Hae tukea

Maatalouden investointitukia voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain:

 • 16.8.–15.10.2023
 • 16.10.2023–15.1.2024

Investointitukea voi hakea sähköisesti Hyrrä-palvelussa. 

https://www.ruokavirasto.fi/tuet/asiointi/hyrra/

Hyrrä-palvelussa voit hakea tukea, seurata asiasi käsittelyä ja selata hakemustietojasi. Sähköisen hakemuksen täyttäminen on vaivatonta ja järjestelmä ohjaa sen tekemisessä askel askeleelta.

 

Älä aloita ennen vireilletuloa

Älä aloita rakentamisinvestointia tai muuta toimenpidettä äläkä allekirjoita sopimusta (esimerkiksi lopullinen luovutuskirja, tilaussopimus tai urakkasopimus) ennen hakemuksen vireilletuloa! Investointitukea ei myönnetä lainkaan sellaiseen toimenpiteeseen, jonka toteuttaminen on aloitettu ennen hakemuksen vireilletuloa.

Mikä on aloittamista?

 • Kun rakennat tai laajennat rakennusta:
  • Perustustyö on aloitettu valamalla tai muulla vastaavalla kestävällä tavalla tai jos perustustyön toteuttaa urakoitsija, lopullinen urakkasopimus on allekirjoitettu.
 • Kun peruskorjaat rakennusta:
  • Työn tekeminen on aloitettu tai jos se teetetään, lopullinen sopimus työn tekemisestä on allekirjoitettu.
 • Kun hankit koneen tai laitteen:
  • Tilaus on tehty tai sopimus hankinnasta on allekirjoitettu. Jos tilausta ei edellytetä, hankintahinta tai sen ensimmäinen erä on maksettu.

Rakennussuunnitelmasta, liiketoimintasuunnitelmasta ja salaojasuunnitelmasta johtuvat kustannukset ovat tukikelpoisia, vaikka ne ovat syntyneet ennen tukihakemuksen jättämistä.