Kaupunki siirrättää liikennettä tai puhtaanapitoa haittaavat ajoneuvot, jotka ovat kilvettömiä, katsastamattomia ja liikennekäytöstä poistettuja tai ovat hylättyjä. 
Pysäköinninvalvonta antaa siirtokehotuksen auton omistajalle postitse sekä kiinnittää sen ajoneuvoon näkyvälle paikalle. 
Ajoneuvo on siirrettävä 10 vuorokauden kuluessa ja sen jälkeen kaupunki siirtää ajoneuvon ajoneuvon omistajan kustannuksella säilytykseen. 
Yksityiseltä alueelta ajoneuvoa siirrettäessä siirtokuluista vastaa kiinteistön omistaja, jos maksua ei omistajalta saada perittyä.

Ilmoitukset romuajoneuvoista, hylätyistä ajoneuvoista ja liikennealueiden kunnossapitoa haittaavista ajoneuvoista voi tehdä

- sähköpostitse: kirjaamo@iisalmi.fi
- puhelimitse vastataan rajoitetusti 040 489 4011 / pysäköinninvalvonta