Osaava ja hyvinvoiva iisalmelainen on yhteinen, kaupungin strategian mukainen tavoitteemme. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kaupungin asukkailla on useita vaikutusmahdollisuuksia oman kaupungin kehittämiseksi. 

Asioiden etenemiseen ja lopulliseen päätöksentekoon pääset vaikuttamaan silloin, kun asioita valmistellaan. Kaupungin kehittämiseen osallistuminen edellyttääkin aktiivisuutta. Osallistua voit seuraavien väylien kautta:
  • Kysy, keskustele ja anna palautetta luottamushenkilöille tai kaupungin henkilöstölle.
  • Tee kuntalaisaloite.
  • Seuraa päätöksentekoa.
  • Äänestä.
  • Voit myös keskustella ja ottaa kantaa valmisteilla oleviin asioihin Facebookissa.

Aloitteen käsittelee se kunnan viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Kaupunginhallituksen 23.1.2017 § 12 päätöksen mukaisesti aloitteet on käsiteltävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Voit seurata vireille tulleita aloitteita alempaa tältä sivulta. 

Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään 2 % (kaksi prosenttia) eli Iisalmessa n. 360 henkilöä äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta.

Alempaa sivusta löydä myös Iisalmen kaupungin toimielinten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset sekä kuulutukset. Hakutoiminnon ohje auttaa sinua löytämään etsimäsi.

Iisalmessa kaavoitus käynnistyy osallistumis- ja arvointisuunnitelman laatimisella (OAS).

Lue lisää

Suunnitelma on nähtävillä heti kaavoituksen alkuvaiheessa ja siihen voi ottaa kantaa koko kaavoituksen ajan.

Lue lisää

Yleiskaavat ovat yleispiirteisiä kaavoja, jotka ohjaavat yksityiskohtaisempien kaavojen laatimista.

Lue lisää

Katso Iisalmen kaupunginvaltuuston kokoustaltiointeja.

Lue lisää

Iisalmen kaupungin osallistuva budjetointi

Lue lisää

Iisalmen kaupungin vaalisivu

Lue lisää
Vireillä olevat kuntalais- ja valtuustoaloitteet
Päätöksenteko ja nähtävillä olevat kuulutukset - julkaisu.iisalmi.fi