Työyhteisöt antavat nyt monoa multitaskaukselle!

Pään sisäisen to do -listan läpikäynti asiakastapaamisessa, lounastauko auton ratissa ja jatkuvat keskeytykset pitkin työvuoroa… Tällainen moniajo on tuttu riesa monen työpaikoilla ja työpäivien aikana. Nyt Iisalmessa tehdään käänne aivoruuhkaan työyhteisöjen Monoa multitaskaukselle -valmennuksella. Uudenlaisessa yhteistyössä asiantuntijakumppanina on Työterveyslaitos, jonka aivotyövalmentajan ohjauksessa osallistujat oppivat sujuvan aivotyön tärkeitä taitoja. 

Kiitos kaikille Monoa multitaskaukselle -valmennukseen hakeneille! Hakijoiden joukosta Työterveyslaitoksen ohjaamaan sujuvan aivotyön valmennuskokonaisuuteen valikoitui mukaan kolme motivoitunutta työyhteisöryhmää:

- Ponssen eri tiimeistä koottu moniammatillinen työryhmä
- Normetin eri tiimeistä koottu moniammatillinen työryhmä
- Live-säätiön Live Iisalmen toimipisteen moniammatillinen kuntoutuksen ja hyvinvoinnin tiimi

Nämä kolme työyhteisöryhmää antavat lempeän lujasti monoa multitaskaukselle ja oppivat työskentelytapoja, joilla on vaikutusta sekä työhyvinvointiin että työn tuloksellisuuteen, tuottavuuteen ja laatuun.

Seuraa Monoa multitaskaukselle -valmennukseen osallistuvien työyhteisöryhmien matkaa somessa ja nappaa parhaat vinkit myös omaan arkeesi!

Facebook
Instagram
LinkedIn

 

Mistä ihmeestä on kyse?

Monoa multitaskaukselle -valmennus on Iisalmen ja Työterveyslaitoksen yhteinen pilotointi, joka perustuu Työterveyslaitoksen Sujuva aivotyö -valmennukseen. Valmennuksessa sukelletaan aivotyön ihmeelliseen maailmaan, mm. tunnistamalla aivotyön esteitä, opettelemalla hallitsemaan aivotyön kuormitustekijöitä, etsimällä yhdessä keinoja aivotyön sujuvoittamiseksi ja kokeilemalla käytännössä kognitiivista ergonomiaa parantavia asioita.

Kaikkiaan 4.9.–24.10.2023 kestävä valmennus antaa mukaan valituille työyhteisöille ammattilaisten laatimia eväitä ja keinoja kesyttää aivoruuhka ja ehkäistä stressiä aiheuttavaa multitaskausta, ja näin luoda leppoisampi työympäristö kaikille sen jäsenille.

Monotetaan yhdessä ja tehdään laadukkaampaa työtä!

Kampanja tarjoaa sujuvan aivotyön oppeja meille kaikille: Seuraamme Iisalmen kaupungin viestintäkanavissa valmennuksen etenemistä ja opimme itsekin pureskelemaan potun kerrallaan Työterveyslaitoksen asiantuntijavinkkien myötä. Tulethan sinäkin mukaan monottajien joukkoon!

 

Monoa multitaskaukselle -kampanja huipentuu By Iisalmi -seminaariin 8.11.2023: Julkistamme seminaarissa valmennuksen tulokset ja Monoa multitaskaukselle -työkirjan, jonka jokainen osallistuja saa mukaan muistaakseen jatkossakin ottaa vain yhden askelen kerrallaan. Seminaarin jatkoissa Työterveyslaitoksen sujuvan aivotyön valmentaja Tiina Heusala ohjaa Monoa multitaskaukselle -työpajan, johon mahtuu mukaan 30 ensimmäistä ilmoittautujaa. Sekä seminaari että työpaja ovat maksuttomia ennakkoon ilmoittautuneille, joten käypäs jo nyt tekemässä oma ilmoittautuminen www.iisalmi.fi/byiisalmiseminaari -sivulla ja kutsu kaverikin mukaan monottamaan.

 
Seuraa uutisia aiheeesta
1200x1200_Iisalmi_kiireneutraali_haaste.png
30.11.2023

Panostukset sujuvan aivotyön ja työhyvinvoinnin kehittämiseen ovat osa Iisalmen tavoitetta olla maailman ensimmäinen kiireneutraali seutukaupunki. Nyt Iisalmi haluaa jakaa oppejaan myös vertaiskaupungeilleen, sujuvasta arjestaan tunnetuille seutukaupungeille. Iisalmessa ajatellaan, että seutukaupungit voisivat yhdessä toimia suunnannäyttäjinä ja innoittajina koko Suomelle ihmisenmyötäisemmän arjen rakentamisessa.

