Neuvostot ovat yhteistyöelimiä erityisryhmien ja kaupungin hallinnon välillä. Neuvostot ovat myös asiantuntijaelimiä, joiden kautta erityisryhmien kannalta tärkeät kysymykset pääsevät paremmin päättäjien asialistalle. Neuvostojen tehtävänä on seurata päätöksentekoa ja tuoda siinä esiin oma näkökulmansa esimerkiksi esitysten ja aloitteiden kautta.

Iisalmen kaupungissa toimii ikäihmisten neuvosto, nuorisoneuvosto sekä vammaisneuvosto.

 

Ikäihmisten neuvosto

Ikäihmisten neuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, ikäihmisten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.

Lue lisää

Nuorisoneuvosto INN

Iisalmen Nuorisoneuvosto INN on nuorten virallinen edustaja Iisalmessa. Nuorisoneuvosto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Sen tarkoituksena on ajaa nuorten etua ja edistää sekä kehittää nuorten oloja ja ajanviettomahdollisuuksia Iisalmessa.

Lue lisää

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on kunnan ja sen alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin kunnassa.

Lue lisää