Asemakaavan muutos Kirkkoaukion ja kulttuurikeskuksen alueella

Kaavamuutoksella selvitetään muun muassa alueen kulttuuriympäristön arvot. Iisalmen kirkkoaukio ja puistoakselit on osa valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY). Kulttuurikeskuksen korttelin asemakaava on laadittu ennen kulttuurikeskuksen rakentamista. Alueella on rakennuskielto asemakaavan vanhentuneisuuden vuoksi. 

Aloitusvaihe

Kaavoitus käynnistyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 19.9.2023. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 11.–29.9.2023.

Luonnosvaihe (meneillään)

Tekninen lautakunta päätti 15.11.2023 § 147 asettaa kaavaluonnoksen nähtäville.

Asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä 27.11.–29.12.2023. 
Kaavaluonnoksen esittely- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 7.12.2023. Tutustu esitykseen. Lue muistio.

Luonnoksesta saatu palaute käsitellään ja kaavaa edistetään ehdotukseksi.

Ehdotusvaihe

Hyväksyminen

Voimaantulo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori(at)iisalmi.fi 

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki(at)iisalmi.fi

 

Kaava-alueella sijaitsee Pyhän Ristin kirkko, Lyseo, Juhani Ahon koulu, LUMA-keskus Majakka sekä Kulttuurikeskus.

Pyhän Ristin kirkko

Kulttuurikeskus