Elintarvikehuoneistot

Elintarvikehuoneistot

Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa rakennusta tai huoneistoa tai niiden osaa tai muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, ei kuitenkaan alkutuotantopaikkaa (elintarvikelaki 297/2021). Ilmoitettava elintarvikehuoneisto voidaan perustaa tietyin edellytyksin myös kotiin.

Kun elintarvikkeita valmistetaan, käsitellään ja myydään ammattimaisesti, elintarvikehuoneistosta on tehtävä ilmoitus terveysvalvontaan viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Eläinperäisten elintarvikkeiden jalostus vaatii elintarvikehuoneistohyväksynnän eli laitoshyväksynnän.

Toimijan vaihtumisesta sekä toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta on myös ilmoitettava valvontaviranomaiselle.
Elintarviketyöntekijöillä tulee olla voimassaoleva terveydentilan selvitys sekä hygieniaosaamistodistus.

Vähäriskinen elintarvikkeiden käsittely

Jos kyseessä on vähäriskinen toiminta, toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu toiminta, toimija on yksityinen henkilö tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena, ilmoitusta elintarvikehuoneistosta ei tarvitse tehdä. Pienimmät toimijat, kuten yksityishenkilöiden tai harrastekerhojen vähäinen elintarvikkeiden myynti tai tarjoilu, on siis vapautettu ilmoitusvelvollisuudesta.

Milloin elintarvikehuoneistosta ei tarvitse ilmoittaa?

Elintarvikelain 10 §:n 2 momentin mukaan ilmoitusta ei tarvitse tehdä silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä

  1. elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta (esimerkiksi kampaamon kahvi- ja keksitarjoilu)
  2. toimija on yksityinen henkilö (esimerkiksi henkilö leipoo satunnaisesti ja myy leivonnaisia torilla, pop-up-ravintolatoiminta) tai
  3. toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esimerkiksi kirkon, koulun tai urheiluseurojen myyjäisissä tapahtuva elintarvikkeiden myynti).

Ilmoitus voidaan jättää tekemättä vain, jos toiminta on vähäriskistä ja jokin muu edellä mainituista kolmesta ehdosta täyttyy. Ammattimaisesta toiminnasta on aina tehtävä ilmoitus, vaikka toiminta olisikin elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskistä.

Ensisijaisesti ílmoitukset tehdään Ruokaviraston sähköisessä ilppa-ilmoituspalvelussa.

Ilppa -ilmoituspalvelun kautta tehtävää ilmoitusta varten tarvitset Suomi.fi -palvelun valtuudet. Lisätietoa ilppa - ilmoituspalvelun käytöstä löydät Ruokaviraston verkkosivuilta.

Liitetiedostot:
Elintarvikehuoneistoilmoitus
Ohje elintarvikehuoneiston perustamisesta
Ohje kotona sijaitseville elintarvikehuoneistoille
Opas Ravintolatoiminnan aloittamisesta
 
Hyödyllisiä linkkejä:
Ohje ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (Ruokavirasto)
Elintarvikehuoneistot (Ruokavirasto)

Linkit lainsäädäntöön:
Elintarvikelaki 297/2021 (Finlex)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021 (Finlex)