Väestön määrän muutosta kuvaavat kartat
Iisalmen väestömäärän muutokset vuosien 1980 - 2018 välillä 250 x 250 ruuduilla.pdf (7,11 MB) Tiedosto sisältää kartat, joissa kuvataan aikasarjojen 1980 - 2000, 2000 - 2010 ja 2010 - 2018 alle 15- vuotiaiden ja koko väestön muutos YKR 250 x250 metrin ruuduilla.
Väestömäärä asuntoalueittain ja palvelukohteet.pdf (1,61 MB)
Väestötilastoja, lähde Tilastokeskus
Väestön muutokset kuviot_kuukausittain_2014_2020_Iisalmessa.jpg           Väestöennuste 2015 vuoteen 2040.png
Iisalmen kaupungin väestötiedot 250 m YKR- ruuduilla
Kartalla väestötiedot kuvataan Ympäristöhallinnon paikkatietopohjaisen  YKR- seurantajärjestelmän avulla, joka on kehitetty valtakunnallisesti
ja ajallisesti vertailukelpoisten yhdyskuntarakenteen analyysien toteuttamiseen sekä yhdyskuntarakenteessa pitkällä aikavälillä
tapahtuvien muutosten seurantaan ja analysointiin. Aineisto kuvaa ajankohdaltaan vuoden viimeistä päivää 2021.
YKR perustuu 250 * 250 m ruututietoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että tietoon on summattu saman muuttujan ominaisuudet koko ruudun eli 6,25 hehtaarin alalta.