Ponssen työyhteisössä tehdään asioita porukalla ja valmennuksen hyötyjä viedään mahdollisuuksien mukaan kaikille..jpg
12.10.2023

Iisalmen kaupunki ja Työterveyslaitos hakivat elokuussa työyhteisöryhmiä osallistujiksi paikallisille työyhteisöille suunnattuun Monoa multitaskaukselle -valmennukseen. Työterveyslaitoksen ohjaamaan valmennuskokonaisuuteen valitut Ponssen, Normetin ja Live-säätiön Iisalmen toimipisteen työyhteisöryhmät ovat syksyn aikana osallistuneet aivotyökyselyyn sekä itsenäiseen verkkovalmennukseen ja ryhmätapaamisiin. Valmennustapaamisten myötä onkin löydetty toimivia keinoja aivotyön sujuvoittamiseen ja nostettu havaittuja monitekemisen riskitekijöitä keskusteluun omissa työyhteisöissä. Nyt yhdessä löydetyistä kehittämisideoista on koottu huoneentaulu ja muistilista, joita mikä tahansa työyhteisö voi hyödyntää tavoitellessaan sujuvampaa aivotyötä, työn laatua ja tuloksellisuutta sekä työhyvinvointia. Loppuvuoden aikana valmennusprojektin myötä syntyy muitakin konkreettisia työkaluja kaikkien työelämässä toimivien hyödynnettäväksi.

Tiedolla työskentelyyn liittyy kuormitustekijöitä, joten sujuvan aivotyön taidot ovat tärkeä osa hyvinvointia..png
20.6.2023

Iisalmi on julistanut tavoitteekseen olla maailman ensimmäinen kiireneutraali seutukaupunki vuonna 2025. Kiireneutraali elämä tarkoittaa tasapainoista, hyvinvoivaa arkea niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Iisalmen kaupunki By Iisalmi -yritys- ja oppilaitoskumppaneineen onkin toteuttanut jo monia etenkin asukkaiden vapaa-aikaan liittyviä kiireneutraaliustekoja, jotka kannustavat tekemään valintoja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi. Henkilökohtaiset valinnat eivät kuitenkaan yksin riitä - arjen tasapainoa ja hyvinvointia pitää rakentaa myös yhdessä. Siksi Iisalmi käynnistää syksyllä paikallisille työyhteisöille suunnatun Monoa multitaskaukselle -valmennuksen yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa. Haku Monoa multitaskaukselle -valmennukseen avautuu elokuussa. Työyhteisöjen toivotaan jo nyt pohtivan, voisiko valmennus olla tarpeellinen omalle tiimille, yksikölle tai vaikka koko yritykselle.

Workcation By Iisalmi -kokeilun koeasukas Saara Närä on positiivisen terveyden edistäjä..png
12.6.2023

Osana Iisalmen kaupungin ja By Iisalmi –verkoston Koe Iisalmi! -koeasumisen kampanjaa testataan tänä vuonna Iisalmen seudun mahdollisuuksia työn ja vapaa-ajan yhdistävään workcation-lomailuun liittyen. Workcation #ByIisalmi -kokeilun myötä sosiaalisen median yrittäjänä työskentelevä terveysviestinnän asiantuntija Saara Närä asuu ja työskentelee viikon ajan Spa Hotel Runnissa. Workcation-kokeilu nostaa Saara Närän kokemusten kautta esille ne monet mahdollisuudet, joita Iisalmessa on tarjolla hänen kaltaisilleen monipaikkaista työtä tekeville ja yrittäjille. Teemana koeasumisessa on tänä vuonna kiireneutraalius eli hyvinvointi, joka syntyy työn ja palautumisen tasapainosta, eikä yrittäjiä ja itsensätyöllistäjiä ole syytä jättää hyvinvointikeskustelun ulkopuolelle.

Reetta Sojakka nauttii Iisalmen lähiliikuntapaikoista.jpg
9.6.2023

Iisalmessa jo perinteeksi muodostunut kesäajan markkinointitoimi, Koe Iisalmi! -kampanjan koeasumisen jakso, on jälleen alkanut tämänvuotisen koeasukkaan Reetta Sojakan muutettua kaupunkiin. Reetta Sojakka työskentelee Iisalmen kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa varhaiskasvatuksen opettajana ja kertoo niin työstään kuin vapaa-ajan kokemuksistaan @koeiisalmi -Instagram-tilillä kesän ajan. Reetalla on takanaan vajaa viikko iisalmelaisuutta, ja aiemmin aina pääkaupunkiseudulla tai ulkomailla asuneena hän tunnistaa jo nyt Iisalmen kiireneutraalin ilmapiirin, jota esimerkiksi ruuhkattomuus ja joka puolella lähellä oleva luonto vesistöineen vahvistavat. Koeasumisen kampanjan kantava idea onkin tarkastella kaupunkia joka kesä erilaisen taustan omaavan nuoren muuttajan silmin ja kertoa siitä aidosti ja vuorovaikutteisesti some-seuraajille.

