Kylän yhdistykset

 

Paaslahden Maa- ja kotitalousseura

Seuran tarkoituksena on koota maatila- ja maaseutuyrittäjät sekä muut maaseutuhenkiset ihmiset yhteistoimintaan kyläyhteisönsä hyväksi, jäsentensä aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja heidän ammattitietojensa ja – taitojensa kehittämiseksi.
Tanssiteatteri Reittulan Riihi toimii tämän yhdistyksen suojissa.

  • puheenjohtaja Mervi Väyrynen puh.044 377 8999
  • sihteeri Terttu Eskelinen puh.050 516 6656

 

Raittisseura Toivo ry

Seuran toiminnan tarkoituksena on enneltaehkäisevä raittiustyö. Vuosi 2005 on seuran juhlavuosi, seura on perustettu 1905. Tällä hetkellä toiminta on melko vähäistä, viime vuonna pidettiin luontokirkko saaressa ja järjestettiin Ruosteenrannan raitiskierros-kävelytapahtuma.

  • puheenjohtaja Kusti Rytkönen
  • sihteeri Kaisa Rytkönen

 

Ruotaanmäen metsästysseura

 

Odotellaan..

Ja siinähän se!

Tällä hetkellä hirviporukkaan kuuluu 12 henkilöä ja porukan käytössä on noin 4000 ha ala. Porukkaan pääsee sillä edellytyksellä, että on suorittanut hirviammuntakortin, omistaa alueelta maata ja asuu vakituisesti paikkakunnalla.

  • puheenjohtaja Eero Toppinen

 

Larinniemen osakaskunta (entinen kalastuskunta)

Kalastusoikeuden vuosimaksu osakaskunnan osakkaille 5 euroa, jolla saa 6 yksikköä. Lisäyksikkö 0.50 euroa.
Ulkopuolisille kalastajille maksu on 10 euroa, sisältää 6 yksikköä.
Ei lupia ammattikalastukseen.
Kalastusta koskevia rajoituksia: Verkon solmuväli 50mm, iskukoukkuja 10kpl/ruokakunta. Ulkopuolisille ei koukkupyyntiä.
Puheenjohtaja Risto Nousiainen, muut hoitokunnan jäsenet: Hannu Rytkönen, Arto Haapalainen, Kyösti Nousiainen, Ahti Huttunen ja Yrjö Oksanen.
Kaikki myyvät kalastuslupia.

Kalaveden hoitotoimenpiteitä:
Kuhien istuttaminen Paaslampeen 500 kpl, Haapajärveen 3500 kpl, ja Kotajärveen 100 kpl.
Vesilintumetsästys sisältyy kalastusmaksuun. Maksu ulkopuolisille 10euroa.
Minkin pyynnistä maksetaan 5 euroa/kpl.
Kalastuksen valvojina toimivat Risto Nousiainen ja Arto Haapalainen