Osaava ja hyvinvoiva iisalmelainen on yhteinen, kaupungin strategian mukainen tavoitteemme. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kaupungin asukkailla on useita vaikutusmahdollisuuksia oman kaupungin kehittämiseksi. 

Asioiden etenemiseen ja lopulliseen päätöksentekoon pääset vaikuttamaan silloin, kun asioita valmistellaan. Kaupungin kehittämiseen osallistuminen edellyttääkin aktiivisuutta. Osallistua voit seuraavien väylien kautta:
  • Kysy, keskustele ja anna palautetta luottamushenkilöille tai kaupungin henkilöstölle
  • Tee kuntalaisaloite
  • Seuraa päätöksentekoa
  • Äänestä
  • Voit myös keskustella ja ottaa kantaa valmisteilla oleviin asioihin Facebookissa.

Kaikki aloitteet käsitellään aina ensimmäiseksi kaupunginhallituksessa, joka antaa täytäntöönpano-ohjeet ja vastuuttaa aloitteen valmistelun. Valtuuston päätöstä noudattaen aloitteet käsitellään vuoden sisällä aloitteiden vireille tulosta. Voit seurata vireille tulleita aloitteita alempaa tältä sivulta. 

Jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on vähintään 2 % (kaksi prosenttia) eli Iisalmessa n. 360 henkilöä äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta.

Alempaa sivusta löydä myös Iisalmen kaupungin toimielinten kokousten esityslistat ja pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset sekä kuulutukset. Hakutoiminnon ohje auttaa sinua löytämään etsimäsi.

Kaupungin asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita kaupungin toimintaa koskevissa asioissa.

Lue lisää

Iisalmessa kaavoitus käynnistyy osallistumis- ja arvointisuunnitelman laatimisella (OAS).

Lue lisää

Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 käsittelee kaikkia teemoja tuulivoimaa lukuun ottamatta.

Lue lisää

Suunnitelma on nähtävillä heti kaavoituksen alkuvaiheessa ja siihen voi ottaa kantaa koko kaavoituksen ajan.

Lue lisää

Yleiskaavat ovat yleispiirteisiä kaavoja, jotka ohjaavat yksityiskohtaisempien kaavojen laatimista.

Lue lisää

Tutustu tuleviin vaaleihin osoitteessa www.vaalit.fi.

Lue lisää

Katso Iisalmen kaupunginvaltuuston kokoustaltiointeja.

Lue lisää
Päätöksenteko ja nähtävillä olevat kuulutukset - julkaisu.iisalmi.fi
eRaati

 

Iisalmen kaupunki on ottanut käyttöön eRaati-palvelun, jossa kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan kaupungin asioihin. Ensimmäinen kysely on nyt avattu ja puheenaiheena on ns. vauvaraha. Mitä mielipiteitä tämä juuri sinussa herättää, oletko puolesta vai vastaan? Osallistu keskusteluun ja vaikuta!

eRaati-palvelun tavoitteena on parantaa kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia kaupungin päätöksentekoon liittyvissä asioissa ja raatiin toivotaankin kaupunkilaisia eri ikäryhmistä ja asuinalueilta. Palveluun kirjaudutaan omalla sähköpostiosoitteella ja halutessaan raatilainen saa sähköpostiin tiedon uusista avautuvista kyselyistä.

eRaatiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä:
Kirsi Hukkanen, asiakas- ja tietopalvelukoordinaattori
Puh. 040 489 4975
kirsi.hukkanen(at)iisalmi.fi

Keskustele facebookissa
Iisalmen kaupunkistrategia uudistettiin yhdessä ja osallistaen - tutustu prosessiin ja uuteen strategiaan.

Iisalmen kaupungin strategian päivittämiseen osallistettiin kuntalaisia ja muita sidosryhmiä koko vuoden 2017 ajan.
Voit tutustua prosessiin ja siihen liittyviin asiakirjoihin sekä lopulliseen hyväksyttyyn strategiaan www.iisalmi.fi/strategia.

Kiitos, kun osallistut ja vaikutat!