Iisalmen kaupungin viheraluejärjestelmässä on osoitettu alueet korkeatasoisille keskuspuistoille, käyttöpuistoille, 
toiminnallisille viheralueille, maisemanhoitoalueille, virkistys ja luontoalueille sekä toiminnallisille viheryhteyksille. 

Viheraluejärjestelmä käsittää keskustaseudun.  

Viheraluejärjestelmä hyväksyttiin Iisalmen kaupunginvaltuustossa vuonna 2005.  
Sitä on pidetty ajan tasalla sitä mukaa, kun asemakaavoissa kaupunginvaltuuston päätökset ovat toteuttaneet ja edelleen kehittäneet viherympäristöjä. 

Iisalmen yleiskaavan osalta viheraluejärjestelmä on tärkeä suunnitelma puisto- ja virkistysalueiden sekä tärkeiden viheryhteyksien edelleen kehittämisen turvaamiseksi.
 
Liitetiedostot