Keskustaseutu

Iisalmen kaupunginvaltuusto hyväksyi keskustaseudun strategisen osayleiskaavan 26.3.2007 § 30. 

Keskustaseudun strategisella osayleiskaavalla on ratkaistu kaupungin laajenemissuunnat, asumisen, kaupankäynnin sekä teollisuuden tarpeisiin. Suunnitelmassa on linjattu keskusta-alueen tie-, katu- ja kevyen liikenteen yhteydet. Lisäksi kaavalla on osoitettu viheralueiden asema kaupunkialueella ja tutkittu mahdollisuudet omarantaisiin asuinalueisiin Iisalmen keskustaseudulla.

Keskustaseudun osayleiskaava kumoutui osittain  Kirmanseudun kaavan tultua voimaan.

 

Kirmanseutu

Iisalmen kaupunginvaltuusto hyväksyi Kirmanseudun strategisen osayleiskaavan 12.9.2016 § 80.

Kimanseudun strategisessa osayleiskaavassa esitetään alueen maankäytön kehittämisen päälinjaukset vuoteen 2030 saakka. Kaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa yksityiskohtaisempia osayleis- tai asemakaavoja.