Iisalmen kaupungin liikuntapalvelut järjestää, koordinoi ja tukee monella tavalla lasten ja nuoren harrastamista, sekä liikuntaa että muuta vapaa-ajan toimintaa. Teemme tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen, koulujen ja järjestöjen kanssa. Hankkeilla pystymme laajentamaan perustoimintaamme.

Varhaiskasvatukselle järjestämme liikuntatapahtumia heidän oman liikuntakalenterin mukaisesti. Pääpaino tapahtumissa on esikouluikäisille. Tapahtuman järjestelyssä on mukana järjestöjä, yhteisöjä ja oppilaitoksia.  Varhaiskasvatukselle on tapahtumien lisäksi varattu maksuttomia liikuntavuoroja omatoimiseen liikkumiseen liikuntahallilta ja jäähallilta. 

Koulut ja oppilaitokset saavat hyödyntää liikuntapaikkoja maksutta. Ahkerassa käytössä on Sankariniemen stadion, liikuntahalli, jalkapallohalli ja jäähalli. Uimahalli liikuntapaikkana liikuttaa lapsia ja nuoria omatoimisten käyntien, uimakoulujen ja uimaopetuksen muodossa. Uimahallin uinninohjaajat vastaavat iisalmelaisten alakoulujen uinninopetuksesta.

Lapsiperheet saavat varata liikuntahallista ja jalkapallohallista maksuttomia perhevuoroja.

Kaudella 2021-2022 koordinoimme Lapset Liikkeelle- hanketta sekä IHMe - Iisalmen Harrastamisen mallin hanketta. Nuorisopassin avulla tarjoamme lapsille ja nuorille maksuttomia etuja vapaa-ajan omatoimiseen harrastamiseen.

**

Varhaiskasvatuksen tapahtumiin ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen varhaiskasvatuksen liikuntakalenterin mukaisiin tapahtumiin

Ilmoittautuminen Lapset liikkeelle – hankkeen tapahtumiin

 

Kuva liikuntatelineiltä.jpg