Ideoista ihmeiksi - Iisalmen kaupungin osallistuva budjetointi


Osallistuvassa budjetoinnissa kaikki iisalmelaiset otetaan mukaan yhteisten varojen käyttämisen suunnitteluun. Vuonna 2024 iisalmelaiset ideoivat ja äänestävät, miten 100 000 euroa käytetään iisalmelaisten hyvinvoinnin edistämiseen.

kuva (1).jpg

Osallistuvan budjetoinnin vaiheet

1. Ideointivaihe

Ideahaku oli avoinna 8.1 - 7.2.2024. Keräsimme ideoita iisalmelaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Halusimme kuulla asukkailta ajatuksia siitä, millaisilla toimenpiteillä voisimme lisätä viihtyvyyttä, yhteenkuuluvuutta, onnellisuutta ja hyvinvointia Iisalmessa.

Ideoita tuli sähköisellä kyselylomakkeella ja paperisena yhteensä 83. Useissa vastauksissa yhden vastauksen sisällä saattoi olla useampi idea, jotka käsiteltiin erillisinä ideoina.

Kaupungin toimialojen ja luottamushenkilöiden sekä neuvostojen edustajista koostuva työryhmä arvioi ideoiden toteuttamiskelpoisuutta. Toteuttamiskelpoisuudessa huomioidaan esimerkiksi, onko ideaa mahdollista toteuttaa käytettävissä olevalla summalla, sen toteuttamisenaikataulu ja onko idea jo toteutumassa jotain toista kautta.Lisäksi kriteereinä olivat:

·        Idean tulee olla Iisalmen kaupungin arvojen ja strategian mukainen.

·        Idean tulee olla kaupungin toimivallassa.

·        Toteutettavan idean tulee kaikkien kaupunkilaisten saatavilla.

·        Toteutettava toimenpide ei voi vaatia jatkuvia henkilöstö- tai ylläpitokustannuksia.

·        Osallistuvan budjetoinnin määräraha on 100.000 euroa ja se on mahdollista jakaa useamman idean kesken.


2. Äänestysvaihe

Äänestys oli avoinna  11.3.-31.3.2024 verkossa sekä uimahallilla ja kirjastolla paperisena äänestyksenä. Juhani Ahon koululla ja Iisalmen lyseolla toteutettiin kohdennettua nuorten äänien keräämistä oppilaitosten toimesta.

Äänestykseen edenneet ideat:

Voit äänestää yhtä ideaa, jonka toivoisit etenevän toteutusvaiheeseen. 

Näköalatorni Paloisvuorelle: Näköalatorni kehittäisi jo ennestään monipuolista ulkoilualuetta innostaen asukkaita liikkumaan luonnossa.

Valoteokset syksylle: Teokset toisivat valoa pimeään syksyyn innostaen asukkaita ulkoilemaan valaistuilla alueilla.

Koirapuisto keskustan alueelle: Koirapuisto keskustan alueella palvelisi asukkaita, joilla ei ole mahdollisuutta kulkea kauempana sijaitseviin koirapuistoihin. Puistot toimivat matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina lemmikinomistajille sekä lemmikeistä kiinnostuneille.

Uusi frisbeegolfrata: Frisbeegolf kasvattaa suosiotaan ja olemassa olevien ratojen käyttöaste on korkea. Lajin harrastaminen on edullista ja aloittamiseen on matala kynnys ikään katsomatta.

Ulkokuntosali Luuniemelle: Ulkokuntosalit ovat maksuttomia, matalan kynnyksen lihaskunnon kehittämiseen kannustavia lähiliikuntapaikkoja ulkoilureittien varrella.

Ulkoilmaelokuva ja tapahtuma: Matalan kynnyksen maksuton uudenlainen tapahtuma, jonka yhtenä ohjelmanumerona on ulkoilmaelokuvan katselu.

3. Äänestystulos ja päätösten toteutusvaihe

Iisalmen osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä annettiin 412 ääntä - työryhmä esittää toteutettaviksi ulkoilmaelokuvatapahtumaa ja Paloisvuoren näköalatornia. Molempien toimenpiteiden osalta käynnistetään jatkoselvittelyt, jotka tarkentavat toteuttamisen aikataulua ja kustannuksia. Talousarvioon on varattu yhteensä 100 000 euroa, jolla tulee kattaa valittavien toimenpiteiden toteutus vuonna 2024. Lopullisen toimeenpanopäätöksen tekee Iisalmen kaupunginhallitus. 

