Talouden tasapainotusohjelma turvaamassa kestävää kuntataloutta ja kaupunkistrategian toteutumista

Iisalmen kaupunkistrategian toiminta-ajatuksena on huolehtia asukkaidensa hyvinvoinnista sekä vahvistaa koko seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous, jossa tulot kattavat menot, mahdollistaa kaupunkistrategian mukaisen toiminnan kehittämisen ja palveluiden tarjonnan. Varmistaakseen kaupunkistrategian toteutumista Iisalmi on käynnistänyt talouden tasapainotusohjelman laatimisen vuosille 2024 - 2027. 

Talouden tasapainottamisen tavoitteet ja tausta

Iisalmen kaupungin taloustilanne on vakaa ja talous kestää muutamia alijäämäisiä vuosia. Tarvetta ”äkkijarrutukseen” ei ole. Oikea-aikaisen talouden tasapainottamisen tavoitteena on kääntää talouden kehityssuunta siten, että talouden tasapaino saavutetaan viimeistään vuonna 2027: Tavoite tarkoittaa sitä, että tulot kattavat menot eikä alijäämää synny. Ennakoitu alijäämä/sopeutustarve vuosille 2025-2026 on n. 5 M€/v (yhteensä 10,1 M€). Talouden kehityssuunnan muuttuminen johtuu hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamasta verotulo- ja valtionosuusjärjestelmän muutoksesta (tulopohjan muutos) sekä toimintakulujen kasvusta.

 

Talouden tasapainotusohjelman ohjausryhmä 

Kaupunginhallitus nimesi 18.12.2023 kokouksessaan Talouden tasapainotusohjelman ohjausryhmään valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupunginhallituksen puheenjohtajan, kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä viranhaltijoiden edustajiksi kaupunginjohtajan ja talousjohtajan. Ohjausryhmän tavoitteena on valmistella talouden tasapainotusohjelma vuosille 2024-2027 ja saavuttaa poliittinen yhteisymmärrys ja yhteinen tahtotila tasapainotusohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen. Ohjausryhmä kuulee tarvittaessa eri toimialojen asiantuntijoita ja kutsuu heidät kokouksiinsa tarpeen mukaan. 

 

Ohjausryhmän kokousaikataulu sekä kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokoukset ja seminaarit, joissa ohjausryhmän valmistelemaa talouden tasapainottamisohjelmaa käsitellään:

24.1.2024 Ohjausryhmän ensimmäinen kokous
18.3.2024 Ohjausryhmän kokous
15.4.2024 Ohjausryhmän kokous
29.4.2024 Kaupunginhallituksen kokous
6.5.2024 Kaupunginvaltuuston seminaari
27.5.2024 Ohjausryhmän kokous
3.6.2024 Kaupunginhallituksen kokous
10.6.2024 Kaupunginvaltuuston kokous

Viestintä talouden tasapainottamisen toimenpiteistä

Ohjausryhmän työskentelystä ja sen käynnistämistä talouden tasapainottamisen toimenpiteistä viestitään tällä verkkosivulla. Talouden tasapainottamisen osa-alueita ovat palveluverkon ja investointien tarkastelu sekä käyttötalousmenojen läpikäynti.

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittämiseen liittyvä selvitys sekä muuta taustatietoa palveluverkostosta löytyy sivulta www.iisalmi.fi/palveluverkkosuunnitelma2023

 

Tiedotteet
6.2.2024

Iisalmen kaupunginhallitus päätti 18.12.2023 kokouksessaan nimetä ohjausryhmän valmistelemaan talouden tasapainottamisen toimenpiteitä. Talouden tasapainotusohjelman ohjausryhmään kuuluvat valtuustoryhmien puheenjohtajat, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja sekä viranhaltijoiden edustajina kaupunginjohtaja ja talousjohtaja. Ohjausryhmän tavoitteena on valmistella talouden tasapainotusohjelma vuosille 2024-2027 ja saavuttaa poliittinen yhteisymmärrys sekä yhteinen tahtotila tasapainotusohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen. Kuntalaisia ja muita sidosryhmiä tiedotetaan valmistelun edetessä www.iisalmi.fi/taloudentasapainotusohjelma -verkkosivulla. ​

Kaikki uutiset