Hyvinvointi Virransillan tarjoamissa hoidoissa kiireetön asiakaskohtaaminen on keskiössä..jpeg
17.5.2023

Iisalmen kaupunkialueen kehittämisyhdistys Iiden ry on mukana Kiireneutraali Iisalmi -kampanjassa tavalla, jonka sen jäsenyritykset osaavat parhaiten: Palvelemalla asiakkaita kiireettömästi, lupsakkaasti ja henkilökohtaiset tarpeet huomioiden. Jos eteläsuomalaisessa kauppaliikkeissä on nähty kiireettömiä kassalinjoja, löytyy Iisalmesta kokonaisia kauppaliikkeitä, joissa luvataan aikaa asiakkaille – todetaan, että asiakkaat saavat viihtyä ilman kiirettä. Tällainen palvelulupaus edistää kokemusta siitä, että Iisalmi on ihmisenmyötäinen kaupunki, olipa asiakkaana paikallinen tai matkailija.

Kirkkopuiston leikkipuistossa kannustetaan kiireettömään, luovaan leikkiin..jpg
12.5.2023

By Iisalmi -brändin allekirjoituksessa luvataan ”Emme odota ihmeitä. Teemme niitä.” Se tarkoittaa, ettei Iisalmessa odoteta, että joku muu ratkaisee haasteet, vaan Iisalmessa tartutaan itse toimeen. Iisalmelaiseen tapaan yhteisön jäsenet keksivät ja toteuttavat rohkeasti uusia asioita, joilla elämästä tehdään vieläkin parempaa, oli kyse sitten ihmisten, yritysten tai luonnon hyvinvoinnista. Nyt Iisalmessa peitotaan globaalia ongelmaa, joka voi pahimmillaan sairastuttaa – liiallista kiirettä. Lähellä luontoa, palveluja ja harrastusmahdollisuuksia mutta samalla kansainvälisten yritysten äärellä Iisalmessa voi nimittäin aidosti elää tasapainoista arkea helpommin, mitä monessa muussa paikassa. Tätä kiireneutraaliuden vahvuutta nostetaan nyt esille esimerkiksi liikennemerkeillä ja katubanderolleilla, jotka kannustavat asukkaita ja vierailijoita tekemään järkevillä valinnoilla arjestaan hyvinvoivaa.

Ponssen Krisjanis Jurans kertoo oman kiireneutraalin arjen tarinansa Kiireneutraali Iisalmi -kampanjassa..jpeg
1.3.2023

Iisalmessa on ymmärretty, että liiallinen kiire ei tee hyvää ihmisille eikä työn laadulle. Turhasta kiireestä on inhimillisen ja taloudellisen menestyksen vuoksi tärkeää pyrkiä eroon. Iisalmella on monia vahvuuksia, joiden avulla kaupungin on mahdollista toimia edelläkävijänä turhan kiireen karkotuksessa ja kiireettömämmän, hyvinvoivan elämäntavan rakentamisessa. Kiireneutraali Iisalmi -kampanjan nimissä onkin toteutettu jo monenlaisia iisalmelaisten työ- ja vapaa-ajan leppoistamiseen innostavia tekoja. Nyt Iisalmi haluaa antaa kaupunkiin muuttaville lahjan, joka auttaa heitä heti uudelle kotipaikkakunnalle muutettuaan tarttumaan leppoisaan ilmapiiriin ja muistamaan palautumisen tärkeyden muuttokiireidenkin keskellä.

Ilmakuva Porovedestä ja päällä By Iisalmi -logo sekä teksti: Turhaa kiirettä? Iisalmelainen tai Iisalmessa työskentelevä, vastaa kyselyyn. iisalmi.fi/kiirekysely
22.9.2022

Iisalmen kaupunkistrategian keskiössä on toiminta-ajatus ”Huolehdimme asukkaidemme hyvinvoinnista ja vahvistamme koko seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa.”. Iisalmen kaupunki ja noin 30 yritys- ja oppilaitoskumppania ovat valinneet By Iisalmi -brändin yhdeksi avainteemaksi seudun asukkaiden hyvinvoinnin vahvistamisen ja sitä kautta pitovoiman ja vetovoiman kehittämisen. Osaajapitovoima ja -vetovoima ovat yritysten kasvun kannalta avainkysymyksiä – jokainen seudun yritys tarvitsee hyvinvoivaa henkilöstöä. Tasapainoiseksi elämänsä kokeva, hyvinvoiva henkilöstö saa aikaan parasta menestystä työnantajayritykselleen ja koko seudulle. Hyvinvoivan kaupungin viesti houkuttelee taas yhä uusia osaajia kaupunkiin, joko töihin tai yrittämään – luomaan uusia ihmeitä. Kysymys on siis hyvinvoinnin ja vetovoiman kiertokulusta, jota nyt yhdessä halutaan vahvistaa ja samalla kulkea kohti Iisalmen strategian visiota ”Suomen houkuttelevin seutukaupunki”.

Anne Tuovinen vetää keppi- ja kuminauhajumppaa Genelecin työyhteisölle. Iisalmelaisella kaiutinvalmistajalla työntekijöiden hyvinvoinnin ylläpitäminen näkyy muun muassa pitkissä työsuhteissa ja henkilöstön pienessä vaihtuvuudessa.
7.9.2022

Vastuullisuus ja hyvinvointi ovat Iisalmen kaupungin vetovoimatyön painopisteitä. Näin paikallinen kaiutinvalmistaja ja soteala pitävät huolta omistaan.

Kaikki uutiset