Pysäköinninvalvonnasta annetun lain (727/2011) mukaan ajoneuvoon voidaan kiinnittää rengaslukko, kun ajoneuvolla on vähintään viisi erääntynyttä maksamatonta pysäköintivirhemaksua, joihin ei voi hakea muutosta.

Rengaslukko poistetaan virka-aikana kaupungin toimesta kun rengaslukosta aiheutuneet kulut ja kertyneet virhemaksut on suoritettu.

Mikäli ajoneuvoa ei lunasteta, ajoneuvo siirretään varastoon. Ajoneuvon siirrosta ja säilytyksestä aiheutuu ajoneuvon omistajalle/haltijalle lisäkustannuksia.
Ajoneuvo luovutetaan maksutositteita vastaan.

Mikäli omistaja tai haltija ei nouda varastoon siirrettyä ajoneuvoa 30 päivän kuluessa sen jälkeen, kun hänen on katsottava saaneen tiedon siirtopäätöksestä, ajoneuvo siirtyy Iisalmen kaupungin omistukseen.