Omavalvonta

Omavalvonta

Omavalvonnaksi kutsutaan toimijan omaa järjestelmää, jolla toimija pyrkii varmistamaan, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisia. Toimijan on tunnistettava omaan toimintaansa ja käsittelemäänsä elintarvikkeeseen liittyvät elintarviketurvallisuutta vaarantavat tekijät ja huolehdittava niiden hallinnasta.

Toiminnanharjoittajan tulee itse miettiä, milloin vastuu elintarvikkeiden kunnosta siirtyy hänelle ja milloin se loppuu. Jotta valvonta olisi suunnitelmallista ja elintarvikkeen käsittelyn kaikki vaiheet huomioivaa, tulee elintarvikkeita käsittelevän ja myyvän toiminnanharjoittajan laatia kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelman laajuus ja sisältö riippuu elintarvikehuoneistossa tapahtuvan toiminnan laajuudesta ja laadusta. Suunnitelma ja kirjaukset, esimerkiksi mittaus- ja tutkimustulokset, tulee esittää ympäristöterveystarkastajalle tarkastuksen yhteydessä.

Omavalvontasuunnitelman päivittäisen toteuttamiseen kannattaa varata henkilöstöresusseja, jotta omavalvonnan toteutuminen on suunnitelman mukaista. Tätä tehtävää varten olisi hyvä nimetä omavalvonnasta vastaava henkilö.

Alla on mallipohjia omavalvontasuunnitelmiin. Mallipohjaa voit käyttää omavalvontasi runkona muokkaamaalla mallipohjaa toimintaasi sopivaksi. Mallipohja ei suoraan ole omavalvontasuunnitelmasi! Kysy kuntasi ympäristöterveystarkastajalta tarvittaessa toimintaasi soveltuvaa mallipohjaa.

Tiedostot:

Lomakkeita omavalvontaan:

  • Kylmiöiden seurantalomake (vaaka)
  • Kylmiöiden seurantalomake (pysty)
  • Tarjottavien ruokien lämpötilojen seurantalomake
  • Ohje jäähdytykseen
  • Jäähdytyksen seurantalomake
  • Saapuneiden ruokien lämpötilakaavake
  • Pintapuhtausnäytteiden tulokset- kaavake

Lue lisätietoa omavalvonnasta ruokavirasto.fi-sivulta

Linkkejä