OPH:n hanke 2018 - 2019: Musiikin perusteiden valinnanvapauskokeilu

Hankkeen tavoitteina oli:

1. Uudistaa musiikkiopiston opetussuunnitelmaa tarjoamalla oppilaille vaihtoehtoisia tapoja opiskella musiikin perusteita.

2. Parantaa musiikkiopiston opettajien pedagogista ammattitaitoa kouluttamalla heitä opettamaan uusia oppisisältöjä uusin menetelmin.

3. Tehdä opetussuunnitelman kehitystyötä Iisalmen kuvataidekoulun kanssa.

Mitä tehtiin?

1. Pekka Saarikorven koulutuspäivä opettajille kehorytmeistä syksyllä 2018.

2. Jukka Perkon jazzkoulutus tammikuussa 2019

3. Aleksi Kauhasen musiikkivideokurssi maaliskuussa 2019

4. Adam Vilagin sävellyskurssi toukokuussa 2019

5. Matti Vänttisen koulutus Opetussuunnitelman uudistamisesta sekä arvioinnista, syksy 2019

6. Matti Ruipon musiikkiteknologiakoulutus, syksy 2019

7. Harri Liedslen improvisaatiopaja, syksy 2019

8. Adam Vilagin ja Sanna Ahvenjärven sävellys- ja improvisaatiokoulutukset joulukuu 2019

Lisäksi uusien kurssien testausta: Omien opettajiemme Petri Herrasen ja Katja Aminoffin improvisaatio- ja sävellyspajat sekä Sanna-Kaisa Ruopan asteikkopajat, Tapani Urpasen orkesterinjohtokoulutus

Mitä saavutettiin?

Pidettyjen kurssien myöstä opettajien musiikilliset taidot ovat monipuolistuneet. Tämä on vaikuttanut opettajien työhön niin, että oppilaita on kannustettu aiempaa enemmän omaan luovuuteen ja omien sävellysten tekoon myös pääaineen tunneilla. Uusia sävellyksiä on esitetty myös oppilasilloissa aiempaa enemmän. Pitipä yksi oppilas jopa oman sävellyskonsertinkin keväällä 2019. Opetussuunnitelmassa alun perin ollut ajatus laajan vapaavalintaisen kurssitarjottimen tarjoamisesta on kohdannut realismin pienessä oppilaitoksessamme ja nyt ajatus on se, että oppilaan omia valintoja tuetaan mahdollisimman paljon oman pääaineen puitteissa. Kaikkea opetusta ei ole mahdollista toteuttaa erillisinä kursseina - vaikka hankkeen aikana onkin kokeiltu ja toteutettu sävellys- improvisointi-, orkesterinjohtoja asteikkopajakursseja. Kuoronjohto- ja musiikkivideontekokurssit toteutetaan suunnitelman mukaan vuonna 2020. Kaikille opettajille yhteiset koulutukset ovat vaikuttaneet myös niin, että kursseilla opittuja asioita, kuten sävellystä ja sovitusta, improvisointia, kehorytmiikan käyttöä on integroitu pääaineen opetukseen ja oppilaiden esityksiä myös videoitu oppimistarkoituksessa. Instrumenttiopetuksen ja musiikin hahmotuksen raja-aidat ovat näin madaltuneet. Opettajille suunnattu musiikkivideokurssi suunniteltiin ja toteutettiin yhdessä Iisalmen kuvataidekoulun kanssa. Ajatuksena oli löytää jatkossa oppilaille tarjottavalle kurssille vetäjä kuvataidekoulusta. Valitettavasti tässä ei vielä ole onnistuttu.

Opettajille suunnattuja täydennyskoulutuskursseja toteutui kahdeksan, oppilaille suunnattuja kursseja seitsemän. Aktiivisesti uusia kursseja on opettajistamme tarjonnut neljä opettajaa, lähes kaikki ovat kuitenkin koulutuksen jälkeen ottaneet pääaineen opetukseensa elementtejä saadusta koulutuksesta. Projektiin ovat osallistuneet kaikki opiston opettajat sekä erillisillä kursseilla noin viisikymmentä oppilasta. Uusia oppilaiden sävellyksiä on syntynyt joitakin kymmeniä. Saadun palautteen perusteella oppilaat ovat kokeneet musiikin hahmotusaineiden pakollisuuden poistumisen vapauttavana, toisaalta selkeän annetun opintosuunnitelman puuttuminen on hämmentänyt tarkkoihin vaatimuksiin tottuneita oppilaita ja heidän vanhempiaan. Opetussuunnitelmaan hanke vaikutti niin, että siinä hyväksytään se, että pääaineen tunnille voidaan integroida ja sen perusteella tunnistaa muitakin kuin pääaineen instrumenttitaitoja, vaikkei niitä erillisillä kursseilla ole opiskeltukaan.

 

Koulutus.jpg

Hankkeesta ja sen tuloksista on kerrottu musiikkiopiston nettisivuilla sekä Suomen musiikkioppilaitosten liiton sivuilla. Kansainvälisesti ranskalaisen Joignyn musiikkikoulun kanssa on suunnitteilla sävellysten vaihtoa ranskalaisen koulun kesäfestivaaleilla ensi kesänä. Toukokuussa on suunnitteilla lähettää opettajamme Iisalmen unkarilaiseen ystävyyskaupunkiin Peceliin vetämään improvisointikursseja paikalliselle nuorisolle.