Iisalmen Vesi

Vesilaitos on perustettu vuonna 1932 ja se on toiminut kirjanpidollisesti eriytettynä kunnallisena liikelaitoksena vuodesta 1998 saakka sekä kuntalain 15.5.2007 § 10a mukaisena kunnallisena liikelaitoksena nimellä Iisalmen Vesi 1.1.2009 alkaen. Iisalmen Veden johtokuntana toimii Iisalmen tekninen lautakunta.

Iisalmen Vesi vastaa talousveden toimittamisesta ja jäteveden johtamisesta toiminta-alueellaan. Vuohiniemen jätevedenpuhdistamolla puhdistetaan Iisalmen kaupungin jätevesien lisäksi Vieremän ja Sonkajärven jätevedet. Lisäksi Iisalmen Vesi tarjoaa vesihuoltopalveluja myös toiminta-alueen ulkopuolella vesiyhtiöille ja yksittäisille kiinteistöille Iisalmen kaupungin alueella. Veden tuotannosta alueellisesti vastaa Ylä-Savon Vesi Oy.

Tapamme toimia

Iisalmen Veden keskeisimpiä toimintaperiaatteita ovat:

  • Veden laatu ja riittävä saatavuus
  • Asiakaslähtöisyys, taloudellisuus ja suunnitelmallisuus
  • Henkilöstön ja toiminnan kehittäminen
  • Ystävällinen asiakaspalvelu
  • Ympäristöarvojen huomioiminen
  • Seudullisen, maakunnallisen ja valtakunnallisen yhteistyön kehittäminen
  • Oman toiminnan ja yhteistyökumppaniemme ja alihankkijoidemme korkeat laatuperiaatteet