Pysäköinninvalvonnasta annetun lain (727/2011) mukaan ajoneuvoon voidaan kiinnittää rengaslukko, kun ajoneuvolla on vähintään viisi erääntynyttä maksamatonta ja lainvoimaista pysäköintivirhemaksua.

Rengaslukko poistetaan, kun rengaslukosta aiheutuneet kulut ja pysäköintivirhemaksut on suoritettu.

Jos ajoneuvoa ei lunasteta, ajoneuvo siirretään varastoon. Ajoneuvon siirrosta ja säilytyksestä aiheutuu ajoneuvon omistajalle/haltijalle lisäkustannuksia.
Ajoneuvo luovutetaan maksutositteita vastaan.

Mikäli omistaja tai haltija ei nouda ajoneuvoa varastosta 30 päivän kuluessa sen jälkeen, kun hän on saanut tiedon siirtopäätöksestä, ajoneuvo siirtyy Iisalmen kaupungin omistukseen.