Ylä-Savon kuntien yhteisen kulttuuritoiminnan kehittämishankkeen 2. vaihe 20.10.2014-20.06.2015

 

Hanke on päättynyt 20.06.2015. Tämä arkistosivu toimii aineistopankkina joka on vapaasti kaikkien käytössä. Noudatamme samaa menettelyä kaikissa hankkeissamme. Ole hyvä ja tutustu myös muiden päättyneiden hankkeiden aineistoihin ja ota ne käyttöösi.

Syksyllä 2015 julkaistaan Ylä-Savon kulttuuristrategia. Jatkossa tullaan myös toteuttamaan vuosittain alueen kulttuuritoimijoiden yhteisiä foorumeita jotka toimivat yhteistyön kehittämisen ja keskinäisen tiedottamisen välineinä.

Tehhään yhessä 2-hankkeen toteutusvaihe 20.10.2014-20.06.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Tehhään yhessä –hankkeen 2. vaiheelle 58 000 € rahoituksen. Hanke on jatkoa 2013-2014 toteutetulle kehittämishankkeelle. Kumppaneina hankkeessa ovat kaikki Ylä-Savon kuntien kulttuuritoimet: Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä. Tehhään yhessä 2 -hankkeen tavoitteista lisätietoa alla:

Kulttuuritoimien ja kolmannen sektorin välisen yhteistyömallin rakentaminen

Kartoitetaan kulttuurin toimijoita Ylä-Savon alueella. Erityisesti pyritään tavoittamaan palvelutuottajat: Kuntien kulttuuritoimet toivovat jatkossakin saavansa ajantasaista tietoa erityisesti oman kunnan alueella mutta myös koko Ylä-Savon alueella toimivista kulttuurialan yhdistyksistä, yksittäisistä artisteista, työryhmistä ja yrityksistä. Yhdistyksiä pyydetään pitämään tietonsa ajan tasalla esim. sivulla http://yhdistystieto.fi/ Kulttuuritoimet toivovat sekä yhdistysten että muiden kulttuuritoimijoiden tiedottavan ainakin yhteystiedoistaan joko suoraan oman kunnan kulttuurivastaavalle.

Palvelutuottajat

Jos sinulla, yhdistykselläsi tai yritykselläsi on kulttuurituote tai muu kulttuuritoimien tarvitsema palvelu, jota haluaisitte harkittavan ostettavaksi yläsavolaisiin kuntiin, voitte jättää tarjouksen jokaisen kunnan sivuilta löytyvällä yksinkertaisella tarjouslomakkeella. Ohjeita tarjouksen tekemiseen löytyy jokaisen hankkeeseen osallistuvan kunnan yhdistyspalvelusivuilta. Tarjouksen jättäjällä tulee olla Y-tunnus eli tarjousta ei voi tällä lomakkeella jättää yksityishenkilönä tai työryhmänä. Nämä toimijat voivat jättää vapaamuotoisen tarjouksen sähköpostitse oman kunnan kulttuurivastaavalle.

Tarjouksen voi jättää lomakkeella sähköpostitse tai paperipostitse, jokaisessa kunnassa vastaanottajaksi merkitään kunnan kulttuurivastaava. Heidän yhteystietonsa löytyvät kunkin hankkeeseen osallistuvan kunnan kulttuuritoimen sivuilta (linkit tällä sivulla oikeassa alareunassa). Ohjeita hyvän tarjouksen tekemiseen löytyy esim. Työtä teatterista -hankkeen sivuilta.

Kuinka saat kulttuurin tekijänä tietoa siitä millaisia kulttuuripalveluja kunnat ostavat? Yleensä tietoa löytyy kunnan kulttuuritoimen sivuilta. Hankinnat eivät yleensä ole suuria mutta kunnat ostavat ajoittain esimerkiksi erilaisia esiintyjiä tilaisuuksiin, järjestyksenvalvojapalveluita tapahtumiin, työpajoja tai taidetuokioita eri- ikäisille lapsiryhmille, kulttuuritarjontaa vanhuksille, äänentoistopalveluita. Siitä, minkä tyyppisiä palveluita tarjotaan saa hyvää tietoa esim. kuntien kulttuurikasvatusohjelmista tai tutustumalla aiempiin kunnan järjestämiin kulttuuritapahtumiin.

