Kasvatus ja koulutus Iisalmessa

 

Arvostatko laadukasta varhaiskasvatusta, perusopetusta ja koulutusta? Me Iisalmessa arvostamme ne korkeimmalle paikalle – niillä turvataan lastemme tulevaisuus. 

Iisalmi on merkittävä koulutuskaupunki. Iisalmen kaupungin opetus- ja koulutuspalvelujen tarjonnasta huolehtii 11 peruskoulua, Iisalmen lyseo, Kansalaisopisto sekä Ylä-Savon Musiikkiopisto. Kaupungin ylläpitämien koulujen lisäksi Iisalmessa toimii Snellman kesäyliopiston toimipiste, Savon ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto sekä Savonia-ammattikorkeakoulu.

Ajankohtaista
Peltosalmella toimiva Kauppis-Heikin hirsikoulu avautui vuonna 2017..jpg
22.11.2023
2

Iisalmen kaupungin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoa koskeva FCG:n asiantuntijaselvitys esiteltiin maanantaina 20.11.2023 kaupungin luottamushenkilöille. Esittelytilaisuuteen olivat kutsuttuina kaupunginhallituksen ja -valtuuston sekä teknisen lautakunnan sekä sivistys- ja hyvinvointilautakunnan edustajat. Valtuutetuille esitelty materiaali on nyt julkaistu myös Iisalmen kaupungin verkkosivuilla, ja ohjausryhmä toivookin avointa keskustelua palveluverkosta. Ohjausryhmä jatkaa työtään alkuvuodesta poliittisilta ryhmiltä kerättyjen lisäselvitystarpeiden parissa, ja esityksiä sekä päätöksiä palveluverkosta tehdään todennäköisesti keväällä 2024. Ohjausryhmän tavoitteena on luoda Iisalmen koulutuksen vahvuuksia säilyttävät ja myös kehittävät palveluverkkosuunnitelmavaihtoehdot perustuen mahdollisimman tarkkaan tilannekuva-analyysiin sekä avoimeen ja rakentavaan poliittiseen keskusteluun.

Jaana Ja Päivi.jpg
12.10.2023
1

Iisalmi on Suomen pohjoisin kaupunki, jossa on Ihmeelliset vuodet-kouluttajia. Jaana ja Päivi ovat kouluttaneet varhaiskasvatuksen ammattilaisia jo vuodesta 2018 myönteiseen ja lapsia kannustavaan Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmään.

By Iisalmi Kangaslammin koulu-0422.jpg
11.10.2023
1

Iisalmen kaupungin luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva ohjausryhmä kokoontui 11.10.2023 käsittelemään FCG:n laatimaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen nykytilan kuvausta. Ohjausryhmän tavoitteena on luoda Iisalmen koulutuksen vahvuuksia säilyttävät ja myös kehittävät palveluverkkosuunnitelmavaihtoehdot perustuen mahdollisimman tarkkaan tilannekuva-analyysiin. FCG:n johtavat konsultit Raila Oksanen ja Jussi Sallinen olivat tarkentaneet tilannekuvaa edellisen kokouksen jälkeen niin selkeäksi kokonaisuudeksi, että ohjausryhmä pyysi heiltä seuraavaan, marraskuiseen kokoukseen tilannekuvan pohjalta laadittujen vaihtoehtoisten palveluverkkomuutosten mallinnuksia. Nyt käsitellyn tilannekuvakokonaisuuden keskeiset havainnot julkaistaan myös kuntalaisten ja muiden sidosryhmien saataville.

IMG_7993.jpg
27.9.2023
2

Iisalmen kaupungin luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva ohjausryhmä kokoontui 26.9.2023 käsittelemään FCG:n laatimaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen nykytilan kuvausta. Ohjausryhmän tavoitteena on luoda Iisalmen koulutuksen vahvuuksia säilyttävät ja myös kehittävät palveluverkkosuunnitelmavaihtoehdot perustuen mahdollisimman tarkkaan tilannekuva-analyysiin. FCG:n johtavat konsultit Raila Oksanen ja Jussi Sallinen saivatkin ohjausryhmältä runsaasti tarkentavia kysymyksiä, joiden viitoittamana tilannekuvan tarkentaminen jatkuu lokakuun aikana.

Mansikkaniemen koulun uusi rehtori Kati Kauhanen on läsnä ja lähellä koulun arkea.
30.8.2023
0

Mansikkaniemen koulun uuden rehtorin Kati Kauhasen startti virassaan on ollut vauhdikas ja työntäyteinen. Hän iloitsee siitä, että uuden koulun myötä päästään yhdessä rakentamaan "Meidän Mansikkaniemen koulun" toimintakulttuuria monipuolisessa oppimisympäristössä.

Kaikki uutiset