Lomakkeet ovat pääosin täytettäviä PDF-lomakkeita. Niiden katseleminen edellyttää, että koneeseesi on asennettu Acrobat Reader -ohjelma. Jos PDF-lomakkeet eivät aukea koneessasi, hae Adobe Acrobat Readerin uusin versio esimerkiksi valmistajan, Adobe -verkkosivulta ja asenna se koneellesi. Ohjelma on maksuton.

Huomioithan, kun avaat lomakkeen selaimeen niin selaimessa täyttämäsi tiedot eivät tallennu lomakkeelle. Suosittelemme siis, että tallennat lomakkeen ensin ja sen jälkeen täytät sen. Voit joko tulostaa lomakkeen ja postittaa sen lomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen tai lähettää sen sähköisesti Suomi.fi/viestit palvelun kautta.

Asioi sähköisesti, lähetä lomake meille näin:

1. Etsi lomake, tallenna se ensin omalle koneellesi
2. Täytä lomake
3. Tunnistaudu Suomi.fi/viestit-verkkopalveluun pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
4. Valitse "Suostun vastaanottamaan kaikki viestit ja todisteelliset tiedoksiannot sähköisesti". Tällä valinnalla annat yleisen suostumuksen siihen, että Suomi.fi-viestejä käyttävät julkisen hallinnon organisaatiot saavat toimittaa sinulle viestejä, tiedoksiantoja ja päätösasiakirjoja sähköisesti Suomi.fi-viesteihin. Tällöin viestejä ei toimiteta postitse.
5. Anna sähköpostiosoite, johon haluat ilmoitukset saapuneista viesteistä. Voit myös myöhemmin muuttaa ilmoittamaasi sähköpostiosoitetta.
6. Valitse toiminto Lähetä viesti viranomaiselle ja valitse viranomaiseksi Iisalmen kaupunki. Kirjoita saateviesti ja liitä lomake viestin liitteeksi.
-huom. voit liittää liitteeksi myös lomakkeeseen liittyviä liitteitä.
7. Lähetä

suomifi_viestit_logo_rgb.png

Klikkaa tästä Suomi.fi/viestit-palveluun.

 

Osa lomakkeista on tehty verkkoasiointilomakkeiksi.
Ne löytyvät eIisalmi -verkkoasiointipalveluista. 

Lomakkeet

Apuraha-anomuslomake Elvi Rönkön rahastosta

Lomakkeella voit anoa opiskeluusi apurahaa Elvi Rönkön rahastosta, jos asuinpaikkasi sijaitsee Iisalmen Hernejärven koulun oppilaaksiottoalueella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Apuraha-anomuslomake Helmi Johanna Makkosen rahastosta

Opiskelija, joka on käynyt Kauppis-Heikin alakoulua, voi anoa apurahaa Helmi Johanna Makkosen rahastosta tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Apuraha-anomuslomake Iisalmen kaupungin opintoavustusrahastosta

Voit anoa opiskeluusi apurahaa Iisalmen kaupungin opintoavustusrahastosta tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Asemakaavan muutoksen hakeminen

Tällä lomakkeella haetaan asemakaavan muutosta

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Erillinen pääsuunnittelijan sitoumuslomake

Rakennushankkeeseen ryhtyvä antaa tällä lomakkeella rakennusvalvontaviranomaiselle tiedot käytettävissä olevasta suunnittelijahenkilöstöstä.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Erityisliikunnan avustajakorttihakemus

Voit hakea tällä lomakkeella avustajakorttia, jolla avustaja pääsee ilmaiseksi mukanasi Iisalmen liikuntapaikoille.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Hakemus puiden kaadon katselmuksesta

Puunkaatoon tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maisematyölupa.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Huoltopysäköintitunnushakemus

Yritys tai yhteisö voi hakea ajoneuvoonsa Iisalmen kaupungin huoltopysäköintilupaa tai -tunnusta tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoitus omatoimisesta lietteenkäsittelystä

Omassa asumisessa syntyvän lietteen omatoimisesta käsittelystä ilmoittaminen jätehuoltolautakunnalle

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoitus sekajäteastian tyhjennyksen pidempiaikaisesta keskeyttämisestä

Sekajäteastian tyhjennyksen (yli 6 kk) keskeyttämisestä ilmoittaminen tai hakemus asuinkelvottoman kiinteistön jätehuoltovelvoitteiden poistamisesta

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Ilmoituslomake jätekimpasta

Usean lähikiinteistön yhteisestä jäteasian perustamisesta ilmoittaminen jätehuoltolautakunnalle

