjoittelemisen kahdesti päivässä.
 • Yksilölajeissa urheilijan oman valmentaja laatii harjoitusohjelman, josta toimitetaan kopio koordinaattorille. Joukkuelajeissa, joissa on ohjattua valmennusta, valmentajaopettajat suunnittelevat ja ohjaavat yhteiset harjoitukset.
 • Yksilölajin urheilija pitää harjoituspäiväkirjaa, josta toimitetaan kopio valmentajan allekirjoittamana koulun yhteyshenkilölle neljä kertaa lukuvuodessa (ennen syyslomaa, joululomaa ja hiihtolomaa sekä ennen kevätlukukauden päättymistä). Harjoituspäiväkirjasta tulee selvitä vähintään harjoitusaika ja harjoituksen sisältö.
 • Harjoitukset ovat osa koulujen työsuunnitelman / toimintasuunnitelman mukaista toimintaa. Näin ollen harjoituksissa on voimassa oman oppilaitoksen järjestyssäännöt. Koulujen vakuutukset ovat voimassa vain sovittuina harjoitusaikoina.
 • Jos tiedät etukäteen olevasi poissa aamuharjoituksissa, ilmoita siitä etukäteen koulunyhdyshenkilölle tai valmentajaopettajalle.
 • Opiskelija voidaan erottaa urheiluakatemiasta, mikäli hän on poissa harjoituksista ilman perusteltua syytä tai hän ei täytä enää akatemiakriteerejä (esim. valmentautumisessa tai muussa opiskelussa on selkeitä laiminlyöntejä). Tätä ennen asiasta neuvotellaan opiskelijan ja valmentajan kanssa.


Urheiluakatemiaan hakeutuvan lyseolaisen tulee huomioida seuraavaa

 • Lyseossa on pääpaino normaalissa lukio-opiskelussa. Valmentautuminen ei saa hankaloittaa/hidastaa kohtuuttomasti omaa opiskelua. Tarvittaessa ota yhteys opinto-ohjaajaan tai koordinaattori Jari Hiltuseen.
 • Lyseon akatemiaopiskelijalla on käytettävissä normaaleihin lukio-opintoihin kuusi palkkia seitsemästä eli akatemia syö yhden palkin opinnot. Tämä tarkoittaa sitä, että valinnaisuus kaventuu jonkin verran muihin opiskelijoihin verrattuna.
 • Jos kurssikertymä on alle normaalin abivuoden alussa, suosittelemme, että keskityt viimeisenä vuonna pelkästään yo-aineisiin.