Maatilatalouden kehittämisrahan käyttöperusteet v. 2023

 Maaseutuhallinnon yhteislautakunta on kokouksessaan 2.2.2023 päättänyt määrärahan käyttöperusteet. Seuraaviin kohteisiin on haettavissa suora tuki:

1. Tuki kehittämis- ja investointi- sekä maatalousyritystoiminnan aloittamissuunnitelmiin 80 % verottomasta kustannuksesta, enintään 1 000 euroa/tila/vuosi.

 Kehittämissuunnitelma voi olla

- suunnitelma ja/tai taloudellinen laskelma maatalousyrityksen tuotannon kehittämiseksi

- vaihtoehtojen pohdinta maatalousyrityksen toiminnan uudelleen suuntaamiseksi

- vaikeuksiin joutuneen maatalousyrityksen tarvitsema kehittämissuunnitelma, jolla pyritään turvaamaan maatalousyrityksen kannattavan toiminnan jatkuminen ja työpaikkojen säilyminen.

Tehdyn suunnitellun hankkeen toteuttamiseen liittyviä kuluja (esim. rakennuspiirustukset) ei tueta. Hakemukseksi riittää kopiot laskusta ja kuitista.

2. Kannustustuki 1 000 € investoivalle maatalousyritykselle tai maatalousyritystoiminnan aloittajalle.

Kannustustuki maksetaan investoinnin toteuttamisen käynnistyttyä tai maatalousyritystoiminnan alettua. Investoinnin tulee olla maatalousyrityksen tuotantosuunta huomioiden merkittävä, kuten uuden teknologian käyttöönotto tai merkittävä tuotannon laajennus eläintilalla tai tuotevarasto ja sadonkäsittelytilat kasvinviljelytilalla. Merkittävyyden ohjeellisena alarajana on noin 50 000 euron veroton investointikustannus.

Kun maatalousyritystoiminta aloitetaan vuokrauksella, tulee kyseessä olla rakennettu maatila ja vuokrasopimuksen tulee olla kestoltaan vähintään 10 vuotta.

Maatalousyritystoiminnan aloittajalle myönnettävän kannustustuen ehtona on, että maatalousyrittäjätoiminnalla on merkitystä hakijan taloudessa. Ohjeelliseksi maatalouden osuudeksi verotettavasta tulosta vaaditaan kolmasosaa. Tarvittaessa hakijan on annettava luotettava selvitys maatalousyrittäjätulon osuudesta kokonaistuloista.

Kannustustuen perusteeksi hakijan tulee esittää investointihankkeen käynnistyttyä kopio rakennustarkastajan ensimmäisellä tarkastuskäynnillä antamasta todistuksesta tai kopio investointituen maksatuspäätöksestä tai muu luotettava selvitys hankkeen toteutuksen käynnistymisestä.

Maatalousyritystoiminnan aloittamisen tapahduttua hakemukseksi on esitettävä kauppa- tai lahjakirja tai vuokrasopimus.

3. Tuki nautakarjatiloille eläinlääkärien ja seminologien suorittamiin kuukausitarkastuksiin 50 % verottomasta kustannuksesta, enintään 1 000 €/tila/vuosi.

Tuki on tarkoitettu uusille kuukausi- tai vastaavien säännöllisten tarkastuksen käyttöönottajille kahtena ensimmäisenä vuonna sekä lypsykarja- että emolehmätiloille. Jos olet saanut tämän tuen sekä 2021 että 2022, et ole enää oikeutettu tukeen. Lääkekuluja ei tueta.

Tukea voi hakea kerran vuodessa. Hakemukseksi riittää kopiot laskusta/laskuista ja kuitista/kuiteista.

Päätökset tehdään hakujärjestyksessä.