Huoltopysäköintilupa ja -tunnus

Yritys tai yhteisö voi lunastaa ajoneuvoon huoltopysäköintitunnuksen.

Tunnuksella varustettuna ajoneuvon voi määräyksissä asetetulla tavalla pysäköidä Iisalmen kaupungin ylläpitämälle aikarajoitetulle pysäköintipaikalle aikarajoitusta noudattamatta, kun työtehtävä niin vaatii.

Tunnusta haetaan erillisellä hakemuslomakkeella, johon merkitään hakijayrityksen tai -yhteisön tiedot, ajoneuvon tyyppi ja rekisterinumero sekä selvitys ajoneuvon käytöstä työtehtävissä. Myönnettävä lupa ja tunnus ovat ajoneuvokohtaisia.

Huoltopysäköintitunnusta saa käyttää vain yrityksen tai yhteisön toimialaan kuuluvaa tehtävää suoritettaessa. Huoltopysäköintitunnuksen käyttö muuhun kuin työn edellyttämään tarpeeseen on kielletty.

Hakemus toimitetaan kaupungintalon i-pointtiin. Tunnuksen myöntämisestä ja peruuttamisesta päättää kaupungininsinööri.

Tunnuksen hakemisen yhteydessä on esitettävä tarvittaessa ote kaupparekisteriviranomaiselle jätetystä perusilmoituksesta tai muu tarpeellinen selvitys. Esitettävät selvitykset eivät saa olla yhtä kuukautta vanhempia.

Huoltopysäköintitunnus on ajoneuvokohtainen eli tunnusta voidaan käyttää vain siihen merkityssä ajoneuvossa. Huoltopysäköintitunnus on asetettava näkyvään paikkaan ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle siten, että tunnus on helposti luettavissa ulkoapäin.

Tunnuksen voimassaolo ja oikeus tunnuksen käyttämiseen päättyy heti, kun joku tunnuksen saamisen edellytyksistä lakkaa tai tunnus peruutetaan. Tällöin tunnus tulee palauttaa sen myöntäjälle.

Tunnuksen käyttöön ja pysäköintiin liittyvät muut yksityiskohtaiset ohjeet ja määräykset antaa pysäköinninvalvoja.

Tunnus ei oikeuta pysäköimään ajoneuvoa yksityisellä alueella ilman kiinteistönomistajan lupaa. Tunnus ei oikeuta myöskään pysäköimään invalidien ajoneuvoille merkityille pysäköintipaikoille. Kun tunnus on käytössä, ajoneuvon haltija on velvollinen noudattamaan tieliikennelain ja -asetuksen säännöksiä.

Tunnuksen myöntämisen edellytykset

  • Ajoneuvo on välttämätön yrityksen tai yhteisön toimialaan kuuluvien toimeksiantojen suorittamiseen.
  • Ajoneuvo on tarkoitettu työssä tarvittavien välineiden kuljettamiseen ja työn suorittamiseen.
  • Yrityksen tai yhteisön toimialana on kiinteistön hoito ja huolto, vartiointitoiminta tai kiinteistön, sen laitteisiin tai koneisiin kohdistuva asennus-, huolto- tai korjaustyö.
  • Iisalmen kaupungin tai sen työntekijän hallitsemaan ajoneuvoon tunnus voidaan myöntää tehtävään, jossa ajoneuvon käyttö on välttämätöntä. Tunnus myönnetään henkilölle, jolla on ajoneuvon käyttöoikeus em. työtehtävissä.
  • Iisalmen kaupungin työntekijälle myönnettävä tunnus on voimassa arkipäivisin (ma-pe). Päivystystehtävissä olevien työntekijöiden tunnus on voimassa myös viikonloppuisin.

Kun tunnus on käytössä ajoneuvossa ja haltija tai hänen työntekijänsä rikkoo näitä määräyksiä tai väärinkäyttää tunnusta, voi kaupungininsinööri peruuttaa tunnuksen haltijalle myönnetyt huoltopysäköintitunnukset. Tunnuksen peruuttamisen johdosta tunnuksen haltija menettää oikeutensa tunnuksen käyttämiseen ja tunnuksesta suoritettuun vuosimaksuun.

Huoltopysäköintitunnuksen hinta määräytyy voimassa olevan hinnaston mukaan.

Katso hintatieto Iisalmen kaupungin hinnastosta.

Verkkoasiointi

Huoltopysäköintunnushakemus

Yritys tai yhteisö voi hakea ajoneuvoonsa Iisalmen kaupungin huoltopysäköintilupaa tai -tunnusta tällä lomakkeella.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Suomi.fi-viestit Suomi.fi-verkkopalvelussa

Voit lähettää ja vastaanottaa viranomaisviestejä Suomi.fi-verkkopalvelun Viestit-osiossa.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Lomakkeet

Huoltopysäköintitunnushakemus

Yritys tai yhteisö voi hakea ajoneuvoonsa Iisalmen kaupungin huoltopysäköintilupaa tai -tunnusta tällä lomakkeella.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Linkit

Kaupungin palveluhinnasto

Iisalmen kaupungin valtuuston vahvistamat palveluhinnastot.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Kaupungintalon asiakaspalvelupiste

Asukas- ja matkailuneuvonta, lupaneuvontaa rakentajille, lippujen myynti sekä kirjaamon ja keskusarkiston aineisto- ja tietopalvelu.

Pohjolankatu 14, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:30
Ke - To: 09:00 - 15:30
Pe: 09:00 - 15:30

Kaikki tiedot