Tarjouksia otetaan vastaan jatkuvasti. Kunnan kulttuuritoimi ottaa tarjoajaan yhteyttä ainoastaan jos tarjous hyväksytään tai jos siitä tarvitaan lisätietoja. Jos tarjous hyväksytään, tarjoajan kannattaa omatoimisesti tutustua asiakaskunnan laskutusohjeeseen ja noudattaa sitä. Nämä ohjeet löytyvät kunkin kunnan verkkosivuilta. Osaavalla palvelutuottajalla on hyvän tuotteen (esim. musiikkiesityksen) lisäksi hyvin hoidettu asiakaspalveluprosessi joka noudattaa asiakkaan linjaamia käytäntöjä esim. tarjouksen muodon, aikataulutuksen tai tuotteen laskutuksen suhteen.

Rahoitukseen ja toiminnan kehittämiseen liittyvää neuvontapalvelua alueen kulttuuritoimijoille

Ylä-Savon alueella toimivat kulttuurin tekijät saivat halutessaan ajanvarauksella toimivaa maksutonta, luottamuksellista neuvontapalvelua esim. rahoituksen hakemiseen, toimintansa kehittämiseen, palvelutuotteiden kehittämiseen ja tarjousprosessin hoitamiseen. Tätä tukea saivat hankkeen aikana yksityishenkilöt, yhdistykset, säätiöt että kulttuurialalla toimivat yritykset. Hankkeen jälkeen toimijoita palvellaan kulttuuritoimien yhdistyspalvelusivuilla.

Tapaamisia, koulutuksia ja infoiltoja

Hankkeen aikana järjestettiin alueen kuntien tarpeiden mukaan tapaamisia ja keskustelutilaisuuksia kunnan alueella toimiville kulttuurin tekijöille. Tapaamisissa käsiteltiin esim. kunnan omia avustuskäytäntöjä, hankkeen kautta saatavia palveluita, avustushakemusten tekemistä ajankohtaisiin hakuihin. Alueellisen kulttuuristrategian valmistelun yhteydessä järjestettiin siihen liittyviä osallistumismahdollisuuksia koko alueella.

Kuntien kulttuuritoimet ovat toivoneet saavansa laajemmin tietoa alueellaan tapahtuvista kulttuuritoimijoista. Kuntien oman tiedottamisen kannalta olisi erityisen tärkeää, että esim. yhdistysten yhteystiedot olisivat ajan tasalla. Ne kannattaa jokaisen yhdistyksen päivittää erityisesti Yhdistystieto- sivuille, joilta jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut pystyy helposti löytämään tiedot: http://yhdistystieto.fi/

Hankkeen kautta järjestettiin 19.02.2015 sosiaalisen median koulutusta kulttuuritoimijoille. 26.05.2015 toteutettiin tapahtumajärjestäjille turvallisuuskoulutusta. Kattava ohje tämän sivun ajankohtaista-osassa. Kulttuuria tehhään yhessä -seminaari järjestettiin Iisalmen Kulttuurikeskuksessa 12.03.2015. Seminaarin aineisto alla:

Ohjelma.pdf
Kuntaliitto Ditte Winqvist.pdf
Taike Minna Sirnö.pdf
Pohjois-Savon liitto Satu Vehreävesa.pdf
Tehhään yhessä 2 hanke Ann-Mari Karvinen.pdf


