Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon (SISU) -hanke

Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon (SISU)-hankkeessa käynnistetään laaja 15 kunnan välinen ilmastoyhteistyö. Hankkeessa tähdätään ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja ilmastotyön saamiseksi mukaan kuntien jokapäiväiseen toimintaan. Näkyvä ja avoin ilmastotyö tulee lisäämään Pohjois-Savon maakunnan ja seutujen vetovoimaa muun muassa elinkeinoelämän keskuudessa.

Hankkeessa kehitetään ilmastoasioiden viestintää, seurantaa ja huomiointia kuntien tekemissä hankinnoissa sekä juurrutetaan ilmastotyötä kuntien jokapäiväisen työn lisäksi talousjohtamiseen ja päätöksentekoon. Hankkeen avulla ilmastotyötä jo pidemmän aikaa tehneet kunnat voivat olla esimerkkinä kunnille, jotka vasta aloittavat ilmastotyötä. Kolmivuotisen hankkeen avulla tuetaan kuntaorganisaatioiden työntekijöitä ilmastotyössä sekä toteutetaan erilaisia kampanjoita ja tapahtumia asukkaille ja yrityksille.

Hankkeen kärkitoimet:

1) Yhteistyö sekä hyvien käytäntöjen ja toimintamallien jakaminen ja toimeenpano

2) Ilmastonmuutokseen varautumisen ja sopeutumisen sisällyttäminen toimintaan

3) Ilmasto-ohjelmien ja -suunnitelmien toimeenpano sekä ilmasto- ja talousjohtamisen kehittäminen

4) Vaikuttava ilmastoviestintä ja osallisuus

5) Ilmasto- ja kiertotalousnäkökohtien sisällyttäminen hankintoihin ja investointiprosesseihin

Toteutus:

Kuopion kaupunki on päätoteuttajana ryhmähankkeessa, jonka osatoteuttajina ovat Iisalmen kaupunki, Navitas Kehitys Oy ja Kehitysyhtiö SavoGrow Oy. Ilmastotyötä kunnissa vievät eteenpäin seudulliset ilmastokoordinaattorit ja kokonaistoteutusta koordinoiva projekti- ja viestintävastaava. Sisu-hanketta rahoittavat Pohjois-Savon liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) sekä mukana olevat kunnat.

Toiminta-aika:

17.4.2023-31.12.2025

Yhteystiedot:

Kirsi Savolainen, projektipäällikkö / ilmastokoordinaattori Ylä-Savo

puh. 040-516 2071

kirsi.savolainen@iisalmi.fi