Iisalmen kaupungin tietohallintopalvelut

Iisalmen kaupungin tietohallinnon tavoitteena on kehittää aktiivisesti tieto- ja viestintätekniikan palveluita päämääränään entistä paremmat palvelut kuntalaisille, sekä kustannustehokas ja moderni hallinto. Iisalmen kaupungilla on vahva paikallinen ja seudullinen rooli, joka edistää seudullisen tietohallinnon kehittymistä, osaamista ja kyvykkyyttä.

Iisalmen kaupungin tietohallinnon johtamisesta vastaa Iisalmen kaupungin tietohallinnon ohjausryhmä, joka hallinnoin palvelusopimuksia sekä hanke- ja projektisalkkua. Ohjausryhmä koostuu palvelukeskusten tietohallinnon yhteyshenkilöistä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii tietohallintovastaava ja sihteerinä tietohallintokoordinaattori. Kehittämistä ohjaa kaupunginvaltuuston joulukuussa 2014 hyväksymä Tietohallinto-ohjelma.

Iisalmen kaupunki ostaa tieto- ja viestintätekniikkapalveluita eri palveluntuottajilta. Yhtenä keskeisimpänä palveluntuottajana toimii yhteistyössä seutukuntien kanssa vuonna 2011 perustettu Ylä-Savon ICT Oy.  Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän kuntien sekä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhteinen Ylä-Savon ICT Oy eli lyhennettynä YSIT, tuottaa puitesopimuksen mukaisesti Iisalmen kaupungille ICT-palveluita sekä niihin liittyviä asiantuntijapalveluita. Yhtiö hallinnoi tietoliikennettä, palvelimia, työasemien perusohjelmistoja ja toimii tilaajan toimesta asiantuntijaorganisaationa ICT-hankkeissa.

Yhteystiedot

Iisalmen kaupungin tietohallintovastaava
Marja-Leena Martikainen, talousjohtaja
Puh. 040 154 7622

Tietohallintokoordinaattori
Pasi Niva
Puh. 040 670 0037

Sähköposti:
etunimi.sukunimi(at)iisalmi.fi

Tietotekniikka ja -liikennepalvelut
Ylä-Savon ICT Oy

Riistakatu 5 A, 74100 Iisalmi
HelpDesk (017) 272 3725

Pirjo Juvonen, toimitusjohtaja
Puh. 040 701 2372

Hannu Tenhunen, tietotekniikkapäällikkö
Puh. 0400 545 586

Sähköposti:
etunimi.sukunimi(at)ysit.fi