Rakennushankkeen maastomittaukset

 
Kaupunkimittausyksikkö suorittaa rakennuslupamaksuun sisältyviä rakennusvalvontamittauksia, eli rakennuspaikan merkinnän ja sijaintikatselmuksen. Rakennusvalvontamittausten tarkoitus on osoittaa rakentajalle rakennusluvassa määritelty rakennuksen sijainti tontilla ja korkeusasema, sekä niiden toteutuminen rakennuksen valmistuttua.

Tarkat rakennemittaukset, kuten esimerkiksi sokkelilinjojen mittaaminen ovat erikseen tilattavia ja laskutettavia töitä.

Rakennusten merkintä tapahtuu hyväksytyn asemapiirroksen mukaisesti siinä näkyvillä mitoilla. Nämä mitat ovat yleensä ulkoseinämittoja. Rakentaja voi tilata rakennuspaikan merkinnän, kun rakennusalue on raivattu ja pintamaa kuorittu. Ellei rakentaja saa itse määritettyä rakennuksen alustavaa sijaintia linjapukkien rakentamista varten, rakennusten sijainti voidaan merkitä ensin alustavasti puupaaluilla. Linjapukeille merkitään nauloilla rakennuksen seinälinjat.

Rakennuslupamaksuun sisältyy yksi merkintäkäynti yhtä rakennusta kohti.Yhteystiedot

Nissinen Jarmo

paikkatietokäsittelijä
Pohjolankatu 14
040 630 9323
jarmo.nissinen@iisalmi.fi

Perkiö Aatu

paikkatietoinsinööri
Pohjolankatu 14
040 830 2729
aatu.perkio@iisalmi.fi
Ohje rakentajalle