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Iltapäivähoitohakemus

Voit hakea koululaiselle Iisalmen kaupungin iltapäivähoitopaikkaa tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake
Lataa lomake

IV-työn tarkastusasiakirja

Voit käyttää tätä lomaketta IV-työn tarkastamiseen rakentamisen aikana.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Kaivulupa

Kaivulupalomake

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitokseen

Iisalmen Vesi, hakemus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston, KVV-työn tarkastusasiakirja

Voit käyttää tätä lomaketta KVV-työn tarkastamiseen rakentamisen aikana.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Kompostointi-ilmoitus

Kompostoinnista tulee tehdä jätehuoltolautakunnalle kompostointi-ilmoitus.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Koulukuljetushakemus

Lomake erityisillä perusteilla myönnettävän koulukuljetuksen hakemiseen

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Koulunkäyntihakemus toisen oppilaaksiottoalueen kouluun

Voit tehdä lapsellesi hakemuksen Iisalmen kaupungissa toisen oppilaaksiottoalueen kouluun tällä lomakkeelle.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Liikuntavuorohakemus

Seurat ja yritykset voivat hakea Iisalmen kaupungin sisäliikuntatilojen iltakäytön vakiovuoroja tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Lupahakemus (rakennus-, toimenpide- ja purkamisluvat)

Rakennus-, toimenpide- tai purkamislupaa haetaan kirjallisesti Iisalmen kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Maatalousyrittäjän itse järjestetyn lomituksen korvaushakemus

Hae maatalousyrittäjän itse järjestetyn lomituksen korvaushakemuksella korvausta lomituksesta

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Maatalousyrittäjän sijaisapuhakemus

Maatalousyrittäjän sijaisapuhakemuksella haet sijaisapua

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Maatalousyrittäjän vuosilomahakemus

Maatalousyrittäjän vuosilomahakemuksella haet maatalousyrittäjän vuosilomaan.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Maisematyölupahakemus

Maisematyölupaa haetaan puunkaatoa tai muuta maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä varten.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Pientalon tarkastusasiakirja

Voit käyttää tätä lomaketta omakoti-, pari- ja rivitalorakentamisen aikana. Soveltuvin osin voit käyttää myös vapaa-ajan- ja talousrakennuksista.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Poikkeamis- tai suunnittelutarveratkaisuhakemus

Voit hakea Iisalmen kaupungilta poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Voit käyttää tätä lomaketta kerrostalon, liike- ja teollisuusrakentamisen aikana.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Sopimus sprinklerlaitteiston liittämisestä yleiseen vesilaitokseen

Liittyjä voi tehdä sopimuksen kiinteistön sprinklerlaitteiston liittämisestä yleiseen vesilaitokseen tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Tapahtumakenttien ja mainospaikkojen vuokraushakemus

Voit tehdä Iisalmen kaupungin tapahtumakentän tai mainospaikan vuokraushakemuksen tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Tietojen korjaus-, poisto- tai täydennyspyyntölomake

Voit korjata, poistaa tai täydentää itseäsi koskevia Iisalmen kaupungin rekisterissä olevia tietoja tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Tietojen tarkistuslomake

Voit tarkastaa itseäsi koskevat tiedot Iisalmen kaupungin rekistereistä tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Toimitus- ja tonttijakohakemus

Kiinteistötoimitusta haetaan täyttämällä hakemuslomake.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Tontinvarausanomus

Voit tehdä tontinvarausanomuksen Iisalmen kaupungin vapaista tonteista tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Tutkimuslupahakemus kaupungin arkistoon

Voit hakea tutkimuslupaa Iisalmen kaupunginarkistosta tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Varausanomus Puutarhakylän tontista

Voit tehdä tontinvarausanomuksen Puutarhakylässä vapaana olevasta tontista tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Vastaavan ja erityisalan työnjohtajan hakemus-/ilmoituslomake

Voit ilmoittaa rakennusluvan liitteenä vastaavan työnjohtajan tällä lomakkeella.

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Yksityistieavustushakemus

Täytettävä PDF- muotoinen hakemuslomake

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Yksityistien kunnossapidon ja parantamisen kustannusarviolomake

Lomake yksityistien kunnossapidon ja parantamisen kustannusarviosta

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Yksityistien kunnossapidon talkootyön lomake

Täytettävä lomake yksityistien kunnossapidon talkootyön ilmoittamiseksi

Kaikki tiedot
Lataa lomake

Yksityistien tilinpäätös lomake

Lomakkeella ilmoitetaan yksityistien tilinpäätös.

Kaikki tiedot
Lataa lomake