Perusopetuksen iltapäivätoiminta

Perusopetuslain § 48 mukaista iltapäivätoimintaa järjestetään Iisalmessa Hernejärven, Soinlahden, Kilpijärven, Mansikkaniemen, Edvin Laineen, Kangaslammin, Kauppis - Heikin ja Partalan koulun oppilaille. Toimintaa ohjaavat Perusopetuksen aamu – ja iltapäivätoiminnan perusteet, Iisalmen kaupungin iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma- sekä vuosisuunnitelma.

 

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille, joiden huoltajat ovat töissä tai opiskelevat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille. Perheillä ei ole subjektiivista oikeutta iltapäivätoimintaan.
Toimintaa järjestetään koulupäivisin klo 11 – 17 välillä. Koulujen lomaviikkojen aikana tai lauantaikoulupäivinä ei ole iltapäivätoimintaa.
Toimintaa järjestetään, jos iltapäivätoimintaryhmään hakee vähintään seitsemän lasta. Muussa tapauksessa lapset ohjataan lähimpään iltapäivätoimintaa tarjoavaan toimipisteeseen.


Maksut

Iltapäivätoiminnasta peritään Perusopetuslain mukaiset maksut. Koulujen loma-ajat, kuukausien pituus tai läsnäolopäivät eivät vaikuta maksun suuruuteen. Mahdollisista kesäkuun alkuun ajoittuvista päivistä ei peritä maksua. Maksut sisältävät ohjauksen, tapaturmavakuutuksen ja tarvittavat askartelu- ym. materiaalit.

Maksut 1.8.2016 alkaen:

yli 3t/pv, yli 10 pv/kk 108,00 euroa/kk
yli 3t/pv, alle 10 pv/kk 54,00 euroa/kk
alle 3t/pv, yli 10 pv/kk 72,00 euroa/kk
alle 3t/pv, alle 10 pv/kk 36,00 euroa/kk

 

Toimi näin

Iltapäivätoimintaan haetaan Wilmassa. Hakemus löytyy kohdasta Hakemukset ja päätökset. Hakeminen onnistuu myös Suomi.fi- asiointipalvelun kautta tai palauttamalla paperisen lomakkeen lapsesi iltapäivätoimintaryhmään.

Ensimmäiselle vuosiluokalle tulevien oppilaiden iltapäivätoimintaan haku toivotaan tapahtuvan yhtä aikaa kouluun haun yhteydessä. Kun paikka on haettu 1. luokalla, se on voimassa automaattisesti toisen vuosiluokan kevääseen saakka, elleivät huoltajat irtisano paikkaa aiemmin.

Iltapäivätoimintaa voi hakea perheen tarpeen mukaan kesken lukuvuoden. Paikkoja haettaessa huoltajille ei tule asiasta erillistä päätöstä, koska kaikki Iisalmen kaupungin ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat, joiden vanhemmat ovat töissä tai opiskelevat saavat paikan iltapäivätoiminnasta.

Irtisanominen ja muutokset iltapäivätoiminnan palveluntarpeeseen eli tuntimääriin tapahtuvat Wilmasta löytyvällä lomakkeella. Palveluntarvetta pystyy muuttamaan perheen tarpeiden mukaan Wilmasta löytyvällä muutos/irtisanomislomakkeella.

 

Maksunalennukset

 Maksunalennushakemuksia ei käsitellä ennen kuin sopimus iltapäivätoiminnasta on tehty. 

Maksua koskeva hakemus voidaan käsitellä vasta sen jälkeen, kun lapselle myönnetty iltapäivätoiminnan paikka on otettu vastaan ja sopimus iltapäivätoiminnasta on allekirjoitettu.

LINKKI: Iltapäivätoiminnanmaksun vapautushakemus

Koordinointi

Iisalmen kaupungin
iltapäivätoiminnan koordinointi

Mari Ellola

puh. 040 482 9030
mari.ellola(a)iisalmi.fi

Yhteystiedot
Edvin Laineen koulu
Savonkatu 8, 74100 IISALMI
p.  040 489 4030

Hernejärven koulu
Parkinlahdentie 15, 74140 IISALMI
p. 040 830 2797

Kangaslammin koulu
Petter Kumpulaisentie 30, 74130 IISALMI
p. 040 357 3258

Kauppis-Heikin koulu
Peltosalmentie 11, 74510 PELTOSALMI
p. 040 357 1082

Kilpijärven koulu
Poskipuronkatu 3, 74120 IISALMI
p. 040 357 3589

Mansikkaniemen koulu
Mansikkaniementie 1, 74120 IISALMI
p. 040 148 6207

Partalan koulu
Partalantie 1, 74160 IISALMI
p. 040 830 2753

Soinlahden koulu
Lehtomäentie 100, 74170 SOINLAHTI
p. 040 148 6504