Katujen kunnossapito

Liikenneväylien kunnossapidosta eli päällysteiden ja rakenteiden kunnosta, liikenteen ohjauslaitteista, lumen aurauksesta ja liukkauden torjunnasta vastaa Kadut ja ympäristö -vastuualueen kunnossapitoyksikkö.

Liikenneväylien talvihoito on osin ulkoistettu, talvihoitoon liittyvissä asioissa ota yhteyttä suoraan aluettasi hoitavaan urakoitsijaan.

Talvihoitotehtävät

  • Auraus
  • Sohjon poisto
  • Pinnan tasaus (polanteen poisto)
  • Lumen siirto näkemäalueilta
  • Lumen poisto portaat ja katokset
  • Liukkauden torjunta (hiekoitus)
  • Hiekoitushiekan poisto.

Kadun kunnossapito kuuluu kunnalle. Tontinomistajan velvollisuutena on pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä huolehtia liukkauden torjunnasta jalkakäytävällä. Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja vesikouru vapaana vedestä ja jäästä.

Kadut kuntoon -oppaassa on kerrottu tarkemmin mm. kunnossapidon laatuvaatimuksista, vastuista sekä tiedottamisesta ja valvonnasta.

Liikenneväylien kunnossapitoon liittyvissä asioissa ota yhteyttä suoraan katumestariin tai jätä palautetta Palautepalvelun kautta.

Talvihoitoon liittyvissä asioissa ota yhteyttä suoraan aluettasi hoitavaan urakoitsijaan.

Verkkoasiointi

Palautepalvelu

Palaute voi olla kiitos, kommentti, kysymys, moite tai toimenpide-ehdotus Palvelun kautta voit myös liittää palautteeseesi karttasijainnin tai kuvan.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Talvihoidon alueurakka-alueet kartalla

Talvihoidon alueurakka-alueet karttapalvelussa.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Valtakunnallinen Liikenteen asiakaspalvelu, Palauteväylä.fi

Väyläviraston, ELY-keskusten ja Traffic Management Finlandin toimialaan kuuluvien maantie-, rata- ja vesiväyläasioiden yhteyspalvelu.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Alueurakoitsija Iikopa Oy / Pihlajaharju

Alueurakoitsija Iikopa Oy toimii Iisalmen kaupungin urakoitsijana talvikunnossapidossa Pihlajaharjun alueella.

Lisää tietoa
Puh. +358 50 3622212

Alueurakoitsija Tmi Kari K. Kokkarinen

Alueurakoitsija Tmi Kari K. Kokkarinen toimii Iisalmen kaupungin urakoitsijana talvikunnossapidossa

Lisää tietoa
Puh. +358 40 0671510

Katumestari

Katumestarin yhteystiedot

Lisää tietoa
Puh. +358 40 5889015

Linkit

Kadut kuntoon - opas

Kuntaliiton tiedotteessa kerrotaan mm. kunnossapidon laatuvaatimuksista, puhtaanapidon vastuista sekä kunnossapidon tiedottamisesta ja valvonnasta.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajana sinulla on velvollisuus huolehtia tonttiin rajautuvan katualueen siisteydestä.

Kadun kunnossapito käsittää kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Kadun kunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen ja liukkauden torjunta. Kunta voi päättää, että tietty alue pidetään talvella kunnossa vain osittain, jos siitä ei aiheudu liikenteelle ja liikkumiselle huomattavaa haittaa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669