Tietopaketti Ukrainaista saapuvalle 

 1. Kun saavut Ukrainasta Suomeen
 2. Työnteko-oikeus
 3. Toimeentulo
 4. Ilmoita maahanmuuttovirastolle, jos järjestät kuljetuksia Suomeen
 5. Yhteystietoja
 6. Iisalmen kaupungin maahanmuutto- ja pakolaispalvelut

 

1. Kun saavut Ukrainasta Suomeen

 • Jos sinulla on biometrinen passi, voit oleskella Suomessa viisumivapaasti 3kk. Huomioi kuitenkin, että ilman oleskelulupahakemusta tai -lupaa sinulla ei ole oikeutta vastaanottokeskusten tai kuntien palveluihin.
 • Hakeaksesi tilapäisen suojelun perusteella turvapaikkaa, sinun tulee ilmoittautua poliisille tai rajaviranomaiselle. Suosittelemme tekemään tämän rajalla tai viimeistään heti kuntaan saapumisen jälkeen.
 • Poliisin ohjeistus turvapaikan hakemisen osalta Ylä-Savossa on seuraava:

 • lähetä tiedot tilapäisen suojelun hakijoista sähköpostisoitteeseen: kv-suojelu.ita-suomi@poliisi.fi
 • Sähköpostiviestistä tulee ilmetä ilmoittajan nimi ja yhteystiedot, sekä ukrainalaisten tilapäisen suojelun hakijoiden lukumäärä aikuiset ja lapset eriteltynä.
 • Poliisi on yhteydessä erikseen ja sopii ajankohdan hakemuksen vastaanottamiseksi.
 • Poliisi on erityisen kiinnostunut henkilöistä, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, eli perheet, joissa alaikäisiä lapsia ja majoitusolosuhteet ovat huonot tai niitä ei ole. Heidät pyritään priorisoimaan ensimmäiseksi.
 • Hakemuksia otetaan tällä hetkellä vastaan vain Kuopion, Joensuun ja Mikkelin poliisiasemilla. Poliisiasemille saapuu päivittäin runsaasti hakijoita itsenäisesti ja odotusajat voivat venyä epäinhimillisen pitkiksi. Vaarana on, että hakemusta ei ehditä vireyttää ja odotus menee hukkaan. Pyrimme siis estämään tällaisen tilanteen syntymisen varaamalla aikoja sähköpostin kautta.
 •  Sinun kannattaa hakea turvapaikkaa tilapäisen suojelun perusteella. Tilapäistä suojelua koskeva hakemus käsitellään huomattavasti nopeammin kuin normaali turvapaikkahakemus.
 • Lisätietoa tilapäisestä suojelusta:
  https://migri.fi/tilapainen-suojelu
 • Kun olet tehnyt oleskelulupahakemuksen koskien turvapaikkaa, sinulla on oikeus vastaanottokeskusten järjestämiin palveluihin.
 • Voit hakea oleskelulupaa myös muulla perusteella, kuten perhesiteen tai työpaikan perusteella.
 • Saadaksesi kunnallisia palveluja, kuten sosiaali- ja terveyspalveluja tai kotoutumisen edistämisen palveluja, sinulla tulee jo olla myönnetty oleskelulupa.
 • Oleskelulupahakemuksen jättämisen jälkeen voit hakea lapsillesi koulupaikkaa perusopetukseen. Tässä sinua auttaa Vastaanottokeskus (VOK), jonka järjestelmään kuulut.
 • Ukrainalaisille ei tehdä tällä hetkellä kielteisiä päätöksiä, jotka johtaisivat maasta poistamiseen

 

