Toiminta-alueet

Iisalmen Veden vesi- ja jätevesiverkostot sekä Iisalmen kaupungin hulevesiverkostot ulottuvat kattavasti koko vesilaitoksen toiminta-alueelle, joka käsittää asemakaava-alueen ja eräitä muita alueita keskustan lähituntumassa. Kaupungin alueella olevasta ympärivuotisesta asutuksesta yli 90 % on julkisen vedenjakelun piirissä. Iisalmen Veden vedenjakeluverkostoa on jonkin verran myös toiminta-alueen ulkopuolella ja Iisalmen Vesi toimittaa vettä useille vesiosuuskunnille ja vesiyhtiöille.