Ideoista ihmeiksi - Iisalmen kaupungin osallistuva budjetointi


Osallistuvassa budjetoinnissa kaikki iisalmelaiset otetaan mukaan yhteisten varojen käyttämisen suunnitteluun. Vuonna 2024 iisalmelaiset ideoivat ja äänestävät, miten 100 000 euroa käytetään iisalmelaisten hyvinvoinnin edistämiseen.

Ideoista_vaaka1.jpg

Osallistuvan budjetoinnin vaiheet

1. Ideointivaihe

Ideointivaiheen kysely oli avoinna 8.1 - 7.2.2024. Kyselyyn vastaaminen vaatii vahvan tunnistautumisen.

Kaikki tulleet ideat arvioidaan kaupungin toimialojen ja luottamushenkilöiden edustajista koostuvassa työryhmässä. Toteuttamiskelpoisista ideoista työryhmä valitsee äänestykseen etenevät.

Toteuttamiskelpoisuudessa huomioidaan esimerkiksi, onko ideaa mahdollista toteuttaa käytettävissä olevalla summalla, sen toteuttamisen aikataulu ja onko idea jo toteutumassa jotain toista kautta. 

 

2. Äänestysvaihe

Äänestämällä asukkaat päättävät mitkä ideat toteutetaan.  Äänestys toteutetaan maaliskuussa 2024.

 

3. Päätösten toteutusvaihe

Keväästä 2024 alkaen.

Ohjeet ideointiin

Kerro ideasi iisalmelaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Haluamme kuulla sinun ajatuksesi, millä toimenpiteellä tai asialla voisimme lisätä viihtyvyyttä, yhteenkuuluvuutta, onnellisuutta ja hyvinvointia Iisalmessa? Juuri sinun ideasi voi edetä äänestykseen ja sitä kautta toteutukseen!

 

1. Tutustu alla oleviin kriteereihin ja varmista ideasi sopivuus.

  • Idean tulee olla Iisalmen kaupungin arvojen ja strategian mukainen.
  • Idean tulee olla kaupungin toimivallassa.
  • Toteutettavan idean tulee kaikkien kaupunkilaisten saatavilla.
  • Toteutettava toimenpide ei voi vaatia jatkuvia henkilöstö- tai ylläpitokustannuksia.
  • Osallistuvan budjetoinnin määräraha on 100.000 euroa ja se on mahdollista jakaa useamman idean kesken.

2. Jätä ideasi Webropol-kyselyn kautta. Kyselyyn vastaaminen vaatii vahvan tunnistautumisen, emme kerää vastauksien jättäneiden henkilötietoja tai yhdistä vastauksia henkilöihin.

3. Mikäli asukkaalla ei ole mahdollisuutta vastata sähköisesti, voi idean jättää paperilomakkeella Iisalmen kaupunginkirjastolla, kirjaston aukioloaikojen mukaisesti. Vastauslomakkeet ja vastauslaatikon löydätte kirjaston asiakaspalvelupisteeltä. Kirjaston henkilökunta auttaa teitä tarvittaessa.

Ehdota oma ideasi!

Ideointivaiheen kysely on sulkeutunut. Kysely oli avoinna 8.1.-7.2.2024.

Lisätietoja: Hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattori Hanna Holopainen, etunimi.sukunimi@iisalmi.fi, p. 040 619 5795

Ajankohtaisia osallistuvan budjetoinnin uutisia
Mainoskuva osallistuvan budjetoinnin Ideoista ihmeiksi -kampanjasta
5.1.2024

Iisalmen kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2023, että Iisalmi käynnistää Ideoista ihmeiksi -osallistuvan budjetoinnin toimintamallin ja kohdentaa vuoden 2024 talousarviosta 100 000 euroa kuntalaisten valitsemiin toimenpiteisiin. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on tarjota kuntalaisille matalan kynnyksen mahdollisuuksia vaikuttaa omaan kotikaupunkiinsa määrittelemättä etukäteen liian tarkasti sitä, millaisia toimenpiteiden tulisi olla – raamina on tiivistetysti se, että ideoitujen toimenpiteiden tulee tukea iisalmelaisten hyvinvointia. Kuntalaiset pääsevät lähettämään ideoitaan tulevan viikon maanantaista 8.1.2024 alkaen.

Ideoista_nelio2.jpg
12.12.2023

Iisalmen kaupunginvaltuusto päätti maanantaina 11.12.2023, että Iisalmi käynnistää syksyn aikana valmistellun Ideoista ihmeiksi -osallistuvan budjetoinnin toimintamallin ja kohdentaa vuoden 2024 talousarviosta 100 000 euroa kuntalaisten valitsemiin toimenpiteisiin. Osallistuvan budjetoinnin määräraha hyväksyttiin valtuustossa osana Iisalmen kaupungin vuosien 2024-2026 talous- ja toimintasuunnitelmaa. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on tarjota kuntalaisille matalan kynnyksen mahdollisuuksia vaikuttaa omaan kotikaupunkiinsa määrittelemättä etukäteen liian tarkasti sitä, millaisia toimenpiteiden tulisi olla – raamina on tiivistetysti se, että ideoitujen toimenpiteiden tulee tukea iisalmelaisten hyvinvointia. Kuntalaiset pääsevät lähettämään ideoitaan 8.1.2024 alkaen.

Kaikki uutiset