Jätehuolto


Jätelain mukaan kunnat vastaavat jätehuollosta ja sen järjestämisestä alueellaan.

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta on seitsemän kunnan (Iisalmi, Kiuruvesi, Keitele, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä) alueellinen lautakunta, jonka vastuulla on jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät toiminta-alueella.

Lisätietoja Ylä-Savon jätehuoltolautakunnasta

Jätehuollon järjestäminen on annettu Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n hoidettavaksi. Jätehuoltoyhtiö vastaa osaltaan jäteneuvonnasta (muun muassa jätteiden lajittelusta, vaarallisten jätteiden käsittelystä) ja jätehuollon kehittämisestä sekä jätekeskuksen toiminnasta Ylä-Savon alueella.

Lisätietoja Ylä-Savon Jätehuolto Oy:stä

Ympäristönsuojelupalvelut valvoo jätehuoltomääräyksien noudattamista ja jätehuollon toimivuutta alueellaan.

Ylä-Savon alueelliset jätehuoltomääräykset

Roskaantuminen


Ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa. Roskaamiskielto koskee siis jätteiden lisäksi myös käyttökelpoisten esineiden jättämistä luontoon silloin, kun esineiden jättämisestä aiheutuu esimerkiksi maiseman rumentumista.

Roskaajan velvollisuus on siivota roskaamansa alue. Roskaajaa voidaan kehotuksin kiirehtiä siivoamisessa ja tarvittessa määrätä siivoamaan alue.

Ympäristönsuojelupalveluissa roskaamisasioita käsittelee ympäristönsuojelutarkastaja Helena Tukiainen.

 

Rakennusten purkaminen


Kiinteistön purkamista säädellään samalla lainsäädännöllä kuin rakentamista. Molemmissa hankkeissa on huolehdittava rakennuslainsäädännön edellytysten toteutumisesta ja haettava tarvittavat luvat kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Jätelainsäädännössä edellytetään, että rakentamisen ja purkamisen jätteistä mahdollisimman suuri osa hyödynnetään. Uudelleenkäyttö edellyttää erillispurkua ja jätteiden lajittelua on käytännössä tehtävä koko purkutyön etenemisen ajan. Kierrätettävät materiaalit vastaanotetaan edullisella hinnalla, jopa maksutta. Sekalaisen rakennusjätteen käsittelystä sen sijaan aiheutuu aina tuntuvia kustannuksia.

Pienpurkajan oppaassa on ohjeistettu omatoimipurkajaa käyttämään kunnallisten jäteyhtiöiden ja -laitosten vastaanottopalveluja ja tarkistamaan niiden verkkosivuilta lajitteluohjeet ja vastaanottopaikat.

Lisätietoja:

Kierrätys-infon sivuilta

Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n sivuilta

Pienkiinteistön purkajan ja saneeraajan opas

Rakennuksen purkamisesta ympäristöhallinnon sivuilla

 

Jätteen ammattimaista keräystoimintaa harjoittavan yrityksen on tehtävä toiminnastaan ilmoitus kunnan ympäristöviranomaisille. Ilmoituksen perusteella yritys merkitään jätehuoltorekisteriin.

Ilmoituksen käsittelee Ylä-Savon ympäristölautakunnan ympäristönsuojelutarkastaja.

 

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä!
Ympäristönsuojelutarkastaja
Helena Tukiainen
0400 144 452