Kiinteistön olosuhdehaittaepäilystä ilmoittaminen

Jos Iisalmen kaupungin kiinteistön käyttäjänä havaitset kiinteistössä näkyvän vaurion, poikkeavan hajun tms. epäkohdan ja haluat ilmoittaa tästä eteenpäin, ole yhteydessä kiinteistön yhteyshenkilöön.

Kouluissa yhteyshenkilönä toimii koulun rehtori/johtaja, päiväkodeissa päiväkodin johtaja ja muissa kiinteistöissä erikseen nimetty yhteyshenkilö, jonka yhteystiedot ovat esillä kiinteistön ilmoitustaululla.

Iisalmen kaupungin rakennusten sisäilmaongelmien käsittelyprosessi etenee epäilystä ilmoittamisen jälkeen seuraavasti:

  • Vaihe 1. esiselvitykset ja alustava tilannearvio olosuhdehaitasta
  • Vaihe 2. selvitykset ja ongelman määrittely
  • Vaihe 3. tavoitteet, suunnittelu ja toteutus
  • Vaihe 4. onnistumisen arviointi ja seuranta.

Tarkempi kuvaus eri vaiheissa tehtävistä toimenpiteistä löytyy hyväksytystä toimintamalliohjeesta.

Jos epäilet, että oireesi johtuvat toimitilan sisäilmastosta, ilmoita asiasta kiinteistön yhteyshenkilölle.

Alaikäisen puolesta ilmoituksen tekee huoltaja.

Hakeudu tarvittaessa lääkäriin ja pyydä lääkäriltä lausunto oireilustasi. Toimita lausunto kiinteistön yhteyshenkilölle.

Lausunnosta menee tieto toimitilat yksikköön sekä terveydensuojeluviranomaiselle.

Jos oireilusi on voimakasta eikä oireilua ole voitu terveydenhoidollisin toimenpitein helpottaa, pyritään tilanteessa löytämään yksilöllinen ratkaisu.

Lomakkeet

Ilmoitus kiinteistön olosuhdehaittaepäilystä

Voit tehdä ilmoituksen sisäilmaongelmaepäilystä tällä lomakkeella. Saadaksesi käyttöösi uusimman ilmoituslomakkeen tyhjennä selaimen välimuisti.

Lisää tietoa
Lataa lomake