Osaava ja hyvinvoiva iisalmelainen on yhteinen, kaupungin strategian mukainen tavoitteemme. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kaupungin asukkailla on useita vaikutusmahdollisuuksia oman kaupungin kehittämiseksi. 

Asioiden etenemiseen ja lopulliseen päätöksentekoon pääset vaikuttamaan silloin, kun asioita valmistellaan. Kaupungin kehittämiseen osallistuminen edellyttääkin aktiivisuutta. Osallistua voit seuraavien väylien kautta:
  • Kysy, keskustele ja anna palautetta luottamushenkilöille tai kaupungin henkilöstölle
  • Tee kuntalaisaloite
  • Seuraa päätöksentekoa
  • Äänestä
  • Voit myös keskustella ja ottaa kantaa valmisteilla oleviin asioihin Facebookissa.

Kaikki aloitteet käsitellään aina ensimmäiseksi kaupunginhallituksessa, joka antaa täytäntöönpano-ohjeet ja vastuuttaa aloitteen valmistelun. Kaupunginhallituksen 23.1.2017 § 12 päätöksen mukaisesti aloitteet on käsiteltävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Voit seurata vireille tulleita aloitteita alempaa tältä sivulta. 

Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään 2 % (kaksi prosenttia) eli Iisalmessa n. 360 henkilöä äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta.

Alempaa sivusta löydä myös Iisalmen kaupungin toimielinten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset sekä kuulutukset. Hakutoiminnon ohje auttaa sinua löytämään etsimäsi.

Kuntalaisaloite

Kaupungin asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita kaupungin toimintaa koskevissa asioissa.

Lue lisää
Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Iisalmessa kaavoitus käynnistyy osallistumis- ja arvointisuunnitelman laatimisella (OAS).

Lue lisää
Maakuntakaavoitukseen vaikuttaminen

Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 käsittelee kaikkia teemoja tuulivoimaa lukuun ottamatta.

Lue lisää
Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Suunnitelma on nähtävillä heti kaavoituksen alkuvaiheessa ja siihen voi ottaa kantaa koko kaavoituksen ajan.

Lue lisää
Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Yleiskaavat ovat yleispiirteisiä kaavoja, jotka ohjaavat yksityiskohtaisempien kaavojen laatimista.

Lue lisää
Vaalit

Tutustu tuleviin vaaleihin osoitteessa www.vaalit.fi.

Lue lisää
Valtuuston kokoustaltioinnit

Katso Iisalmen kaupunginvaltuuston kokoustaltiointeja.

Lue lisää
NÄPPI By Iisalmi -sovellus

NÄPPI By Iisalmi -sovelluksen kautta voit osallistua kuntalaisten mielipiteitä kartoittaviin kyselyihin, seurata kuntapäätöksentekoa ja saada tietoa ajankohtaisista uutisista ja tapahtumista.

Lue lisää
Päätöksenteko ja nähtävillä olevat kuulutukset - julkaisu.iisalmi.fi
Keskustele facebookissa
Iisalmen kaupunkistrategia uudistettiin yhdessä ja osallistaen - tutustu prosessiin ja uuteen strategiaan.

Iisalmen kaupungin strategian päivittämiseen osallistettiin kuntalaisia ja muita sidosryhmiä koko vuoden 2017 ajan.
Voit tutustua prosessiin ja siihen liittyviin asiakirjoihin sekä lopulliseen hyväksyttyyn strategiaan www.iisalmi.fi/strategia.

Kiitos, kun osallistut ja vaikutat!