Maahanmuuttajien palveluohjaus

Ylä-Savon kuntien yhteinen maahanmuutto- ja pakolaispalveluyksikkö järjestää niin pakolaisten kuin myös työn, perhesiteen ja opiskelun perusteella muuttaneiden vastaanoton ja kotouttamisen palvelut. Yhteistyötä tehdään viranomaisten, oppilaitosten sekä järjestöjen kanssa.

Maahanmuuttajien kotoutumisen tavoitteena on, että maahanmuuttajat voivat osallistua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan kuten muutkin maassa asuvat. Suomen kielen oppiminen on yksi tärkeä tekijä kotoutumisessa. Iisalmessa TE-toimistolla on suuri rooli kotouttamisen järjestämisessä. Myös järjestöt sekä seurakunnat ovat aktiivisesti mukana tukemassa maahanmuuttajien kotoutumista.

Kotoutumisesta Iisalmeen on kerrottu tarkemmin Ylä-Savon kuntien yhteisessä kotoutumisohjelmassa.

Kotoutumiseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Maahanmuutto- ja pakolaispalveluiden toimistoon. Yksikkö auttaa esimerkiksi lupa- ja työllisyysasioissa sekä tarjoaa tuki- ja palveluohjausta.

Palvelu on ilmaista kaikille eri syistä Suomeen ja Ylä-Savoon muuttaville henkilöille.

Maahanmuuttajille tarjotaan ohjausta ja neuvontaa kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun ja työhön liittyvissä kysymyksissä. Neuvojat kertovat, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He opastavat maahanmuuttajia kaikkien palveluita tuottavien tahojen pariin.

Maahanmuuttajat voivat saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Neuvojat eivät tee palveluihin liittyviä päätöksiä.

Laki kotoutumisen edistämisestä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386

Liittyvät palvelut

Kansainvälisyyspalvelut

Katso tiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Katso tiedot

Etsivä nuorisotyö

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut