Energiapulaan varautuminen

Tältä sivulta löydät kootusti tietoa ja ohjeita energiapulaan varautumisesta. Kokoamme sivulle myös tietoa Iisalmen kaupungin energiansäästötoimenpiteistä.

Jokaisen on hyvä varautua  sähköpulan aiheuttamiin mahdollisiin sähkökatkoihin tulevan talven aikana. Jos Suomessa ajaudutaan tilanteeseen, jossa sähkönkulutus ylittää sähköntuotannon, kantaverkkoyhtiö Fingrid päättää hallittujen sähkökatkojen aloittamisesta. Sähkökatkot kierrätetään kahden tunnin katkoina, kunnes sähköpulatilanne päättyy. Sähköpulaan voidaan päätyä ennakoiden tai yllättäen. Mahdollisten energiapulasta johtuvien sähkökatkojen tiedottamisesta Iisalmessa vastaa Savon Voima.  

Kannustamme kaikkia iisalmelaisia kiinnittämään huomiota omaan energiankulutukseen ja säästämään energiaa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Ajankohtaisia uutisia energiapulaan ja siihen varautumiseen ja energiansäästötoimiin liittyen