Iisalmen kaupungin strateginen yleiskaava on edennyt vaiheeseen,
jossa hahmotellaan mahdollisia tulevaisuuden kuvia vuoteen 2035.

Kaupunkistrategia on kaupunginvaltuustossa pian hyväksyttävänä ja
perusopetuksen palveluverkkosuunnittelua tehdään.
Käydyn vuorovaikutuksen pohjalta ovat syntyneet kolme kaupungin
tulevaisuuden kehittämistä kuvaavaa mallia.
Nämä vaihtoehdot esiteltiin tekniselle lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle työpajassa 27.11.2017.
Tammikuussa 2018 järjestettiin useita vuorovaikutustilaisuuksia  eri puolilla Iisalmea.

Minkälaisessa Iisalmessa sinä haluaisit asua?

Suunniteltavat pääteemat:

  • Elinkeinot ja uudet työpaikka-alueet
  • Asuminen
  • Palveluverkko
  • Liikenneverkko
  • Reitistöt ja virkistysalueet

 

 

 

Kolme mallia Iisalmen kehittämiseksi (kartat)
Kolme mallia kaupungin kehittämiseksi ja vaikutusten arviointi (pp)
Kolmesta mallista vuorovaikutustilaisuuksien tuloksena saadut lausunnot
Vuorovaikutuksen pohjalta koottu vaikutusten arviointitaulukko
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saapuneet kannanotot