Tyopaikat_sektoreittain_2018.jpg
Iisalmen tyopaikat toimialoittain 31.12.2018

Toimiala (elinkeino) määräytyy henkilön työpaikan toimialan mukaan. Kaikki samassa toimipaikassa työskentelevät saavat
saman elinkeinon ammatistaan riippumatta. Tieto toimialasta perustuu yleensä Tilastokeskuksen yritys ja toimipaikkarekisterin
ja julkisyhteisörekisterin sekä Kuntien eläkevakuutuksen toimintayksikkörekisterin tietoihin. Itsenäiselle ammatinharjoittajalle
elinkeino määritetään toiminnan laadun mukaan.

Aineistoissa on käytetty toimialaluokitusta vuodelta 2008.  Luokitus noudattaa pitkälti EU:n toimialaluokituksen (NACE) rakennetta ja koodijärjestelmää.
Tarkan kuvauksen pääluokan G kunkin toimialan sisällöstä saa TOL2008 osalta osoitteesta
http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
Työmatkat
Työmatkat_2020.jpg