Kaupunki siirrättää ajoneuvot jotka ovat kilvettömiä, katsastamattomia ja liikennekäytöstä poistettuja tai katsotaan hylätyksi, jos ne haittaavat liikennettä tai puhtaanapitoa.  Siirtokehotus annetaan pysäköinninvalvonnan toimesta auton omistajalle kirjallisesti postitse sekä kiinnitetään ajoneuvoon näkyvälle paikalle. Ajoneuvo on siirrettävä 10 vuorokauden kuluessa, ja jos tämä ei toteudu niin ajoneuvo siirretään kaupungin toimesta ajoneuvon omistajan kustannuksella säilytykseen. Yksityiseltä alueelta ajoneuvoa siirrettäessä siirtokuluista vastaa kiinteistön omistaja (jos maksua ei omistajalta saada perittyä).

Ilmoitukset romuajoneuvoista, hylätyistä ajoneuvoista ja liikennealueiden kunnossapitoa haittaavista ajoneuvoista voi tehdä

- sähköpostitse: kirjaamo@iisalmi.fi
- puhelimitse numeroon 040 489 4011 / pysäköinninvalvonta

Tieliikennelaki