Tiedotamme ideoiden jatkosuunnittelun ja aikataulun etenemisestä Iisalmen kaupungin verkkosivuilla!

Lisätietoja: Hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattori Hanna Holopainen, etunimi.sukunimi@iisalmi.fi, p. 040 619 5795

Ajankohtaisia osallistuvan budjetoinnin uutisia
Paloisvuoren ulkoilualue.jpg
23.5.2024

Iisalmi keräsi tammi-helmikuussa Ideoista ihmeiksi -osallistuvan budjetoinnin mallissaan kuntalaisehdotuksia erilaisista asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavista toimenpiteistä. Maaliskuussa kuntalaiset pääsivät äänestämään työryhmän valitsemien kuuden kuntalaisehdotuksen joukosta omia suosikkejaan. Äänestyksessä kärkeen nousseet ideat olivat ulkoilmaelokuvatapahtuma ja Paloisvuoren näköalatorni, ja niiden toteutusta on valmistelu kevään aikana. Keskiviikkona 22.5.2024 kokoontunut Osallistuvan budjetoinnin työryhmä totesi valmistelun edenneen hyvin ja päätti esittää kaupunginhallitukselle näköalatornin ja ulkoilmaelokuvatapahtuman toteutusta kuluvan vuoden aikana. Käytettävissä oleva 100 000 euron määräraha riittää molempien kuntalaisideoiden toteutukseen ja molempien ideoiden voidaan nähdä vaikuttavan myönteisesti ja tuoreella tavalla kuntalaisten hyvinvointiin.

Iisalmi ilmakuva haukiniemi.jpg
8.4.2024

Iisalmi keräsi tammi-helmikuussa Ideoista ihmeiksi -osallistuvan budjetoinnin mallissaan kuntalaisehdotuksia erilaisista asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavista toimenpiteistä. Maaliskuussa kuntalaiset pääsivät äänestämään työryhmän valitsemien kuuden ehdotuksen joukosta omia suosikkejaan. Ääniä annettiin yhteensä 412 ja kärkiehdokkaiksi nousivat mm. näköalatorni Paloisvuorelle ja ulkoilmaelokuvatapahtuma. Talousarvioon on varattu yhteensä 100 000 euroa, jolla tulee kattaa valittavien toimenpiteiden toteutus vuonna 2024. Lopullisen toimeenpanopäätöksen tekee Iisalmen kaupunginhallitus.

Äänestysvaihe.PNG
1.3.2024

Iisalmi keräsi tammi-helmikuussa Ideoista ihmeiksi -osallistuvan budjetoinnin mallissaan kuntalaisehdotuksia erilaisista asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavista toimenpiteistä. Nyt kuntalaisehdotusten joukosta on valittu äänestysvaiheeseen nousevat kuusi toimenpidettä. Talousarvioon on varattu yhteensä 100 000 euroa, millä katetaan pian alkavassa äänestyksessä valittavien toimenpiteiden toteutus vuonna 2024. Osallistuvalla budjetoinnilla kuntalaiset pääsevät suoraan vaikuttamaan siihen, millaisia mahdollisimman laajasti koko asukaskunnan hyvinvointiin vaikuttavia toimia Iisalmessa tehdään muiden kaupungin toimintasuunnitelmissa olevien hyvinvoinnin edistämisen toimien lisäksi.

Ideoista_nelio2.jpg
12.12.2023

Iisalmen kaupunginvaltuusto päätti maanantaina 11.12.2023, että Iisalmi käynnistää syksyn aikana valmistellun Ideoista ihmeiksi -osallistuvan budjetoinnin toimintamallin ja kohdentaa vuoden 2024 talousarviosta 100 000 euroa kuntalaisten valitsemiin toimenpiteisiin. Osallistuvan budjetoinnin määräraha hyväksyttiin valtuustossa osana Iisalmen kaupungin vuosien 2024-2026 talous- ja toimintasuunnitelmaa. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on tarjota kuntalaisille matalan kynnyksen mahdollisuuksia vaikuttaa omaan kotikaupunkiinsa määrittelemättä etukäteen liian tarkasti sitä, millaisia toimenpiteiden tulisi olla – raamina on tiivistetysti se, että ideoitujen toimenpiteiden tulee tukea iisalmelaisten hyvinvointia. Kuntalaiset pääsevät lähettämään ideoitaan 8.1.2024 alkaen.

Kaikki uutiset