Alueellinen kulttuurin kehittäminen ja kulttuuristrategia

Alueen kunnallisten kulttuuritoimien yhteistyön syventäminen edelleen.
Alueen kuntien kulttuurivastaavat ovat viime vuosina määrätietoisesti kehittäneet yhteistyötään. Tätä kautta tehdään alueen kulttuuritoiminnan ja sen edellytysten kehittämistä tiedotuksen, neuvonnan ja yhteistyön koordinoinnin kautta. Ulkopuolelta resursseja aktiivisesti hakemalla saadaan alueen kulttuurin kentälle hyötyjä jotka muuten jäisivät saamatta:

2012 Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 60 000 € Tehhään yhessä-hankkeeseen
2013 Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 18 000 € Työtä teatterista-hankkeeseen
2014 Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 58 000 € Tehhään yhessä-hankkeen jatkoon ja 50 000 € aluetaiteilijahankkeeseen. Museovirastolta 20 000 € Ylä-Savon yhteiseen paikallismuseotoiminnan kehittämishankkeeseen.
2015 Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 30 000 € Ylä-Savon paikallismuseotoiminnan kehittämishankkeen jatkoon, 30 000 € Yhteistyötä teatterista -hankkeeseen ja 12 000 € Taiteesta tuotteeksi -hankkeeseen.

Yhteensä ulkopuolisia lisäresursseja Ylä-Savon alueelle on saatu 298 000 €.

Kuntien kulttuuritoimien yhteistyötä edelleen kehittämällä haetaan lisää tehoa toiminnan vaikuttavuuteen

- kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta
- asukasviihtyvyyden ja harrastusmahdollisuuksien tukijana
- alueen elinvoimaisuuden edistäjänä yhdessä muiden toimijoiden kanssa
- alueen imagon kehittäjänä ja matkailun kumppanina
- yhteisessä kulttuurialan vaikuttamisessa

Alueellisen kulttuuristrategian tekeminen yhdessä alueen kulttuuritoimijoiden kanssa.
Edellinen Ylä-Savon kulttuuristrategia tehtiin vuosille 2003-2010, se löytyy osoitteesta
http://www.yla-savo.fi/loader.aspx?id=32f82a7a-9d9b-4ca4-b806-3cbd2d3ee76d

Tehhään yhessä -hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana kuntien kulttuurivastaavat työstivät erityisesti keskinäisen yhteistyönsä näkökulmasta yhteisiä linjauksia. Tuolloin valmisteltiin kuntien kulttuuritoimien yhteistyöasiakirja. Nyt toteutettiin laajempi, koko alueen kulttuuria kuvaava strategia. Alueellisen kulttuuristrategian valmistelun aikataulu ja toimenpiteet:

11-12/2014 Kysely kulttuuritoimijoille Tehhään yhessä 2-hankkeen sivuilla, kuntakohtaiset yhdistysillat.
12/2014-01/2015 Strategialuonnoksen kommentointi Tehhään yhessä 2-hankkeen sivuilla.
02/2015 Strategian viimeistely, esittely alueellisessa seminaarissa 12.03.
03-09/2015 Käsittely kuntien päätöksenteossa, julkaisu syksyllä 2015.

Kulttuuripalveluiden tuottamisen uudet mallit käytäntöön

Uusien kulttuuripalvelukäytäntöjen selvittäminen, mahdolliset pilottikokeilut.
Kunnat kehittävät jatkuvasti palveluitaan kustannustehokkuuden, asiakaslähtöisyyden ja laadun näkökulmista. Ylä-Savon alueella kuntien kulttuuripalvelut toimivat erittäin pienillä henkilöresursseilla. Pyrimme Tehhään yhessä 2-hankkeen aikana etsimään ja jalkauttamaan alueen kuntien kulttuuripalveluihin ratkaisuja, jotka mahdollistavat toimivat ja mahdollisimman laadukkaat kunnalliset kulttuuripalvelut nykyresursseilla.

Yhteishankinnat ja -ostot kulttuuripalveluissa: Alueellisten kulttuuripalvelujen käyttö yhteishankintana.

