Iisalmen kaupunkistrategia: Visio 2030 – Suomen houkuttelevin seutukaupunki

Suomen ihmeellisin kaupunki pitää vahvana visionaan olla Suomen houkuttelevin seutukaupunki.

 

Katso videolta, miten Iisalmen seudun ihmeidentekijät pyrkivät kohti yhteistä tavoitettaan. Voit katsoa videon myös YouTubessa.

Iisalmen kaupunkistrategian 2030 tärkeimmät elementit

Strategiakiteytyskuva.png

Katso strategian esittelyaineisto: Iisalmen kaupunkistrategia 2030 - Suomen houkuttelevin seutukaupunki

Kuuntele Suomen ihmeellisin kaupunki -podcast-sarja

Iisalmen kaupunkistrategian avainteemoihin pureutuvat mielenkiintoiset podcast-jaksot vievät sinut Suomen ihmeellisimmän kaupungin kehittämisen keskiöön! Pistä napit korville ja lähde lenkille kuuntelemaan keskustelua tai anna strategiakeskustelun siivittää siivoushetkeäsi.

Podcast-jaksojen tavoitteena on tuoda yhteinen kaupunkistrategia lähelle kuntalaisia ja muita sidosryhmiä - nimittäin strategiaa ei piiloteta pöytälaatikoihin, vaan sitä eletään todeksi iisalmelaisten arjessa joka päivä! 

Podcast-jaksot ovat  kuunneltavissa myös Spotifyssa. 

Jakso 1: Inspiroiva Iisalmi – hyvinvoinnin ja osaamisen aktiivinen kehittäjä

Keskustelemassa Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Pekka Partanen, Keila- ja liikuntakeskus Liikkeen yrittäjä Laila Kämäräinen ja kulttuurivaikuttaja ja kirjailija Jyri Paretskoi. (Kesto 46 min)

Jakso 2: Ihana Iisalmi – toimivan ja turvallisen kaupunkiympäristön rakentaja

Keskustelemassa Teknisen toimialan toimialajohtaja Kari Nissinen, kaavoituspäällikkö Sari Niemi ja Petterinkulma Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kauppinen. (Kesto 43 min)

Jakso 3: Ihmeiden Iisalmi – vetovoimainen ja monipuolinen seutukeskus

Keskustelemassa kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen, elinkeinojohtaja Terho Savolainen, Iiden ry:n hallituksen jäsen Mika Nieminen ja Iisalmen yrittäjät ry:n puheenjohtaja, kauppaneuvos Kalevi Hilli. (Kesto 47 min)

Jakso 4: Iisalmi hyvinvoinnin rakentajana

Iisalmen tavoitteena on, että mahdollisimman moni iisalmelainen voisi tuntea olevansa elämänsä kunnossa - olipa hän vauva tai vaari! Tavoitteena on siis kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Suomen ihmeellisin kaupunki -podcastissa hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattori Hanna Holopainen ja kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Pekka Partanen keskustelevat toimittaja Antti Hirsahon kanssa mm. hyvinvointisuunnitelmasta, yritysten ja järjestöjen roolista esimerkiksi harrastustoiminnassa sekä osallistuvasta budjetoinnista osana laajaa hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuutta. Jakso on äänitetty maaliskuussa 2024. Kuuntele ja inspiroidu! 

Jakso 5: Uudistuva kulttuurikeskus

Iisalmen keskeisin kulttuurin kohtaamispaikka, Iisalmen kulttuurikeskus, uudistuu vuosina 2024 - 2028. Kulttuurilla on iso sija iisalmelaisten sydämissä ja kulttuurikeskuksen uudistus sykähdyttää. Uudistuksen keskeiset tavoitteet, käyttäjien osallistaminen suunnitteluun ja kulttuurikeskuksen merkitys kuntalaisten hyvinvoinnille ja koko seudun elinvoimalle ovat podcast-keskustelun kiinnostavina aiheina, kun koolla ovat Iisalmen kaupungin vastaava kirjastonhoitaja Minna Koukkari, uudistuksen ja peruskorjauksen suunnittelusta vastaavan Muuan-arkkitehtitoimiston arkkitehti ja toimitusjohtaja Aleksi Rastas sekä IN-teatterin puheenjohtaja Pekka Taipale.

