Kodin turvallisuus


Tapaturmista valtaosa sattuu vapaa-ajalla tai kodin välittömässä läheisyydessä. Tapaturmat aiheuttavat paitsi inhimillistä kärsimystä niin taloudellisia menetyksiä. Kaikkia tapaturmia ei koskaan voida välttää, mutta ennakoinnilla ja varautumisella voidaan monia ehkäistä.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen ja Suomen pelastusalan keskusliiton vinkkejä kodin ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyyn.


Tarkistuslistoja

Tarkistuslistat ovat hyvä kodin apuväline mietittäessä lasten, vanhempien tai omaa turvallisuutta. SOTEn asumisturvallisuuden tarkistuslista on tuotettu osana Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen turvallisuussuunnittelu. SOTEn asumisturvallisuuden tarkistuslista on tarkoitettu apuvälineeksi, jota omaiset ja viranomaiset voivat käyttää vanhusten kotona asumisen asumisturvallisuuden parantamiseksi.