Yhteisiä palveluhankintoja testattiin Tehhään yhessä –hankkeen ensimmäisessä vaiheessa. Niiden kilpailuttaminen ja hankinta yhdessä koko seitsemän kunnan alueelle osoittautui kustannustehokkaaksi tavaksi tilaajille ja mittakaavaltaan kiinnostavaksi myös palveluita tarjonneille. Yhteishankintamenettelyä kehitettiin edelleen niin, että se sopisi yleisimpiin kuntien tekemiin kulttuuripalveluhankintoihin.

Kulttuurin verkkopalvelut ja sosiaalisen median käyttö

Kuntien kulttuurin neuvontasivustojen kehittäminen

Tehhään yhessä –hankkeen edellisen vaiheen aikana jokaisen kunnan sivuille valmisteltiin aineisto yhdistysten ja muiden kulttuuritoimijoiden neuvontaan. Hankkeen 2. vaiheen aikana tätä palvelua kehitettiin entistä paremmin vastaamaan alueen kulttuuritoimijoiden tarpeita.

Osallistuminen Pohjois-Savon Muisti –sivuston kehittämiseen Kuopion kulttuurihistoriallisen museon kanssa

Kuopion kulttuurihistoriallisen museon toimintaan kuuluu koko Pohjois-Savon aluetta esittelevien historiasivujen ylläpito. Tehhään yhessä 2-hankkeen toteutusaikana sivustoa oltiin uusimassa ja Ylä-Savo osallistui työhön aktiivisesti. Sivut avautuivat vuoden 2015 alussa ja niillä esitellään museoita, kulttuuriympäristöjä ja muuta alueen historiaan liittyvää tietoa Pohjois-Savosta. Nämä sivut tulevat jatkossakin olemaan hyvä mahdollisuus verkkonäkyvyyteen mm. alueella toimiville kotiseutumuseolle ja – yhdistyksille. Tutustu sivuihin osoitteessa
http://www.pohjois-savonmuisti.fi/

Sosiaalisen median ratkaisut

Kunnilla on hyvin monenlaisia linjauksia sosiaalisen median käyttöön kunnan omasta toiminnasta tiedottamisessa. Hankkeen aikana tutkittiin kuinka ainakin alueen kuntien kulttuuri löytyisi nykyistä notkeammin myös somesta. Maksuton some-koulutus kulttuuritoimijoille järjestettiin Iisalmessa 19.02.2015.

Kulttuurikasvatusohjelman vakiinnuttaminen ja laajentaminen varhaiskasvatuksen puolelle

Kuntakohtaiset ratkaisut, erilaiset tarpeet huomioon ottaen. Tehhään yhessä –hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana alueen kunnissa edistettiin perusopetuksen kulttuurikasvatusohjelmien valmistelua. Pisimmällä työssä on Iisalmi, jolla on valmiit, viime keväänä hyväksytyt kulttuurikasvatusohjelmat sekä perusopetukseen että varhaiskasvatukseen. Nämä julkaisut löytyvät osoitteesta
http://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Palvelut/Kulttuuripalvelut/Kulttuuritoimi

Muissa alueen kunnissa työ on eri vaiheissa ja sitä edistettiin kunkin kunnan toiveiden mukaisessa aikataulussa.
 


Yhteystiedot

Lisätietoja kulttuuritoimenjohtaja Sanna Marin-Kainulaiselta 
sanna.marin-kainulainen@iisalmi.fi

Hankkeen työntekijänä toimi 20.10.2014-20.6.2015 projektikoordinaattori
Ann-Mari Karvinen

Ajankohtaista

Tietoa ajankohtaisista avustuksista, koulutuksista ja muusta hyödyllisestä: http://www.luovasavo.info/

26.05.2015 järjestetyn Tapahtumaturvallisuuskoulutuksen aineisto / Kai Hiltunen:
Tapahtumaturvallisuus KHI.pdf