Huom! Ilmoittautuminen on aina sitoumus kurssimaksun maksamisesta. Kurssipaikka on opiskelijalle varattu ilmoittautumisen perusteella ja hän on velvollinen maksamaan kurssimaksun.  Ilmoittautumisen peruutukset täytyy tehdä toimistoon, jolloin tieto menee myös kurssimaksujen laskutukseen.  

Mikäli et voi osallistua ilmoittautumallesi kurssille, peru se heti. Aiheettoman laskun välttämiseksi peruutus täytyy aina tehdä suoraan opiston toimistoon puh. 040 661 9353  tai sähköpostilla jani.riiki@iisalmi.fi. Sähköpostilla tehty peruutus on voimassa vasta kun siihen on vastattu. Opettajat eivät välitä toimistolle kurssiperuutuksia.

Koko lukukauden tai -vuoden pituisella kurssilla on yhden kerran tutustumisoikeus. Ilmoittautumisen voi siis perua seitsemän päivän sisällä ensimmäisestä käyntikerrasta. Koko lukuvuoden mittaisilla kursseilla syksyllä tehty ilmoittautuminen kattaa myös kevätkauden. Jos haluat ilmoittautua vain syyskaudelle, ilmoita kevätkauden peruutus toimistoon.

Huomioi, että kurssilta poisjäänti ei ole peruutus. Tieto keskeyttämisestä ei tule laskutukseen ilman opiskelijan itsensä tekemää peruutusta.

Lyhytkurssien viimeinen peruutuspäivä on kurssin viimeinen ilmoittautumispäivä. Lyhytkursseilla ei ole tutustumisoikeutta.