Puhdas vesi

Iisalmen Vesi -liikelaitokselle puhtaan veden toimittaa Ylä-Savon Vesi Oy, joka on Ylä-Savon kuntien omistama tukkuvesiyhtiö. Vesi Ylä-Savon alueelle tulee pohjoisesta Kuusi- ja Marjomäen pohjavesialueilta sekä etelästä Kyllikinrannan-, Peltosalmen- ja Ohenmäen pohjavesialueilta. Kuusimäen vedenkäsittelylaitos on saneerattu käsittelyvaatimusten mukaiseksi vuonna 2010. Vuoden 2018 alkupuolella valmistui Kyllikinrannan vedenkäsittelylaitoksen saneeraus.

Talousveden laatu

Iisalmen Veden toimittama puhdas vesi on laatuvaatimuksiltaan erittäin hyvälaatuista talousvesiasetuksen (2/2003) ja EU:n direktiivin (2020/2184) laatuvaatimukset täyttävää pohjavettä.

Vesi on parhaimmillaan silloin, kun vaihtuvuus verkostossa ja kiinteistön putkissa on suurinta. Veden laatu muuttuu sen seisoessa putkistossa. Varsinkin aamuisin vettä on hyvä juoksuttaa hetken aikaa ennen käyttöä.

Iisalmen Veden toimittama vesi on laadultaan ns. pehmeää, eikä veden pehmentämistä kemikaaleilla esim. astianpesukoneissa tarvitse suorittaa. Vesijohdosta voi joskus irrota saostumia esim. rautasakkaa, joko korjaustöiden yhteydessä, putkirikkojen takia tai paineenvaihteluista johtuen. Yleensä haitta poistuu juoksuttamalla vettä, kunnes se on kirkasta. Sameaa tai värjäytynyttä vettä ei tule käyttää talousvetenä tai pyykinpesussa. Vesijohtoverkostoon voi joutua myös ilmaa, joka näkyy veden harmautena. Jos harmaus poistuu vettä seisottamalla, on kysymys ilmasta.

Iisalmen Vesi -liikelaitos on tehnyt koko jakeluverkostostaan kattavan riskiarvion Maailman Terveysjärjestön (WHO) suosittelemalla Water Safety Plan (WSP) -työkalulla. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskiarvion 5.2022

Puhtaan veden laatu vuonna 2021

Vinkkejä vedensäästöön

  • tarkkaile vesimittaria, jos mittari pyörii tai luvut kasvavat, kun kiinteistössä ei käytetä vettä, on jossain kiinteistön KVV laitteissa vuoto
  • korjaa vuotavat hanat ja vialliset WC:n huuhtelusäiliöt
  • pese täysiä koneellisia pyykkiä ja astioita
  • suosi suihkua ammeen sijaan ja käy lyhyemmässä suihkussa 
  • sulje hana saippuoinnin tai hampaiden pesun ajaksi
  • hyödynnä sadevesi kasvimaan ja nurmikon kastelussa
  • älä huuhtele astioita juoksevalla vedellä
  • hyödynnä wc-istuimen kaksoishuuhtelua

Toiminta-alueet

Iisalmen Veden vesi- ja jätevesiverkostot sekä Iisalmen kaupungin hulevesiverkostot ulottuvat kattavasti koko vesilaitoksen toiminta-alueelle, joka käsittää asemakaava-alueen ja eräitä muita alueita keskustan lähituntumassa. Kaupungin alueella olevasta ympärivuotisesta asutuksesta yli 90 % on julkisen vedenjakelun piirissä. Iisalmen Veden vedenjakeluverkostoa on jonkin verran myös toiminta-alueen ulkopuolella ja Iisalmen Vesi toimittaa vettä useille vesiosuuskunnille ja vesiyhtiöille.