Iisalmen kaupungin vaakuna
Iisalmen vaakuna värillä.jpg

Vaakunaselitys

"Aaltokoroisesti musta-kultakatkoinen kilpi, jonka yläkentässä pystyssä jännitetty käsijousi, kokonaan kultaa, ja alakentässä kaksi piilukirvestä ristikkäin ja niiden varsien ympärillä saatteena neljä ruusua asetettuina 1+2+1, kaikki mustia."

Kaupungin vaakunan historia

Vuonna 1963 Iisalmen kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan kaupungin vaakunan ja vaakunaselityksen tarkistusehdotusta.

Asia tuli ajankohtaiseksi kaupunginhallituksen saatua tietää, ettei kaupungin silloin voimassa oleva, 15.8.1894 vahvistettu vaakuna täyttänyt heraldiikan vaatimuksia. Kaupunginhallitus kääntyikin taiteilija Ahti Hammarin puoleen ja pyysi häntä laatimaan luonnokset kaupungin tarkistetuksi vaakunaksi silloista vaakunaa mahdollisimman paljon ohjeena pitäen.

Taiteilija Hammar laatikin tällä perusteella kolme eri vaakunaluonnosta selityksineen. Ensimmäisessä luonnoksessa oli silloista vaakunaa muutettu vain siten, että sininen virta oli jätetty pois ja sen sijalla oli kenttien rajana sitä kuvaava aaltoviiva, muiden kuvioiden ollessa samat kuin silloisessa vaakunassa, muodot ja värit vain täsmennettyinä. Toisessa luonnoksessa oli koko kilpi musta ja kaikki kuviot, myös virta kultaa, ja piilujen sijalla kirveet. Kolmannessa luonnoksessa oli myös musta kilpi, mutta virta sekä jousen jänne ja nuolen kärki ja sulitus hopeaa.

Kaupunginhallitus hankki näistä ehdotuksista asiantuntijalausunnon Heraldiselta toimikunnalta, joka esitti lausuntonaan, että toinen luonnoksista on tarpeellisissa kohdissa korjattu sekä säilyttää parhaiten vanhan vaakunan sisällön, johon oleellisesti kuuluu virta, koska se viittaa kaupungin nimeen ja sijaintiin. Heraldinen toimikunta asetti tällä perusteella ensimmäiselle sijalle ehdotuksen nro 2, toiselle sijalle ehdotuksen nro 1 ja kolmannelle sijalle ehdotuksen nro 3, ilmoittaen kuitenkin samalla olevansa valmis puoltamaan mitä tahansa näistä ehdotuksista, jos kaupunki jonkun niistä vaakunakseen hyväksyy.

Kaupunginhallitus katsoi, että luonnos nro 1 poikkesi vähiten silloisesta vaakunakuvasta ja piti sitä ehdotuksista parhaana ja ulkonäöltään edustavimpana. Samaa mieltä oli myös luonnosten laatija, taiteilija Hammar.

Kaupunginhallitus esittikin kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyisi Iisalmen kaupungin 15.8.1894 vahvistetun vaakunan muutettavaksi kaupunginhallituksen edellä selostetuista vaakunaehdotuksista parhaaksi katsoman taiteilija Ahti Hammarin laatiman vaakunaehdotuksen mukaiseksi ja hyväksyisi samalla siihen liittyvän vaakunaselityksen. Kaupunginhallitus esitti myös kaupunginvaltuustolle, että silloisen vaakunan ohella käytetty aatelisvaakunaan liittyvä lehtikruunu vaihdettaisiin vaakunaa uudistettaessa muurikruunuksi, joka ilmaisee kysymyksessä olevan kaupungin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden vaakunan kokouksessaan 16.5.1963 pykälän 72 kohdalla. Päätös alistettiin myös sisäasiainministeriön vahvistettavaksi.

Liitetiedostot