Uusi kaupunkistrategia 2030 on valmistunut

Iisalmen kaupungin kuntalaisia ja muita sidosryhmiä vahvasti osallistaen toteuttama strategiatyö sinetöitiin vuoden viimeisessä valtuustossa 13.12.2021, ja vuoteen 2030 luotaava uusi kaupunkistrategia on nyt valmis. Suomen ihmeellisimmäksi kaupungiksi tunnustautuva Iisalmi pitää edelleen visionaan olla Suomen houkuttelevin seutukaupunki 2030.

Tammikuussa strategia piirtyy lanseerausvideolle, ja valmistelussa on myös syventäviä strategiaviestinnän toteutuksia, kuten radio- ja podcast -keskusteluja strategisten teemojen ympärillä. Osallistaen toteutettu strategia halutaan tuoda matalan kynnyksen viestinnällä lähelle mahdollisimman monia kuntalaisia niin, että jokainen voi halutessaan lähteä hyödyntämään ja toteuttamaan yhteistä strategiaa omassakin elämässä vaikkapa yritys- tai seuratoiminnan kautta.

Aiempi strategiatyö

Iisalmen kaupungin strategia uudistettiin edellisen kerran vuonna 2017 ja pieniä päivityksiä siihen tehtiin vuonna 2020. Kaupunkistrategia 2030 päämäärineen ja painopisteineen ohjasi toiminta- ja taloussuunnittelua valtuustokaudella 2017–2021. Keväällä 2021 aloitettiin uuden strategiakauden valmistelu osallistaen kuntalaisia ja sidosryhmiä.

Tältä sivulta löydät mm. tietoa touko-kesäkuussa 2021 toteutetusta strategiakyselystä. Iisalmen kaupungin strategiatyötä on tehty ja tehdään yhdessä iisalmelaisten kanssa. Työhön ovat osallistuneet kaupunginvaltuusto ja -hallitus, lautakuntien puheenjohtajat, johtoryhmä, kaupungin henkilöstö, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien edustajat sekä kuntalaiset.

{Kuva(type:Image;required:False;w:90;)}

Suomen ihmeellisin kaupunki Iisalmi pitää edelleen tavoitteenaan olla Suomen houkuttelevin seutukaupunki

-
Iisalmen kaupungin strategia 2030 – Suomen ihmeellisin kaupunki

Iisalmen kaupungin arvot ja toimintaperiaatteet

 • Toimimme rohkeasti maalla ja maailmalla
 • Luomme vastuullista tulevaisuuden elinympäristöä
 • Iisalmessa kaikki saavat onnistua

Toiminta-ajatus

Huolehdimme asukkaidemme hyvinvoinnista ja vahvistamme koko seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa

Strategiset teemat

 • Inspiroiva Iisalmi – Hyvinvoinnin ja osaamisen aktiivinen kehittäjä
 • Ihana Iisalmi – Toimivan ja turvallisen kaupunkiympäristön rakentaja
 • Ihmeiden Iisalmi – Vetovoimainen ja monipuolinen seutukeskus
Kaupungilla tulee olla kaupunkistrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kaupunkistrategiassa tulee ottaa huomioon:
 • kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
 • palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
 • kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
 • omistajapolitiikka;
 • henkilöstöpolitiikka;
 • kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
 • elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kaupunkistrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kaupunkistrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. 

Alla on kuvattuna Iisalmen kaupunkistrategian vuoden 2021 päivitysprosessi pääpiirteittäin:
Touko-kesäkuu
 • Strategiakysely Iisalmen kaupungin asukkaille ja muille sidosryhmille
 • Nuorille suunnattu strategiakysely
 • Kyselyiden tuloksista tiedottaminen
Elokuu
 • 16.8. valtuustoseminaari
 •  30.8. - 17.9. kaupunkilaisia osallistava kaikille avoin luotain
Syyskuu
 • viikolla 38 asukkaita osallistava visiotyöpaja  - tervetuloa mukaan kuntalaiset, yrittäjät, järjestöjen toimijat!
 • 27.9. valtuuston työpaja
Lokakuu
 • 14. - 15.10. valtuustoseminaari
Marraskuu
 • 15.11. talousarvioseminaari
 • 29.11. strategian hyväksyminen kaupunginhallituksessa
Joulukuu
 • 13.12. strategian hyväksyminen kaupunginvaltuustossa