Vesiensuojelu


Vesiensuojelun tavoitteena on pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila.

Vesistöjen kunnostus

Mikäli ranta-asukkailla on aikomus kunnostaa järveään, kannattaa ottaa yhteyttä omaan kuntaan. Kunnostukselle tulee hakea ympäristölupa aluehallintovirastolta, mikäli kunnostuksen yhteydessä muutetaan mm. veden pinnan korkeutta tai vesiuoman kulkua. Suuremmissa hankkeissa virallisena luvan hakijana toimii kunta. Pienemmissä hankkeissa luvan hakijana voi toimia rekisteröity yhdistys, esimerkiksi vesialueen omistajana toimiva osakaskunta.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen internetsivuilta ja ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta löytyy lisätietoa vesistöjen kunnostuksesta.

Lisätietoja vesivarojen käytöstä ja hoidosta (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Lisätietoa vesistöjen kunnostuksesta ja hoidosta

Vesistökunnostusverkosto on kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen kunnostamisesta. Lisätietoja vesistökunnostusverkostosta.

 

Iisalmen reitti ja vesivisio

Iiselmen reitti-sivusto kertoo Pohjois-Savossa sijaitsevan Iisalmen reitin vedestä – sen käytöstä, nykytilasta ja mahdollisuuksista. Tarkastelussa ovat myös reitin vettä hyödyntävät ihmiset sekä heidän suhteensa vesiensuojeluun.

Lisätietoja Iisalmen reitistä ja sen vesistä

 

Rantojen ruoppaus ja niitto

Rannan ruoppaushankkeesta tulee tehdä ilmoitus Pohjois-Savon ELY-keskukseen 30 päivää ennen hankkeeseen ryhtymistä. Vesikasvien koneellisesta niitosta tulee aina tehdä ilmoitus omalle ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle. Tämä koskee myös veneeseen kiinnitettäviä pieniä laitteita sekä koneellista talviniittoa. Ilmoitus tulee tehdä vähintään 30 päivää ennen työn aloittamista. Pienimuotoisesta vesikasvien niitosta esimerkiksi laiturin ympärillä ei tarvitse tehdä ilmoitusta, mikäli se ei haittaa naapureita, esimerkiksi veden samentumisen muodossa tai aiheuta haittaa esimerkiksi arvokkaille vesikasveille ja eliöille. Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta löytyy oppaita rantojen ruoppauksesta sekä ilmoituslomake vesirakennustyötä varten. Lisätietoja rannan ruoppauksesta.

Lisätietoja vesikasveista, rannan hoidosta ja niitosta

 

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry

Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry. edistää vesien- ja ympäristönsuojelua sekä hoitoa mm. kokoamalla tutkimustietoa sovellettavaksi päätöksenteossa sekä harjoittamalla kehittämistoimintaa. Yhdistyksen toiminta-alue on Pohjois-Savo sekä Pohjois-Karjala, ja lisäksi valtakunnallista toimintaa toteutetaan Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n kautta.

Lisätietoja Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistyksestä

 

Järviwiki

Järviwiki on Suomen järvien oma wiki eli verkkopalvelu, jota rakennetaan ja julkaistaan käyttäjien yhteistyöllä. Järviwikistä löytyy perustiedot kaikista yli 1 hehtaarin kokoisesta järvestämme. Järviwikin tavoitteena on jakaa tietoa Suomen järvistä, edistää vesiensuojelua ja lisätä kiinnostusta vesistöihimme yhdessä tekemällä, positiivisia asioita painottamalla.

Lisätietoa Järviwikistä

 

Pohjavedet 

Lisätietoja pohjavesistä ja luokitelluista pohjavesialueista saat kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä ympäristöhallinnon sivuilta.  

Lisätietoja pohjavesistä ympäristöhallinnon sivuilta

Lisätietoja Pohjavesien suojelu-sivulta


Kysymyksiä? Ota yhteyttä!
Ympäristöjohtaja
Martti Veteli
 040 027 1193