2. Työnteko-oikeus

 • Jos sinulla on työperusteinen oleskelulupa, voit sen perusteella työskennellä Suomessa, luvan määrittämällä tavalla.
 • Jos saat oleskeluluvan tilapäisen suojelun perusteella, voit työskennellä ja opiskella ilman rajoituksia. Sinulla ei kuitenkaan ole työnteko-oikeutta ennen kuin olet saanut päätöksen.
 • Jos olet Suomessa turvapaikanhakijana, saat tehdä ansiotyötä kolmen tai kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun olet hakenut turvapaikkaa. Raja on kolme kuukautta, jos olet esittänyt voimassa olevan ja aidoksi todetun passin tai muun matkustusasiakirjan viranomaiselle. Raja on kuusi kuukautta, jos et ole esittänyt matkustusasiakirjaa.
  Turvapaikanhakijan työnteko-oikeus
 • Jos olet Suomessa viisumivapaasti ja haluat työskennellä, voit tehdä töitä tietyissä tehtävissä.
  Oikeus työntekoon ilman oleskelulupaa
 • Jos sinulla on työpaikka Suomessa, voit hakea oleskelulupaa myös sen perusteella. Voit jättää oleskelulupahakemuksen verkossa Enter Finlandissa tai Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä.
 • Lisätietoa:
  https://migri.fi/toimintaohjeet-ukrainasta-paenneille

 

3. Toimeentulo

 

4. Ilmoita maahanmuuttovirastolle, jos järjestät kuljetuksia Suomeen

 • Maahanmuuttovirasto on avannut verkkosivuilleen lomakkeen, jolla kuljetuksia järjestävät vapaaehtoiset voivat ilmoittaa tulijoista. Lomake löytyy osoitteesta: https://migri.fi/ukk-ukraina#kuljetukset
 • Samaiselta sivulta löytyy myös muuta tietoa asiaan liittyen.

 

5. Yhteystietoja

Kiireellisen avun tarve (välitön hoidon tarve, soita 112)

 

Kiireellinen sosiaalipäivystys arkisin klo 8-16 (Iisalmi, Sonkajärvi, Vieremä, Kiuruvesi)

Iisalmen sosiaalikeskus
Virrankatu 2, 74100 Iisalmi
Puh. 040 7126992, 040 7126738

Kiireellinen sosiaalipäivystys arkisin klo 8-16 (Keitele)

Aikuissosiaalityö, sosiaaliohjaaja Puh. 040 724 1975

Lapsiperheiden neuvonta- ja ohjaus, arkisin klo 8-15 Puh. 040 195 2836

Kiireellinen sosiaalipäivystys arkisin klo 8-16 (Pielavesi)

Aikuissosiaalityö, Puh. 040 7228355

Kiireellinen sosiaalipäivystys arkisin klo 8-16 (Lapinlahti)

Aikuissosiaalityö, Puh. 040 488 3306


Kiireellinen sosiaalipäivystys virka-ajan ulkopuolella (Iisalmi, Sonkajärvi, Vieremä, Kiuruvesi, Lapinlahti, Keitele, Pielavesi)

Pohjois-Savon Sosiaalipäivystys
Puh. 044 718 3930

Terveydenhuolto (Iisalmi, Sonkajärvi, Vieremä, Kiuruvesi)

Päivystys ja ensiapu soita ennen hakeutumista päivystykseen
Puh. 017 272 2346

Koronaan liittyvät asiat arkisin kello 8-15
Puh. 017 272 4222

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen kiireellisen hoidon osalta akuuttityöryhmän ohjanta- ja neuvontapalvelu 24/7
Puh. 040 761 4400

Synnytyksissä KYS Naisten akuuttikeskus
Kaarisairaala, K, H-ovi, 2. krs.
Puh. 017 172 361

 

Terveydenhuolto (Keitele, Pielavesi)

Akuuttivastaanotto:

Keiteleen terveysasemalla ma - to klo 8–16 ja pe 8-15.

Pielaveden terveysasemalla arki-iltaisin ma-to klo 16–18 ja pe klo 15-18

Keiteleen terveysasemalla la klo 8-16

Pielaveden terveysasemalla sunnuntaisin ja arkipyhinä klo 8–16

Arkisin kello 18:n ja viikonloppuisin klo 16:n jälkeen päivystys on Kuopiossa KYS:in päivystyksessä. Ennen KYS:iin hakeutumista soitetaan puhelinneuvontaan: KYS:in päivystyksen maakunnallinen neuvontapuhelin palvelee ympäri vuorokauden Puh. 116 117.

 

Terveydenhuolto (Lapinlahti)

Päivystys, akuuttivastaanotto:

Lapinlahden terveysasema ma-pe klo 8-18 ja la-su sekä arkipyhinä klo 9-15.

Ajanvaraus lääkärille/hoidon tarpeen arviointi/neuvonta ja ohjaus Puh. 017 2720 411

 

6. Iisalmen kaupungin maahanmuutto- ja pakolaispalvelut