Kulttuuriympäristö

Kulttuuriympäristö on syntynyt ihmisten toiminnan tuloksena.  Kulttuuriympäristössä näkyy ihmisen toiminta ja suhde ympäristöönsä ennen ja nyt.  Se muodostuu muinaisjäännöksistä, rakennetusta ympäristöstä, maisemasta ja perinnebiotoopeista. Kulttuuriympäristöä suojellaan lainsäädännön, ympäristö- ja kulttuurihallinnon yhteistyön ja kansalaisten toiminnan avulla.

 

Taajaman kulttuuriympäristö

Iisalmen kulttuuriympäristö, keskustaseutu -raportti julkaistiin painettuna loppuvuodesta 2014. Julkaisua on päivitetty alkuvuodesta 2023 mm. suojelutilanteen osalta.

Maaseudun kulttuuriympäristö

Iisalmen maaseudun rakennettu kulttuuriympäristö -kirja julkaistiin maaliskuussa 2023.

Moderni rakennusperintö

Moderniksi rakennusperinnöksi kutsutaan pääasiassa 1960-luvulla ja sen jälkeen syntynyttä rakennuskantaa. Modernin rakennusperinnön kohteita kartoitettiin vuonna 2019. Kohteiden arvotuksen suoritti arvottamisryhmä vuonna 2021.

Modernin rakennusperinnön arvotetut kohteet

Nimistö

Nimet kantavat mukanaan kaupungin historiaa. Nimistön suunnittelussa käytetään paikallisia, maantieteellisiä nimiä tai muuta paikkaan liittyvää tietoa. Uusilla alueilla nimistö kehitetään yleensä jonkin aihepiirin ympärille, mikä helpottaa hahmottamaan nimen kuuluvan tietylle alueelle.

Asemakaava-alueen nimistö (katujen, puistojen ym. nimet) vahvistuu asemakaavoituksen yhteydessä.

Haja-asutusalueen nimistö syntyy kylätoimikuntien ja alueen asukkaiden ehdotusten perusteella.

Nimistötyöryhmä

Nimistötyöryhmä esittää nimistöä asemakaavaan, luottamuselinten ratkaistavaksi.

Iisalmen kaupungissa toimivaan nimistötyöryhmään kuuluvat teknisen lautakunnan 23.2.2016 § 30 päätöksen mukaisesti filosofian tohtori Jaana Luttinen, kirjasto- ja kulttuuripäällikkö Sanna Marin, asemakaava-arkkitehti Hannele Kelavuori, kaavoituspäällikkö Sari Niemi ja kiinteistöinsinööri Sirkku Eloranta.

 

Kansikuva Iisalmen kulttuuriympäristö -julkaisusta.jpg

 

kuva3-pien.jpg