Lyseon opiskelijakunnan hallituksen tervehdys tulevalle lyseolaiselle

Iisalmen lyseon kurssimuotoinen opiskelu on koettu erittäin positiiviseksi meidän opiskelijoiden keskuudessa. Saamme melko vapaasti suunnitella oman opiskeluohjelmamme. Pakollisten kurssien lisäksi jokainen voi valita itseään kiinnostavia aineita. Liian rankkoja kurssivalintoja kannattaa kuitenkin välttää. Jos samassa jaksossa yrittää suorittaa esimerkiksi kolmen vieraan kielen kursseja, saattavat voimat loppua kesken. Niin sanottujen lukuaineiden vastapainoksi kannattaa valita vaikka liikuntaa, musiikkia tai kuvista.

Koulumme opiskelijakunta pyrkii toimimaan aktiivisesti järjestämällä esimerkiksi erilaisia tapahtumia vuoden aikana. Perinteisiä lukion juhlia ovat penkkarit, vanhojenpäivät ja lyseopäivä. Opiskelijoiden muodostamat toimikunnat ja opiskelijakunnan hallitus järjestävät em. tapahtumat. Lisäksi opiskelijakunnan keskuudesta valittu hallitus tekee myös paljon näkymätöntä edunvalvontatyötä lukiolaisen hyväksi, ja pitää kioskia opiskelijakunnan tiloissa. Opiskelijakunnan hallitus on se taho johon kannattaa ottaa yhteyttä, jos joku koulun käytänteissä mättää. Ja jos vaikuttaminen kiinnostaa enemmän, voit tietenkin lähteä mukaan vaikka Lukiolaisten liiton toimintaan! 

Lyseon opiskelijoille on varattu omat opiskelijakunnan tilat, jotka on sisustettu lukiolaisten oman maun mukaan.

Koulumme opettajat ovat mukavia ja reiluja, ja siksi myös melko vaativia. Koulun koko henkilökunta ansaitsee kiitoksen ystävällisyydestään.

Lukio-opiskelu on mukavaa ja monipuolista. Se opettaa meitä itsenäiseen opiskeluun ja antaa vapautta tehdä omia päätöksiä. Myös vastuu kasvaa. Vaikka opiskelu on vaativaa ja rankkaa, on se kovan työnteon jälkeen varmasti palkitsevaa.

Lukiossa emme opiskele koulua vaan elämää varten!

Tervetuloa joukkoomme!

Iisalmen lyseon opiskelijakunnan hallitus