Henkilöstöhallinnon perustavoitteena on, että kaupungilla on ammattitaitoinen, työhönsä motivoitunut henkilöstö, jonka työkuntoa ylläpidetään ja parannetaan työolosuhteisiin, työn sisältöön, työtaitoihin ja johtamiseen vaikuttavalla toiminnalla. Henkilöstöhallinto toimii asiantuntijana palkka- ja palvelussuhdeasioissa. Tehtäviin kuuluvat työlainsäädännön sekä virka- ja työehtosopimuksien ja henkilöstöpolitiikan käytännön soveltaminen. Työsuojelua ja työhyvinvointia edistävä toiminta on osa henkilöstöpalveluja.

Henkilöstöpalvelut-tiimissä työskentelevät:

Henkilöstöpäällikkö Eija Lyyra, puh. 040 703 3811
- Henkilöstösuunnittelu ja strategisten linjausten valmistelu, henkilöstöpolitiikka
- Yhteistoimintajärjestelmät
- KT-yhteyshenkilö (virka- ja työehtosopimusten tulkinta, täytäntöönpano ja paikallisneuvottelut)
- Palkka- ja palvelussuhdeasiat
- Palkkausjärjestelmät (työn vaativuuden arviointi ja henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi)
- Henkilöstön uudelleen sijoitukset työkyvyttömyystapauksissa
- Lakisääteisistä työnantajavelvoitteista huolehtiminen palkka- ja henkilöstöhallinnon osalta
- Palkka- ja henkilöstöhallinnon toimintojen kehittäminen

Henkilöstöasiantuntija Sanna Kouvalainen, puh. 040 489 4025
- Rekrytoinnin ohjaus ja koordinointi, Kuntarekryn pääkäyttäjä
- Osaamisen- ja koulutustenhallinta
- Henkilöstöhallinnon keskitetyn koulutusmäärärahan käytön ohjaus
- Luottamushenkilöhallinto
- Tyky-toiminta ja yleiset henkilöstöpalvelut
- Henkilöstön kehittämisryhmän ohjaus

Työsuojelupäällikkö/työkykykoordinaattori Raija Tyyskä, puh. 040 661 2464
- Työterveyspalveluiden yhteyshenkilö
- Osatyökykyisten työkyvyn tukeminen, työterveysneuvottelut
- Työsuojelupäällikön tehtävät
- Eläkeasioiden yhteyshenkilö

Palkkalaskenta:

Palkkahallintovastaava Eero Partanen, puh. 040 661 2367
- Elinvoima- ja konsernipalvelujen palkat
- Tuntipalkkaisten maatalouslomittajien palkat
- Palkkatiimin vetäjä, CGI Hr-ohjelman pääkäyttäjä (ent. Populus)
- Työnantajatilitykset, yhteenvedot ja viranomaisyhteistyö palkanlaskennan osalta


Palkkasihteeri Anne-Maria Kumpulainen, puh. 040 653 0727
anne-maria.kumpulainen(at)iisalmi.fi
- Kuukausipalkkaiset maatalouslomittajat
- Teknisen toimialan kuukausipalkat

Palkkasihteeri Seija Halonen,  puh. 040 489 4978 
- Kuukausipalkkaiset maatalouslomittajat
- Lomatoimen hallinto ja maaseutuhallinto
- Teknisen toimialan tuntipalkat (ttes)
- Iisalmen Vesi liikelaitoksen palkat
- Koulunkäynninohjaajat ja muu koulujen henkilöstö
- Esmikko työaikajärjestelmän varapääkäyttäjä

Palkkasihteeri Raija-Riikka Remes, puh. 040 661 2375
- Päiväkotien ja perhepäivähoidon palkat
- Sivistys- ja hyvinvointitoimiala: liikunta- ja nuorisopalvelujen, ruokahuollon, kirjaston ja kulttuuritoimen palkat
- Esmikko työaikajärjestelmän pääkäyttäjä

Palkkasihteeri Päivi Sonninen puh. 040 661 2573
- Opetushenkilöstön palkat (ei varhaiskasvatus)
- Opettajien palveluaikalaskenta
- Työkokemuslisät (Kvtes, Ttes, TS)
- Luottamushenkilöiden palkkioiden maksatus

Palkkasihteeri Pirjo Hynynen, puh. 040 557 1759
- CGI Hr-ohjelman varapääkäyttäjä (ent. Populus)
- Savon ICT-palvelut Oy:n palkat
- Ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveyspalvelujen palkat
- Työllistettyjen kuukausipalkat
- Palkkatukitilitykset
- Henkilökuntakortit

Työsuojelu:

Työkykykoordinaattori/työsuojelupäällikkö Raija Tyyskä, puh. 040 661 2464
Työsuojeluvaltuutettu Tommi Lehto, puh. 040 830 2601
Työsuojeluvaltuutettu Marko Korolainen, puh. 040 830 2679
Työsuojeluvaltuutettu Matti Laukkanen, puh 040 037 0072
Työsuojeluvaltuutettu Erkki Selkimäki, puh. 040 057 1465

 

Yhteystiedot
Kaupungintalo
PL 10/Pohjolankatu 14
74101 IISALMI

Sähköpostit ovat muotoa:
etunimi.sukunimi(at)iisalmi.fi