Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa sekä tukkumyynti-ilmoitus

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti edellyttää luvan hakemista myyntipaikan sijaintikunnalta. Vähittäismyyntilupa on myyntipaikkakohtainen.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynnistä tulee tehdä ilmoitus myyntipaikan sijaintikunnalle.

Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä saa myydä vain elinkeinonharjoittaja, jolla on myyntipaikan sijaintikunnan myöntämä vähittäismyyntilupa. Vähittäismyyntilupa on myös edellytys tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden hankinnalle jälleenmyyntiin tukkumyynnistä. Iisalmen kaupungin ympäristöterveystarkastajat käsittelevät tupakanmyyntiluvat.

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myynti

Iisalmen kaupungin ympäristöterveysvalvonnan vastuualueella myyntilupaa haetaan ympäristöterveystarkastajalta. Lupahakemuksen voi tehdä sähköisesti:

Hakemus: Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntihakemus

Hakemuksen täyttöohje: Ohje tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittämyyntiluvan hakemiseen.

Myyntiluvan saaminen edellyttää omavalvontasuunnitelmaa, joka on liitettävä hakemukseen.

Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä voidaan luovuttaa toiminnan harjoittajalle sen jälkeen, kun myyntilupatiedot on kirjattu Valviran rekisteriin. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa on myyntipaikkakohtainen.

Nikotiininesteet

Nikotiininesteellä tarkoitetaan nikotiinia sisältävää nestettä, joka on tarkoitettu höyrystettäväksi sähkösavukkeen avulla ja jonka nikotiinipitoisuus on enintään 20 milligrammaa millilitrassa. Mikäli nikotiininesteellä on lääkelain mukainen lupa, on kyse lääkkeestä.

Toiminnanharjoittaja, jolla on vanhan tupakkalain nojalla myönnetty tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa (lupa myönnetty ennen 2016), saa myydä samassa myyntipaikassa myös nikotiininesteitä sen jälkeen, kun

  1.  hän on tehnyt luvan myöntäneelle kunnalle kirjallisen ilmoituksen asiasta ja
  2. toimittanut kunnalle päivityksen luvan myöntämisen edellytyksenä olevista tiedoista (omavalvontasuunnitelma sekä tuotteiden sijoittelu sis. selvityksen myyntipisteiden lukumäärästä ja sijainnista).

Tukkumyynti

Tupakkatuotteiden tukkumyyjä ei tarvitse vähittäismyyntilupaa, toiminta on ilmoituksen varaista, ellei hän myy tupakkatuotteita suoraan kuluttajalle. Ilmoitus tehdään myyntipaikan sijaintikunnalle.

Tuppakkalain alaisten tuotteiden tukkumyynti-ilmoituksen voi tehdä sähköisesti:

Hakemus: Ilmoitus Tukkumyynnistä

Kirjallinen hakemus: tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiin/ tukkumyynti-ilmoitus

Tuukumyynti-ilmoituksen täyttöohje

 

Viranomaiselle on ilmoitettava etukäteen myös toiminnan muuttamisesta sekä toiminnan lopettamisesta. Näillä tiedoilla voi olla vaikutusta kunnan perimiin valvontamaksuihin, joten tiedot on ilmoitettava kunnalle hyvissä ajoin.


Linkit Valviran sivuille:
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden luvanvarainen vähittäismyynti
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntilupahakemus.
Vähittäismyynnin omavalvontaopas

 Tukkumyynti